👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن
پيشگفتار:موضوع كلي اين گزارش , بررسي نامتعادلي با رواثر آن در تلفات شبكه توزيع مي‌باشد كه شامل دو فصل مي‌باشد بدين ترتيب كه در فصل اول اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع بوده و به طور كلي مربوط به مطالعات اوليه مي‌باشد تا ديد كلي از هدف گزارش بدست آيد. فصل دوم به بررسي روشهاي كاهش تلفات نامتعادلي بار اختصاص دارد.فصل اول شامل دو بخش است كه بخش نخست اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات در شبكه فشار ضعيف مي‌باشد كه به طور كلي به بررسي عدم تعادل بار در شبكه فشار ضعيف مي‌پردازد و مقدار تلفات ناشي از آن محاسبه نمودخ و درصد آنرا نسبت به تلفات شبكه سراسري بيان مي‌دارد. بدين وسيله به ارزش بررسي و تحقيق در اين مورد پي برده مي‌شود.در بخش بعدي اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. از آنجائيكه ترانسفورماتورها مقداري تلفات نامتعادلي به علت غير يكساني مشخصات الكتريكي سيم پيچي ها دارند , همچنين به عنوان يك واسط سبب انتقال نامتعادلي فشار ضعيف به سمت فشار متوسط مي‌شوند , لذا توجه به آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين بخش در مورد انواع اتصالات ترانسها بحث شده است و ميزان تلفات نامتعادلي در دون ترانس YZ و كه بيشتر از همه در شبكه توزيع بكار مي‌روند , محاسبه شده است.فصل دوم شامل دو بخش مي‌باشد. در بخش اول الگوريتمي جهت تقسيم مناسب انشعابها بين فازها در شبكه فشار ضعيف ارائه شده است تا با متعادل كردن فازها تا حد امكان از تلفات ناشي از نا متعادلي بار كاسته شود. همچنين اين الگوريتم قادر است تا شبكه موجود را به شكل بهينه تغيير شكل دهد تا تلفات نامتعادلي آن به حداقل برسد.در بخش دوم به بررسي امكان افزايش سطح مقطع نول به منظور كاهش مقاومت نول و به تبع آن كاهش تلفات نول پرداخته شده است. همانطور كه از فصل اول نتيجه گرفته شده است تلفات نول حدود سه برابر تلفات نا متعادلي بار در فازها مي‌باشد , لذا نياز به توجه و رسيدگي دارد. بخصوص در خطوط با بار زياد اهميت تعويض كابل‌هاي نول با سطح مقطع بالاتر به خوبي احساس مي‌شود.سيستم زمين كامل علاوه بر اين كه نقش مهمي در حفاظت شبكه توزيع دارد , تا حدي زياد از مقاومت نول نيز مي‌كاهد. بخش سوم به اين موضوع اختصاص دارد بدين ترتيب كه با احداث زمينهاي متوالي تا حد زيادي از مقاومت نول كاسته شده و به تبع آن تلفات نول و تلفات نامتعادلي كاهش مي‌يابد. لذا در اين بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امكان احداث زمينهاي متوالي پرداخته شده است.
اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع:يكي از مؤلفه‌هاي مطرح در افزايش تلفات شبكه توزيع مسأله عدم تعادل بار در اين شبكه اعم از شبكه فشار ضعيف , ترانسفورماتورهاي توزيع و شبكه فشار متوسط مي‌باشد. اين مؤلفه كه به عنوان يك عامل اختلال در عملكرد شبكه توزيع اعلام وجود مي‌كند به دو صورت عدم تساوي بار فازها و عدم تساوي ضريب توان بار فازها ( يا تركيبي از هر دو ) متظاهر مي‌گردد و بايد در هريك از بخشهاي سه گانه شبكه توزيع مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد.با آماري كه از پستها و شبكه توزيع تهيه شده عدم تعادل بار مأيوس كننده است و اين مشخصه نشان دهنده عدم رعايت اصول فني از طرف پرسنل توزيع و بعضاً سهل انگاري و عدم وجود دانش فني در ايجاد شبكه‌هاي برق رساني مبتني بر اصول فني براي مصرف كننده‌ها مي‌باشد.
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن:
فصل اول: اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف۱-۱-۱-تبعات نامتعادلي بار۱-۱-۲-شبكه فشار ضعيف۱-۱-۲-۱- عدم تساوي بار فازها۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشي از جريان دار شدن سيم نول۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگي‌رابطه‌بين افزايش عبور جريان از سيم نول و ميزان تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتيو)۱-۱-۵-شرايط لازم براي تعادل شبكه علاوه بر يكسان نمودن بار فازها۱-۲- اثر نامتعادلي بار در افزايش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع۱-۲-۱-عملكرد نا متعادل ترانسفورماتورهاي سه فاز۱-۲-۲-بارهاي تكفاز روي ترانسفورماتورهاي سه فاز۱-۲-۳-بار تكفاز خط به خنثي در ترانسفورماتورهاي سه فاز۱-۲-۴-بررسي تلفات نامتعادلي در ترانسهاي توزيع۱-۲-۵-ارائه پيشنهاد جهت كم كردن تلفات نامتعادلي در ترانسفورماتورهاي توزيع
فصل دوم: بررسی روش‌هاي كاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار۲-۱- ارائه الگوريتم جهت تعادل بار فازها۲-۱-۱- اساس روش۲-۱-۲-تعيين آرايش بهينه شبكه۲-۱-۳-تخصيص انشعاب جديد بودن تغيير آرايش شبكه۲-۱-۴-تخصيص انشعاب جديد به شبكه بهينه شده۲-۱-۵-ارائه الگوريتم۲-۲- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول۲-۲-۱- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبك۲-۲-۲-امكان سنجي افزايش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط۲-۲-۴-امكان سنجي افزايس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذيه طولاني۲-۲-۵- نتيجه گيري۲-۳- سيستم زمين و اثر آن در كاهش تلفات شبكه توزيع۲-۳-۱- تلفات در سيستم نول۲-۳-۲- كاهش تلفات در سيم نول۲-۳-۳-كاهش افت ولتاژ در سيم نول۲-۳-۴- اثر زمين نول در محل مصرف۲-۳-۵- زمين كردن شبكه توزيع۲-۳-۶-مقاومت سيم اتصال زمين و مقاومت زمين۲-۳-۶-۱- مدل خط توزيع۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلي فازها بر روي تلفات با توجه به سيستم زمين۲-۳-۶-۳-حساسيت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمين۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادي خطا در تلفات۲-۳-۶-۵- مقايسه هزينه ايجاد سيستم زمين و صرفه جوئي ناشي از كاهش تلفات پيك۲-۳-۶-۶- اثرات جريان عبوري از سيستم زمينمراجع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۸۳۶ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۹۸ صفحه
قیمت : 2000 تومان

👇 تصادفی👇

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدینآمادگی جسمانیتحقیق تقويت کننده214-مطالعه دوام بتن در شرایط محیطی دریاچه ارومیه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن

مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن

خرید اینترنتی مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبكه توزيع و روشهای كاهش آن

👇🏞 تصاویر 🏞