👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوديكي از بلاهاي خانمان سوز كه آفتي بر پيكر جوامع بشري است مسئله مواد مخدر واعتياد مي باشد كه قدرت تفكر، خلاقيت، توان وكوشش وسازندگي را از انسان ها گرفته و بنيان خانواده واعتقاد و باورهاي ديني آنها ها را در معرض نابودي و از هم پاشيدگي قرار داده است ومتاسفانه روز به روز رو به گسترش است .
امروزه مسئله اعتياد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و غيرمجاز، بصورت يك مشكل جهاني و فراگير در آمده است،آمارهاي منتشره ،از سوي سازمانهاي بين المللي، مخصوص سازمان بهداشت جهاني، كميته كنترل جهاني مواد مخدر و سازمان يونسكو حاكي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد در سطح جهان است.بر هيچكس پوشيده نيست كه گسترش اين روند تيشه بر ريشه بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه مي زند و آن را از درون دچار فساد ميكند و در نهايت به انحطاط مي كشد.
«به اين دليل هر ساله مبالغ هنگفتي ،صرف مبارزه با آن مي گردد و لي همچنان رقم باندهاي قاچاق مواد مخدر وتعداد معتادان افزايش مي يابد و سازندگي ها رو به وزندگي توانايي ها رو به ناتواني و ثروت ها رو به انهدام و نابودي مي رود و ميكده خيالي معتاد نيز به ماتمكده اي سرد مبدل مي گردد»
از اين رو، پي بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد، به عنوان اولين قدم پيشگيري مطرح مي شود. حال اين معضل اجتماعي نيازمند مبارزه اي مستمر وهمه جانبه از ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي،آموزشي و….. را طلب ميكند.
آنچه مسلم است علاج واقعه قبل از وقوع بيش از هر راه حل ديگر با عقل سليم جور در مي آيد. در اين مقاله سعي شد تا از معناي اعتياد وانواع آن و زيان بهداشتي اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي بحث گردد.
 
معناي اعتياد وانواع آن
اعتياد واژه اي است تازي از ريشه «عاد» و به معناي عادت كردن و خو گرفتن است. چنان چه عات كردن وخوگرفتن (به هر چه كه باشد) به نحو اتفاق افتد كه شرك كردن و دست برداشتن از آن به قول معروف موجب مرض گردد و با ناراحتي جسمي c روحي ورفتاري همراه شود اعتياد نام دارد و وابستگي تلقي مي شود.و عبارت مواد مخدر اصطلاحي است كه در سال 1338 در قانونگذاري و سازمان هاي مبارزه با اين مواد در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به تمامي موادي گفته ميشود كه برانسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي ورواني به وجود مي آورند.
مواد مخدر داراي انواع ومشتقات متعددي است كه تعداد شناخته شده آن حدود نوع 105مي باشد كه تعدادي از اين مواد داراي خواص مشابه ولي به طور كلي بنا به جهات مختلف قابل تقسيم بندي هستند.
چنان چه بعضي از دانشمندان اين مواد را از نظر وابستگي به دو طبقه تقسيم كرده اند:
موادي كه فقط وابستگي رواني ايجاد مي كند مانند حشيش وال.اس.دي و….،
2-موادي كه وابستگي رواني وجسمي ايجاد مي كنند مانند ترياك و مشتقات ان وسيگار ……. اما معتاد به انساني اطلاق مي شود كه از چهار طريق خوردن، تزريق، دودكشيدن يا تنفس و بالاخره از راه مقعد( شيوه نادري است) يك يا چند ماده از مواد مخدر را به طور مداوم مصرف كند و در صورت

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسی میزان و نوع استفاده ازاینترنتمعیارهای مدیران موفق در سازمانهادانلود پاورپوینت معماری حمام ها در ایران و اسلامKunena V5.0.7 - کامپوننت فارسی انجمن ساز کیوننا به همراه افزونه های جانبیسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- کلیات فلسفه اسلامی کد درس: 1220138گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامين پيشوادانلود تحقیق انواع سرریزها و مکانیزم عملکرد آنهامدل شیر آب اهرمیدانلود لایه shapefile خاک شناسی استان کهکیلویه و بویراحمددانلود پاورپوینت معماری بیونیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞