👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودارزش تغذیه ای بستر جوجه های گوشتی
مواد پایه ی خانه یجوجه های گوشتی شامل تراشه ی چوب کاج ، خاک اره کاج و پوسته های برنج ( سبوس برنج ) می باشد . نقاط تیز سبوس برنج می تواند ناحیه ی گوارشی را تحریک کند ، بنابر این اگر جوجه های گوشتی ماکیان غذایی شامل پوسته های برنج ( سبوس برنج ) باشد ، بایستی مراقب بود . صاحبان بستر ماکیان از تعداد مختلف از این محصولات برای پایه اضافی بعد از هر دسته از پرندگان استفاده می کنند . فقط ماده ی پایه ی ترکیب غذایی کیفیت کمی دارد بنابراین یا پرهای اضافی ، غذایی زیاد ، مدفوع پرندگان ، کیفیت غذایی بستر را افزایش می یابد . نوع ماده ی پایه خانه ی جوجه های گوشتی روی کیفیت بستر ، زمانی که از آن برای تغذیه ی گاوهای استفاده می شود ، تأثیر کمی می گذارد ، زیرا تعداد پایه استفاده شده در آن و تعداد گروه پرندگان بستر استاندارد و منظم نیستند . کیفیت بستر بطور قابل مقایسه ای از یک سازنده به سازنده ی دیگر متفاوت است . عوامل دیگر مانند کنترل خانه ی جوجه های گوشتی روش جابجایی بستر و مقدار رطوبت می تواند به تفاوت در ترکیب و کیفیت بستر اضافه شود .
 
رطوبت :
کنترل سیستم آب ، مقدار رطوبت و نم را در بستر جوجه ها مشخص می کند . مقدار رطوبت بین بستر نو وتازه و بستری که بمدت شش ماه یا بیشتر انباشته شده است متفاوت نمی باشد . اگرچه مقدار رطوبت معیار مهمی از ارزش غذایی بحساب نمی آید و فقط کیفیت فیزیکی تغذیه را مشخص می کند بنابراین اگر بستر جوجه های گوشتی کمتر یا بیشتر از 12 درصد رطوبت داشته باشد ، سهمیه ی غذایی گاوها شامل گرد و خاک و رضایت بخش نخواهد بود .
 
غذاهای قابل هضم کامل :
شکل تغذیه قابل هضم کامل ، از پروتئین خام و مقادیر رشته های یا ( فیبرهای ) خام ناشی می شود . مقدار انرپی بستر جوجه ها در مقایسه با گندم ( غلات ) نسبتاً کم می باشد .
بنابراین بستر با 50 درصد غذای قابل هضم کامل با علوفه ی خشک یا ( کاه ) و کیفیت متوسط قابل مقایسه می باشد . بستر می تواند یک منبع انرژی برای گاوهای ندوشیده و گاوهای جوان باشد .
 
 
پروتئین خام :
میانگین بستر جوجه های گوشتی 240 درصد پروتئین خام می باشد . . بیشتر از 40 درصد پروتئین خام در بستر می تواند در شکل نیتروپن بدون پروتئین باشد . نیتروژن بدون پروتئین اسید اوریکی می باشد که توسط ماکیان دفع می شود .
نشخوارکننده های جوان از نیتروژن بدون پروتئین به اندازه ی گاوهای پروری ( گوشتی ) جوان استفاده نمی کنند . بنابراین برای کارائی بهتر ، بستر جوجه های گوشتی غذایی برای گاوهای پروری ( گوشتی ) بیشتر از 450 پوند وزن می شوند .
 
نیتروژن محدود :
گاوها در هضم و گوارش غذا که شامل نیتروژن محدود ( نامحلول ) می شود مشکل دارند این عنصر زمانی که ترکیباتش حرارت بیشتری داشته باشند نامحلول می شود . میانگین نیتروژن محدود 15 درصد از کل نیتروژن می باشند . در بستری که علائم حرارت بیشتر را نشان می دهد بیشتر از 50 درصد کل نیتروژن می تواند محدود شود . همانطور که تعداد نیتروژن محدود افزایش می یابد ،

👇 تصادفی👇

پایان نامه ارشد روش های استوار جهت شناسایی شکست های ساختاری چندگانه در سری های زمانی خود همبستهاموزش کامل تجوید قرانکتاب رموز گنجها ودفینه هامجموع کامل مداحی دهه اول محرم حاج حميد عليمي189-رفتار هیسترسیس اعضای بتن مسلح با میلگرد سادهدانلود مقاله به همراه ترجمه-طراحی بازیاب فرا خازنی ولتاژ دینامیکی یک پارچه برای بهبود کیفیت توان شبکه توزیعتحقیق درباره اثرات ورزش بر سلامتي بدن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞