👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
عنوان مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
قالب بندی: word
قیمت : 45000 تومان
شرح مختصر : ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
فهرست :
مقدمه
فصل اول
تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
حقوق کار
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
الف) کارگر
ب) کارفرما
ج) کارگاه
قلمرو حقوق کار
قرارداد کار
پایان رابطه کارگر و کارفرما
منبع اصلی رابطه کار
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
روابط کار بر اساس غیرقراردادی
روابط کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه
انتقاد نظریه کارگاه
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد
نتیجه گیری
پاورقی
منابع

👇 تصادفی👇

نمایه ای گسترده از پیشینه ساختار و ویژگی های کودک سرایی در ایران(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)کامل و دقیق و جامعآموزش کامل مکالمه زبان بدون کتاب و جزوه و مدرس در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرینبررسی تجارب نهادهای بین المللی در تعیین شاخص های کیفیت زندگی به منظور توسعه کیفیت زندگی شهریپرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبززلزله چیستInvestigation of tropane alkaloid production and expression of pmt gene, in Atropa belladonna cell suspension culture treated with Piriformospora indiپایان نامه صرفه جویی و امنیت با شبکه های خصوصی مجازیکتاب هندبوک مدیریت پروژه نوشته کلایم با ترجمه فارسیپروژه بررسی پدیده قاچاق و عناصر آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

دانلود دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

خرید اینترنتی دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

👇🏞 تصاویر 🏞