👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر اين مطلب شما توضيحات مختصري در رابطه با انواع مختلفتستهاي ذراتمغناطيسي كه جزء تستهاي غير مخرب محسوب مي شوندرا مي خوانيد ،
تست ذرات مغناطیسی (MT): از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیکبه سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعهمغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یانزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتاباعث به وجود آمدن دو قطب S,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنتبر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.
 
مغناطیس کردن به وسیله کابل (MAGNETIZATION bycable): گاهی اوقات ابعاد قطعات به اندازه ایبزرگ است که امکان استفاده از کویل امکان پذیر نیست. وقتی این مسئله اتفاق می افتدیک سیم مسی عایق شده ( روپوش دار) را میتوان برای ایجاد میدان مغناطیسی در مادهاستفاده کرد. در این روش سیم (کابل) را به دور قطعه می چرخانیم ( شبیه کویل ) تا یکمیدان طولی در قطعه ایجاد شود. استفاده از روش پراد (Use of prode method): پراد وسیله ای است که با استفاده ازعبور جریان از میله های مسی موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی موضعی می شود . ( (Local magnetize بطور کلی با روشپراد بیشترین قدرت آشکارسازی برای عیوب موازی خط جوش وجود دارد. روش یوک (Yoke): یوک قطعه ای است فلزی و U شکل با یک سیم پیچپیچیده شده دور آن که جریان را از خود عبور می دهد. هنگامی که کویل حامل جریان شوددر امتداد قطعه یوک ، یک میدان مغناطیسی طولی در قطعه تست ایجاد می شود. در میدانمغناطیسی ایجاد شده توسط یوک میدان مغناطیسی

👇 تصادفی👇

جايگاه حقوق شوراي امنيت سازمان مللفایل stl درب2پاور پوینت آموزشی طراحی متن و حاشیهقطب نما، قبله نما و فلزیاب اندرویدفرهنگ جامع مديريت با بيش از 50000 واژه مديريتي - مناسب براي كليه دانشجويان مديريت و متخصصين امورتحقیق در مورد عقلانيت تاريخي و تاريخ نگاري معاصر ايرانپیش بینی میزان لجن برگشتی در تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞