👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست:
انواع روشهاي متداول اجراي سيستم زمين در شبكه هاي فشار ضعيف در ايران
دستورالعمل نصب ميله اتصال زمين
نكات مهم در خصوص اتصال زمين
 
 
 
دستورالعمل نصب ميله اتصال زمين
- انواع روشهاي متداول اجراي سيستم زمين در شبكه هاي فشار ضعيف در ايران
- نقاطي از سيستمهاي جريان متناوب كه بايد زمين شوند
- محلهاي انجام اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف
- زمين كردن مهارهاي پايه
- ساختار هادي زمين
- دستورالعمل نصب ميله ارت جهت اتصال زمين
- نقاطي از سيستمهاي جريان متناوب كه بايد زمين شوند
- محلهاي انجام اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف
 
 
 
 
 
 
نكات مهم در خصوص اتصال زمين
مقدمه
هدف از تدوين اين دستورالعمل ، ايجاد ايمني و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسيل الكتريكي
تا جائيكه مربوط به اتصال زمين است ، براي افراد در هنگام نصب و بهره‌برداري از تأسيسات و شبكه‌هاي توزيع برق است كه شامل عمليات سرويس و تعميرات نيز مي‌باشد.
بطور كلي اتصال زمين به دو دليل بكار برده مي‌شود:
1- حفظ عايقبندي و حصول اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي ، محدود كردن اضافه ولتاژها و كمك به عملكرد صحيح تجهيزات حفاظتي با قطع مدارهاي معيوب (ديدگاه عملياتي).
2- ايجاد ايمني از يكسو براي افرادي كه بنا به وظيفه شغلي در تماس با تجهيزات الكتريكي قرار دارند و از سوي ديگر براي مشتركين و همچنين محدود كردن خطر آتش سوزي ، از طريق قطع سريع مدار معيوب (ديدگاه ايمني يا حفاظتي)
 
انواع روشهاي متداول اجراي سيستم زمين در شبكه هاي فشار
ضعيف در ايران
TN ، كه مي¬تواند به سه صورت مختلف موجود باشد:
1) TN-S كه در آن ، در سراسر سيستم ، بدنه¬هاي هادي از طريق يك هادي مجزا (PE) به نقطه خنثي (N) در مبدأ سيستم وصل مي¬شود.
2) TN-C
پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژ انجاممي شودوبا استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود. در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشي از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالي بسيار پايين بوده ودر پايداري شبکه قدرت نقش مهمّي دارند لزا اخيرا ُ اين پستها مورد توجه قراردارند ازاين پستها بيشتردر ولتاژهاي بالا (800 کيلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولاني به علت پايين ; بودن تلفات انتقال استفاده مي شود. درشبکهاي انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمين مي توان انرژي الکتريکي دا توسط يک سيم به مصرف کننده انتقال داد.
-2 انواع پست: پستها را مي توان ازنظر نوع وظيفه,هدف,محل نصب,نوع عايقي, به انواع مختلفي تقسيم کرد. براساس نوع وظيفه وهدف ساخت: پستهاي افزاينده , پستهاي انتقال انرژي , پستهاي سويچينگ و کاهنده فوق توزيع .
ـــ براساس نوع عايقي: پستها با عايق هوا, پستها با عايق گازي که داراي مزاياي زيراست: پايين بودن مرکز ثقل تجهيزات در نتيجه مقاوم بودن در مقابله زلزله کاهش حجم, ضريب ايمني بسيار بالا باتوجه به اينکه همهً قسمت هاي برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6 امکان آتش سوزي ندارد, پايين بودن هزينهً نگهداري باتوجه به نياز تعميرات کم تر, استفاده د رمناطق بسيار آلوده و مرطوب و مرتفع .

👇 تصادفی👇

اصول مهندسی اینترنتتحقیق در مورد زلزلهده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتیدانلود کتاب مرجان جادو(کامل)بنر سیسمونی فروشیمقاله نگاهي به پنج گنج نظامي142- مقایسه اثر جداسازهای پایه LRB و یونیورسال بر روی پاسخ لرزهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی ویژهدانلود قالب پاورپوینت برای پروژه و پایان نامه سری 2 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞