👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword

ارتباط با ما

دانلود


آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.............................................. 1
فصل اوّل: كليات
مقدمه ............................................. 3
بیان مساله ........................................ 4
سابقه علمی ........................................ 5
اهداف.............................................. 5
سؤالات تحقیق......................................... 5
سوال اصلی.......................................... 5
سوالات فرعی......................................... 5
فرضيه‏هاي تحقیق...................................... 6
فرضیه اصلی......................................... 6
فرضیه‌های فرعی...................................... 6
مراحل و روش‌ها...................................... 6
مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی... 7
گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت........................ 7
گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت........................ 8
گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت............... 8
گفتارچهارم: انواع نظارت ........................... 10
گفتار پنجم: ارکان نظارت............................ 13
بند اول: ناظر...................................... 13
بند دوم: نظارت شونده............................... 14
بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر.............. 14
گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس................... 15
گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟.............. 16
بنداول: مراحل حق................................... 16
بند دوم: ارکان حق.................................. 16
گفتارهشتم :مصونیت ................................. 19
مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ....................... 25
گفتار اول: مفهوم حق ............................... 26
گفتار دوم: مفهوم آزادی ............................ 27
گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی.................. 31
گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی. 34
گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان............ 35
گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان......... 36
بند اول: نظارت اخلاقی............................... 38
بند دوم: نظارت اداری............................... 38
بند سوم: نظارت قضایی .............................. 39
 فصل دوم: ماهيت نمايندگي مجلس
مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي.................... 42
گفتار اول : صلاحیت نمايندگان مجلس..................... 44
گفتار دوم: پيشينه مجلس در ايران..................... 46
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی........ 46
گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها............... 51
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان...................... 52
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی........................ 52
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی........................... 53
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان..................... 54
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان.................... 55
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی..................... 56
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان................ 57
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان.................... 58
بند نهم: اوگاندا.................................... 58
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام....................... 59
بند يازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان................. 61
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان................... 61
گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن................... 62
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)................... 62
بند دوم: رشوه ..................................... 62
بند سوم: اختلاس .................................... 62
بند چهارم: رانت جویی............................... 63
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها.............. 63
بند ششم: تقلب...................................... 63
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ............ 64
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها.. 65
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت...................... 65
بند دهم: تبعیض­گری.................................. 65
بند يازدهم: تبارگماری............................. 66
بند دوازدهم: قوم­گرایی.............................. 66
بند سيزدهم: پارتی­بازی ............................. 66
بند چهاردهم: اخاذی................................. 67
گفتار ششم: رابطه حق رأي و مردم سالاري............... 67
 فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس............. 74
گفتاراول: کلیات طرح................................ 78
گفتار دوم:موافقان طرح.............................. 80
گفتار سوم:مخالفان طرح .............................. 82
مبحث دوم: پيگيري مطالبات نمايندگان و احقاق حق مردم... 92
گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان............ 93
گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی95
گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران........ 100
نتیجه گیری......................................... 102
فهرست منابع و مآخذ................................. 104
ضمائــم............................................ 113
چكيده انگليسي...................................... 120
چکیده
اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
 فصل اوّل
كليات
 مقدمه
عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.[1]
جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.
به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.
طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن می­پردازیم.
بیان مساله
نمایندگان از آن جهت که امانت‌دار ملت در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. کمترین ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد.
پس از دیدار سال (1389) نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با مقام رهبري انقلاب که در آن دیدار بر وجود نظارتی بر مجلس تأکید كردند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تدوین کرد که این طرح برای بررسی و کارشناسی دقیق‌تر به کمیسیون اصل 90 رفت.[2] هیئت رئیسه مجلس برای بررسی دقیق‌تر طرح مذکور تصمیم به تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های اصل 90، آیین‌نامه داخلی و حقوقی و قضایی گرفت و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارسال کرد.
پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور "نظارت مجلس بر مجلس"، "نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی" و "نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس" تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.
سرانجام در مورخ ششم مهر ماه 1390 این طرح مشتمل بر دوازده ماده مورد تصویب مجلس واقع شد و به شورا نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان، ایراداتی اساسی را بر این طرح وارد دانست و از تصویب آن امتناع نمود.
در این مجال بر آنم تا به بررسی این طرح و تناقضات آن با قانون اساسی بپردازم.
 [1] - گرجی ازندریانی، مبانی حقوق عمومی، به نقل از بلز پاسکال، نشر جنگل و جاودانه، تهران، چاپ دوم، 1389، ص: پیش گفتار.
[2]- http://hamshahrionline.ir

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشوربررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راهكارهايي براي افزايش صادراتکارآموزی کارخانه رنگتعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایراندانلود تحقیق آماده قالب ورد با عنوان مقدمه ای بر پرورش بوقلمون ۳۰ صپایان نامه شبکه ی تبادلات بانکی سوییفت SWIFTطرح تأسیس شیرینی پزیتحقیق بیمه شخص ثالثآموزش مسائل زناشویی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword

دانلود آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword

خرید اینترنتی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايرانword

👇🏞 تصاویر 🏞