👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD

ارتباط با ما

دانلود


مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD
مقدمه:نخ تاير به لحاظ اينكه استخوان‌بندی تاير را تشكيل داده و همچنين درصد قابل توجه وزني تاير را به خود اختصاص می‌دهد، لذا نگرش به آن از ديدگاه فني و تكنولوژيكي و اقتصادي حائز اهميت ويژه هست.نخستين سري از نخ‌هایی كه به‌عنوان CORD در تاير به كار گرفته‌شده تا به لاستيك مقاومت بخشد نخ‌های كتان بوده است، نخ‌های مزبور از نوع سلولز بوده كه ريشه طبيعي دارد با توليد روزافزون تاير و همچنين نقاط ضعف در برخي ویژگی‌های آن ( از جمله مقاومت در مقابل پارگي ) تولیدکنندگان به ناچار به نخ‌های ديگر رو آورده و لذا مصرف نخ كتان از رده کاملاً خارج گرديده و تولیدکنندگان به‌منظور حصول استقامت مورد نظر عمدتاً به نخ‌های مصنوعي روي آورده‌اند.عمده نخ‌های جانشين كتان عبارت‌اند از نخ‌های پلی‌استر و ريون و نايلون (POLYAMIDE) علاوه بر این‌ها به لحاظ مصرف تاير از الياف شيشه (GLASS FIBRES) آراميدها (AEAMIDS) يا به عبارتی نايلون حلقوي (AROMATIC – POLYAMIDE) و همچنين سيم فولادي استفاده می‌گردد.از نظر قيمت در واحد وزن گران ترين آن نخ‌های آراميد به علت پروسه توليد پيچيده و عدم توليد انبوه وبالعكس ارزان‌ترین آن سیم‌های فولادي به علت سنگيني وزين هست . در ايالات متحده مصرف سیم‌های فولادي رو به افزایش است و حال آنكه در اروپا هنوز استقبال مشابه نگرديده و در آسيا و ساير نقاط توجه قابل ملاحظه‌ای به آن نشده است.چنانچه قبال پيش بيني است سیم‌های فولادي از ضريب ارتجاعي (TENSILE MODULUS) بسيار بالا برخوردار است و لذا وجود اين سختي و همچنين قيمت ارزان‌تر آن نسبت به ساير نخ‌های تاير عوامل عمده انتخاب محسوب می‌گردد. قاعدتاً انتخاب نخ تاير مناسب به عوامل بسياري بستگي دارد كه بعضاً شرايط اقليمي ، اقتصادي ، صنعتي و حتي سياسي منطقه را می‌باید ملحوظ نظر قرارداد.
فصل اول – سیم‌های فولادي مورد مصرف در تاير به‌عنوان (TIRE CORD):بديهي است برخورداري سیم‌های فولادي مورد مصرف در تاير از ويژگي ماجولس قدرت بسيار بالا، اثرات قابل توجهي در ديگر خصوصيات این نوع CORD بجا مي گذارد كه بعضاً در مظان انتخاب از وجه منفي برخوردار است پاره‌ای از خصوصيات مزبور به شرح ذيل تبيين می‌گردد.الف- ميزان ازدياد طول نسبي آن در مقايسه با ساير نخ‌های (TIRE CORD) بسيار پايين است.ب- انعطاف پذيري (FLEXIBILITY) آن كمتر از سایر نخ‌ها هست.ج- مقاومت كششي (TENSILE STEENGTH) آن بالاتر از ساير نخ‌های تاير متصور می‌شود حال آنكه به نسبت وزني پائين ترين مقاومت را دارا هست. با ملاحظه اينكه تلاش‌ها می‌باید در جهت هرچه سبک‌تر كردن تاير نيز معمول گردد، در این صورت از نظر مقاومت چندان از امتياز توجهي برخوردار نمی‌باشد.د- مقاومت در برابر خستگي (FATIGUE RESISTANCE) آن نيز به‌مراتب از ساير نخ‌های تاير كمتر است ولذا در اثر نوسانات و ضربات پي در پي تاير در جاده‌ها به‌ویژه جاده‌های ناهموار( نظير برخي از جاده‌هاي ايران) زودتر گسيخته می‌شود.هـ- مقاومت ‌در برابر انعطاف مكرر و خمش ها و پيچش‌ها (FLEX RESISTANCE) مانند بند ( د) از كارآئي كمتري برخوردار است . تايرهاي با منجيد (CARCAS) سيم فولادي در جاده‌های ناهموار از مقاومت كمتر از ساير تايرها برخوردار هست، چرا كه ناهمواري جاده مستقیماً مي‌بايد توسط استخوان‌بندی تاير يعني سیم‌های فولادي تحمل گردد و حال آنكه زمان گسستگي آن كمتر از ساير تايرها هست.و- مقاومت در برابر كوفتگي و ضربات ناشي از ناهمواري جاده‌ها (BRUISE RESISTANNCE) و همچنين ضربه‌پذیری ‌(IMPACT RESISTANNCE) آن ایضاً مشابه فوق هست.علاوه بر خصوصيات یادشده سیم‌های فولادي مورد مصرف در تاير داراي نقاط قوت نسبت به ساير نخ‌های هست كه به‌اختصار عبارت‌اند از:
نتيجه :با توجه به وضعيت جاده‌های ايران و پيش بيني آن در آينده مصرف سيم فولادي در تا پيشنهاد نمی‌شود و چنين تايرهائي نياز به كاربرد آن در اتوبانهاي باكيفيت عالي دارد.شكل‌هاي (۳-۲-۱-۷) نمودار ميزان مصرف انواع نخ‌های تاير در دهه ۸۵-۱۹۷۵ را به تفكيك براي كشورهاي آمريكا و كانادا، اروپاي غربي و بالاخره ساير نقاط دنيا نشان می‌دهد، چنانچه منحني ها نشان می‌دهد مصرف سیم‌های فولادي درسال ۱۹۸۵ در آمريكا و كانادا در حدود ۱۵۳ هزار تن و در اروپاي غربي ۱۶۲ هزارتن هست. علت بالاتر بودن مصرف در اروپاي غربي صرفا به لحاظ حجم مصرف بيشتر اروپاي غربي است نه رشد فزاينده مصرف چرا كه شيب رشد منحني مصرف در اروپاي غربي كمتر از آمريكا و كانادا هست.چنانچه شكل (۳-۷) نشان می‌دهد ميزان مصرف سيم فولادي در ساير نقاط دنيا حدود ۶۵ هزار تن است و شيب و مقدار آن قابل قياس با آمريكا و كانادا و اروپاي غربي نمی‌باشد.گرايش مصرف‌آن در تيارهاي باري(TB) و راه‌سازي (OFF THE ROAD / O.T.R)به لحاظ برخي ویژگی‌های فيزيكي سخت آن در آمريكا و كاناداو اروپاي غربي افزايش يافته وليكن به سبب شرايط در ساير نقاط تمايلي به مصرف آن ديده نمی‌شود .
فهرست مطالب دانلود پروژه نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD :
پيشگفتارمقدمهفصل اول: سيم هاي فولادي (STEEL) مورد مصرف در تاير
فصل دوم : نخهاي آراميد (ARAMID) مورد مصرف در تاير
فصل سوم : الياف شيشه اي (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تاير
فصل چهارم : نخهاي ريون (RAYON) مورد مصرف درتاير
فصل پنجم : نخهاي پلي استر (POLYESTER) مورد مصرف در تاير مقدمه۱-۵) ويژگي هاي شيميايي نخ پلي استر۲-۵) ويژگيهاي فني نخ تاير پلي استر و مقايسه آن با نخ تاير نايلون۱-۲-۵) مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي تاير پلي استر و نايلون۲-۲-۵) مقايسه خصوصيات مكانيكي نخهاي تاير پلي استرو نايلون۳-۲-۵) مقايسه خصوصيات فيزيكي نخهاي تاير پلي استرو و نايلون۴-۲-۵) مقايسه خصوصيات شيميايي نخهاي تاير پلي استرو و نايلون۵-۲-۵) مقايسه خصوصيات ذيربط با پروسه توليد نخهاي تاير پلي استر و نايلون۶-۲-۵) مقايسه خصوصيات ذيربط با سرويس نخهاي تاير پلي استر و نايلون۱-۶-۲-۵) حرارات انباشته شده در تاير (HEAT BUILD UP)۲-۶-۲-۵) مقاومت در برابر خستگي (FATIGUE RESISTANCE)۳-۶-۲-۵) مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)۴-۶-۲-۵) مقادمت در برابر كوفتگي ( كوبيدگي ) (BRUISE RESISTANCE)۵-۶-۲-۵) مقاومت در برابر تسطيح موضعي (FLAT SPOT RESISANCE)۶-۶-۲-۵) مقاومت در برابر ضربه و شوك (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)۷-۶-۲-۵) مقاومت در برابر نيروي پيچش در گردش (CORNERING FORCE)۸-۶-۲-۵) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)۹-۶-۲-۵) ظر فيت و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )۱۰-۶-۲-۵) قدرت منجيد (PLUNGER ENERGY)۱۱-۶-۲-۵)مقاومت حرارتي تاير در سرويس (TIRE HEAT PERFORMANCE)۱۲-۶-۲-۵) مقاومت در برابر ترك خوردگي شيارهاي آج تاير CRACKING RESISTANCE GROOVE۱۳-۶-۲-۵) مقاومت در برابر عوامل اصطكاك (سايش و مالش)۱۴-۶-۲-۵) دوام (DURABILITY) و چغرمگي (TOIGHNESS)۱۵-۶-۲-۵)سفتي (STIFFNESS) و ملبيت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهاي نايلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتايرمقدمه۱-۶) ويژگي هاي شيميايي نخهاي تاير نايلون۲-۶) روشهاي شناسايي نايلونها و تشخيص نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از يكديگر۳-۶) ويژگي هاي فني نخهاي تاير نايلون۱-۳-۶)مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶۱-۱-۳-۶) دماي ذوب (MELTING POINT)۲-۱-۳-۶) دماي نرم شدگي يا نقطه خميري (SOFTENING POINT)۳-۱-۳-۶) دماي انتقال شيشه اي (GLASS TRANSITION TEMP)۴-۱-۳-۶) دماي بحراني (CRITICAL TEMP)۵-۱-۳-۶) دماي پخت تاير (CURING TEMP)۶-۱-۳-۶) جمعشدگي حرارتي (DRY HEAT SHRINKAGE)۷-۱-۳-۶) پايداري حرارتي (HEAT/ THERMAL STABILITY)۸-۱-۳-۶) تاثير دما بر ساير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ تاير۹-۱-۳-۶) تثبيت و پايداري حرارتي نخهاي نايلون۲-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات مكانيكي۳-۳-۶) مقایسه دو نوع نخ نایلون ۶ و نایلون ۶۶ از نظر خصوصیات فیزیکی۴-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات شيميايي۵-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات ذيربط با پروسه توليد۶-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات ذيربط باسرويس تاير
فصل هفتم : اصول اقتصادي و سياست مصرف نخ تاير۱-۷) مقايسه بازار مصرف انواع نخهاي تاير در دنيا۲-۷) مقايسه دو نوع نخ تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر قيمت۳-۷) مقايسه دو نخ تايرنايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر سياست مصرف۴-۷ ) انتخاب يكي از دو نوع نخ تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶
فصل هشتم: دامنه نمرات و تعداد تاب نخ تاير و تراكم در فابريک۱-۸) تعداد لا (PLY NUMBER) يا رشته درنخ تاير۲-۸) چگالي خطي (LINEAR DENSITY) يا نمره نخ۱-۲-۸) طريقه نمايش نمرات مختلف نخهاي تاير و ساير نخهاي صنعتي۲-۲-۸) تبيين نمره نخهاي مورد نياز سايزهاي گوناگون تاير و همچنين قسمتهاي مختلف يك تاير۱-۲-۲-۸) مجموعه لايه هاي لايه هاي داخلي در مجاورت تيوپ۲-۲-۲-۸) مجموعه لايه هاي بيروني و مجاور ترد۳-۲-۲-۸) مجموعه نخهاي لايه هاي مياني تاير۴-۲-۲-۸) نمرات پيشنهادي نخهاي نايلون لايه ها و چيغر و بريكر سايزهاي مختلف تاير۳-۸) تعداد و جهت تاب نخ تاير۴-۸) تراكم يا تعداد نخ در واحد طول نخ تاير
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۸۲ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۷۸ صفحه
قیمت : 1200 تومان

👇 تصادفی👇

دانلود رشته برق درباره موتورهای سنكرونپروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: شرکت آسا تجهیز سامان تولید کننده دوچرخه104- ارائه مدل اولویت بندی توسعه و احداث شبكه معابر شهری براساس معیارهای ترافیكی، زیست محیطی و اقتصادی با روش تحلیل سلسله مراتبیدانلود مقاله پیش بینی بارش باران به کمک شبکه عصبی مصنوعیداستان Paul and Pierre in Parisبه زبان انگلیسی (ویژه مبتدی ها)خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس )اندازه گیری واریانس ساعت اندازه گیریپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - رابطه عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی (مطالعه موردی)پایان نامه آشنايي با دانش آموزان استثناييمقاله انفاق و نقش آن در تزكيه‌ انسان از منظر آيات و روايات 90ص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD

مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD

دانلود مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD

خرید اینترنتی مقاله نخ های مورد مصرف در تاير ITRE CORD

👇🏞 تصاویر 🏞