👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
عنوان مقاله : برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
قالب بندی : Word
قیمت : 41000 تومان
شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
فهرست :
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
وجوه استحسانى
پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
منابع

👇 تصادفی👇

آموزش کامل دائوشو و جین شو( شمشیر باریک و پهن )پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی تبرعی مریض در مرض متصل به موتنان و حلوا- شیخ بهاییمقاله با عنوانه دستگاهcmmپایان نامه مجتمع تجاری تفریحینمونه رزومه جهت استخدامفصل 6 کتاب رفتار بنگاه و سازمان های صنعتیNATURE MAGAZINE ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

خرید اینترنتی دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

👇🏞 تصاویر 🏞