👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

ارتباط با ما

دانلود


دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت
 
مقدمه
در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.
مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی که با وجود این مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این مجازات را اندازه گیری کرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..............................................................................................................................................................4
الف -بیان مسئله..........................................................................................................................................................5
ب-پیشینه پژوهش......................................................................................................................................................6
پ-اهداف تحقیق: ....................................................................................................................................................7
ت- سوالات تحقیق:...................................................................................................................................................8
ث-فرضیات تحقیق....................................................................................................................................................9
ج- روش تحقیق .................................................................................................................................................. 9
ح-ساختار پایان نامه..................................................................................................................................................10
 
فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص..............................................................................12
مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص..............................................................................................................13
گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص...................................................................................................13
گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه....................................................................................................................15
مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین کیفر.......................................................................................19
گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر..................................................................................................................19
بند اول- مبانی فقهی................................................................................................................................................23
بند دوم- مبانی حقوقی............................................................................................................................................25
گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر..................................................................................................27
مبحث سوم:صورتهای مصالحه................................................................................................................................33
گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه .......................................................................................................33
گفتار دوم- بدل صلح................................................................................................................................................34
مبحث چهارم- آثار صلح........................................................................................................................................36
گفتار اول – آثار صلح نسبت به جانی......................................................................................................................36
بند اول-سقوط قصاص .........................................................................................................................................36
بند دوم- مجازات تعزیری......................................................................................................................................42
بند سوم-کفاره قتل...................................................................................................................................................54
گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح .....................................................................................................................56
گفتار سوم- آثار صلح نسبت به اشخاص ثالث........................................................................................................57
گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص............................................................................59
 
فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح...........................................................................................61
مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش.....................................................................................................................63
گفار اول- ولی دم واحد...........................................................................................................................................69
گفتار دوم– دارا بودن اهلیت....................................................................................................................................72
گفتارسوم– فقدان اهلیت..........................................................................................................................................73
گفتارچهارم- عدم دسترسی......................................................................................................................................73
مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین.........................................................................................................83
بند اول- اولیای دم متعدد .......................................................................................................................................83
گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه.........................................................................................................83
بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت .....................................................................................................................83
بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ...................................................................................................................86
گفتار سوم- شرایط طرفین صلح..............................................................................................................................93
گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی...................................................................................................96
مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر............................................................................................................96
گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم ...........................................................................................................................98
گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ................................................................................................99
گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ...........................................................................................................102
گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم...................................................................................................................103
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................................................114
فهرست منابع..........................................................................................................................................................118
الف- فارسی..................................................................................................................................................118
ب- عربی......................................................................................................................................................121
فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی-حرکات اصلاحی- روش تحقیق-روشهای تحقیق درمدیریت ورزشی کد درس: 1215116-1215139مطالب جذاب و خواندنی و سودمند از زندگی ثروتمند ترین مرد جهان در عرصه سرمایه گزاریارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویانپروژه آماده: بررسی اصول کارکرد انواع فرآیندهای لیزری - 204 صفحه فایل ورد Wordنقشه زمین شناسی کاشمر(1:250000)راهنمای اخذ ویزای کشورهای مختلفتحلیل انرژی نوین هسته ای با رویکرد پایداری و زیست محیطیگزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش )فیلم آموزشی نرم افزار xpert موسسه کفا- دوره مقدماتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

دانلود دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

خرید اینترنتی دانلودبررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

👇🏞 تصاویر 🏞