👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودعوامل مؤثر در انجام عمل بازرسي
عوامل فردي
تيزبيني از جمله عواملي است كه روي نحوة انجام بازرسي محصولات چه به صورت ايستا و چه به صورت پويا و يا توانايي هاي بينايي محيطي تإثير زيادي دارد ( منظور از بازرسي ايستا و پويا اين است در نوع اول محصول ثابت است و فرد پس از كنترل آن به سراغ قطعة ديگر مي رود ، اما نوع دوم قطعات از جلوي چشمان فرد عبور مي كنند و در صورت وجود عيب يا نقص در يكي از آن ها ، قطعة ناقص تشخيص داده شده و كنار زده مي‌شود قبل از اينكه بتواند وجود نقص در قطعه را تشخيص دهد ابتدا بايد خود نقص را مشاهده كند . ضعف بينايي از هر نوع كه باشد نظير آب مرواريد ، كاهش غير قابل جبران تيزبيني و يا تار شدن بينايي باعث مي شود كه وجود نواقص در محصولات تشخيص داده نشوند . اگر در بازرسي احتياج به تمايز و شخيص رنگ وجود داشته باشد ، شخص مبتلا به كوررنگي و يا تغييرات چشمي كه در آن قوة درك رنگ ها تغيير مي كند ( مثلاٌ زرد رنگ شدن عدسي يا كدر شدن مايعات چشم ) قادر نخواهد بود كه قطعة سالم را از ناقص تميز دهد .
هنگامي كه بايد چند نقص بطور همزمان مشاهده و آشكار شوند ، به ويژه در عمليات كنترل روندي كه محصول يا قطعه با سرعتي ثابت از جلوي پست بازرسي در حركت است ، بازدهي با زرسي تا حد زيادي تحت تإثير توانايي فرد در به خاطر سپردن تمام عيوب مورد نظر و جستجوي دقيق براي شناسايي هر يك از آن ها قرار دارد. اين توانايي به طور پيچيده اي با شخصيت و ذكاوت فردي آميخته شده است و از آنجايي كه اكثر افراد در يك زمان فقط قادر به جستجوي تعدادمحدودي از عيوب و نواقص هستند ( در شرايطي كه محصول با سرعتي ثابت حركت مي كند ) ، به منظور كمك به بهبود تشخيص عيوب چند گانه بايستي به عوامل محيطي و سازماني توجه بيشتري كرد و به كمك آن ها مشكل بازرسي را حل كرد . اگرچه تجربة كاري به فرد بازرسي كننده كمك مي كند تا حدودي درصد قطعات معيوب را تخمين بزند، اما هميشه باعث افزايش صحت و دقت كار او نخواهد شد .
عوامل فيزيكي و محيطي
ميزان روشنايي محيط در هنگام انجام بازرسي بصري مي تواند تإثير بسزايي بر روي نحوه و بازدهي بازرسي داشته باشد . روشنايي نا مناسب چه از نظر كيفي ( خيرگي ، سايه و ... ) و چهاز نظر كمي ( نور كم يا بسيار زياد) باعث مي گردد تشخيص و تميز نواقص مشكل گردد . نحوة طراحي محيط كار نيز از طريق اثر بر روي وضعيت و حالت بدن در هنگام كار مي‌تواند بر روي بازدهي بازرسي مؤثر باشد . هنگامي كه در حين بازرسي فرد مجبور باشد دائماٌ سر خود را بلند كند و حالت انقباض به بدن خود دهد دچار خستگي ماهيچه اي ايستا مي گردد اين خستگي ماهيچه اي از طرفي موجب پائين آمدن دقت فرد مي شود و از طرف ديگر باعث ميگردد شخص در حالت ها و وضعيت هاي غلط به كار ادامه دهد كه نهايتاٌ‌ منجر به كاهش‌ قدرت مشاهده و شناسايي نواقص مي‌گردد .
در بسياري موارد روشنايي محيط كار و طراحي پست كار مجموعاٌ تأثير قابل توجهي ر روي انجام بازرسي دارند . براي مثال فراهم كردن روشنايي لازم براي پست بازرسي كه در آن محصول باسرعت معيني در ارتفاع 75 سانتي متري از سطح زمين در حال حركت است و فرد بازرسي كننده مجبور است در حالت ايستاده باقي بماند تا بتواند ماشين را نيز كنترل كند ، كاري دشوار است . ساية فرد بازرسي كنند ممكن است بر روي قطعه بيفتد و در نتيجه باعث مي شود كه مشاهدة نواقص با اشكال مواجه شود. در چنين شرايطي اگر نوع نقص ظريف و كوچك باشد و از اهميت زيادي نيز برخوردار باشد ، فاصلة بينايي ممكن است براي بعضي افراد آنقدر زياد باشد كه نتوانند نواقص را تشخيص دهند و ناچار باشند براي نزديك تر شدن به قطعه خم شوند يا قوز كنند و اين حالت باعث مي‌گردد كه فرد از نظر ارگونوميكي در شرايط مناسب كار نكند و دچار عوارض استخواني عضلاني گردد و براي جلوگيري از اين حالت مي توان

👇 تصادفی👇

بانک شماره موبایل دائمی همرا اول کل کشور بر اساس تفکیک استان و شهرپایان نامه ارشد نگرشی بر حالات گروه های مختلف بشر در روز های قیامت از نگاه قران و روایاتچالشهاي پيش روي نظريه ي داروين173 - اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم؟ - 30 صفحه فایل ورد - wordمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعیمجموعه کامل انگلیسی در خواب با نصف قیمتروشهاي مطالعه شكست اتصالات وتعميرات چسبي در تخمين و تمديد عمر سازه هاي هواييشیپ فایل نوع سازه در منطقه17 تهرانعنوان پروژه :کنترل سیستم غیرخطی آونگ وارونه 9صفحهword ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞