👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبودجه 1
رسم نقشه يا همان بودجه 2
الهام و انگيزه 4
مديريت بوتجه 4
انواع بودجه 4
طريقه متسقيم 8
طريقه سال ما قبل آخر 8
طريقه افزايش 8
جريان و تصويب بودجه در هيأت مقننه 9
جمع آوري اطلاعات براي بودجه 9
راه براي نوشتن بودجه وجود دارد 10
اگر بودجه سال قبل را نداشته باشيم چه اتفاقي مي افتد 11
افزايش 15% 11
نوشتن بودجه 12
هزينه هاي ثابت ومتغير 12
محاسبه درصد افزايش با كاهش ارقام بودجه سال 13
ديوان محاسبات 14
تفتيش پارلماني و قانون تفريغ بودجه 15
صورت عايدات و مخارج 16
پيشنهادات و انتقدالات 17
منابع و مأخذ18
 
بودجه:
ماده اول قانون محاسبات عمومي، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنين تعريف مي‌كند «بودجه دولت، سندي است كه معاملات دخل و خرج ممكن براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را «سنة ماليه» مي گويند و عبارت است از يك سال شمسي اين تعريف مشتمل بر سه مطلب است:
اول: بودجه، با اينكه مجلس به آن رأي مي دهد، قانوني نيست و به همين جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولي هرگاه در ضمن بودجه موادي هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعديل مالياتي يا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اينكه در هيئت مقننه، نمايندگان ملت در بودجه پيش از ساير مطالبي كه موضع رأي مجلس واقع مي شود اعمال نظر مي نمايند، و در حقيقت كمتر موضوعي در هيئت مقننه طرح مي شود كه تصويب آن مستقيماً يا به طور غير مستقيم در ماليه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندي نمايندگان به بودجه بيشتر بوده و شور و تصويب آن مدتي از عمر مجلس را اشغال مي نمايد. به همين لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلي كجلس شوراي ملي مي گويد«ترتيبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذيل هجوي نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتي؛ ثانياً، قوانيني كه راجع به تقاضاي وجوهي براي مخارج خصوصي است؛ ثالثاً، قوانين راجعه به منافع محلي»
دوم: معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در بودجه پيش بيني و تصويب شده باشد، و بودجه را با حساب نبايد اشتباه كرد، زيرا حساب مربوط به اعمال گذشته
و تصويب آن قطعي است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغيير دهد.
سوم: پيش بيني مخارج و عايدات مربوط به مدتي باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به يك سال شمسي است، و علت هم ظاهراً اين است كه نوع مالياتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالياتهاي ارضي بوده كه مآخذ و موقه وصول آنها در سال يك مرتبه بوده است، و اگر در بعضي از ممالك به مدت طولتري قائل شده اند، استثنايي از قاعده كلي است و اين قاعدة كلي، كه دليل ايجاد آن مذكور شد.
در ايران هم، مثل اكثريت قريب به اتفاق ممالك خارجه، مدت سال ماليه 12 ماه شمسي، اول آن فروردين و آخر آن اسفند ماه مي باشد و كليه عايدات و مخارج يك سنه ماليه را مجلس شوراي ملي در هر سال يك مرتبه تصويب مي نمايد.
معمولاً در آخر سال ماليه، اعتباراتي كه تمام يا قسمتي از آن تأديه نشده ملغي مي گردد. ولي اين قاعده كليت نداشته و در تمام ممالك به صورت واحد مجري نيست. مثلاً در بلژيك اگر براي خرج معيني در بودجه فوق العاده اعتباري تصويب شود، تا سه سال معتبر است.
 
رسم نقشه يا همان بودجه
اين مراحل شما را براي اينكه بودجه را آماده سازي تحويل و حفظ كنيد آشنا مي‌سازد.
1- اولين گامي كه بايد برداريد، تعيين هدف است تا بفهميد كه چگونه بودجه را آماده كنيد اگر مقصد را نشناسيد نقشه بي فايده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما
مقصد است.
2-سپس بايد بدانيم كه چه نوع بودجه اي را بايد تهيه كنيم. انواع مختلفي از بودجه مانند پيش بيني جريان پول و سود و زيان توزيع وجود دارد. حتي بودجة ادارات هم از شركتي به شركت ديگر و حتي از اداره به اداره ديگر تفاوتهاي زيادي دارد.
3- پس از اين مراحل، نوبت به آماده سازي اساسي مي رسد. يعني جمع آوري اطلاعات، كسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ريزي در سال قبل، تعيين اينكه كدام ارقام در چه جاهايي قرار مي گيرند و دليل آن چيست، كم يا زياد كردن رقم براي رشد يا نزول بودجه
4- مرحله بعدي نوشتن بودجه اصلي با پر كردن خانه هاي آن با ارقام و موازنة كلي آن است.
5- سپس بايد بدانيد كه بودجه را چگونه و به چه كسي ارائه دهيد و چگونه از آن دفاع كنيد. و بايد بدانيد كه چگونه بودجه را حفظ كنيد و پا به پاي تغييرات، يعني مقاديري كه با آنچه شما تصور مي كرديد، مغايرت دارند، پيش برويد تا بتوانيد از بودجه خود استفاده خوب ببريد.
6- سرانجام، اين بودجه را براي دفعات آينده است. زماني كه فرصت بيشتري در اختيار داريد. و مي توانيد همة راه ها و شگردهاي تنظيم سريع بودجه را كه آموخته‌ايد بايگاني كنيد تا براي بودجه سال آينده يا سال هاي پس از آن آماده باشند.
 
الهام و انگيزه:
محافظه كاري در بودجه نويسي به همان اندازة اغراق در بودجه نويسي، اشتباه است.
افراط و تفريط در بودجه نويسي كمي شبيه به برنامه ريزي براي رسيدن به برمينگهام و ساكن شدن در اتوك جاي نزديك برمينگهام و نسبتاً شبيه آن است و اين شبيه پاك كردن برمينگهام از روي نقشه و نوشتن استوك به جاي آن است. بودجه كامل بودجه‌اي است كه واقع گرايانه و قابل دسترسي باشد.
 
مديريت بودجه:
بودجه را مي توان براي هر دوره زماني نوشت. فرض كنيم كه بودجه شي براي سال مالي آينده باشد. اين زمان را به بخش هاي قابل مديريت تقسيم كنيد. بودجه اي كه فقط درآمد و هزينه سالانه را داشته باشد تقريباً بي فايده است. چون اگر در اين مدت، ماه بدي(يا ماه خوبي) داشته ايد، راهي براي داشتن آن وجود ندارد و در نتيجه نمي توانيد با تغيير در تعداد كارمندان يا مقدار توليد و يا هر اقدام ديگري بر اساس اطلاعات جديد بودجه را تنظيم كنيد.
 
انواع بودجه
1- فروش
2- توليد
3- انبار
4- خريد
5- هزينه هاي سرمايه اي
6- گردش نقدينگي
7- سود و زيان (به همراه ترازنامه)

👇 تصادفی👇

منابع مالی ” طرح تامین و انتقال آب شهری جزیره قشم”کارورزی 3 کنش پژوهیسوالات استخدامی بانک مسکنپروژه: ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی یک ساختمان بنایی با کاربری آموزشی (مدرسه) به روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی (پوش آور)پایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - بررسی زیرساختهای توسعه آموزش مجازی (مطالعه موردی)دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد الگوریتم ژنتیک (فرمت فایل Word ورد doc)تعداد صفحات 65دانلود پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در اسلاماموزش جلوگیری از هک رایانه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞