👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودماليات بر ارزش افزوده درمقايسه با ساير مالياتهاي مرسوم نوعي از يك ماليات جديد است.گسترش اين سيستم ، يكي ازمهمترين توسعه هاي مالياتي و بي شك يكي از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتي باتلاش اقتصاددانان براي رفع يا كاهش اختلال و نارسايي هاي مالياتي سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفته است.
اين ماليات يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند. در واقع يك اعتبار مالياتي براي خريدهاي واسطه اي بنگاههاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندي مضاعف مي شود بنابراين عوامل اقتصادي براي هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مي پردازند.
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مي شد و تعداد كمي از توليدات مانند حامل هاي انرژي و... را پوشش مي داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي غربي و پس از آن كشورهاي آفريقاي جنوبي، اجراي آن در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادي تحقق يابد.
پرداخت ماليات در برخي كشورها يك تكليف قانوني بزرگ محسوب مي شود و عدم پرداخت آن برخوردهاي قانوني براي متخلفين از قانون را در پي دارد.
ماليات در كشورهاي مختلف دنيا، بخش عمده اي از هزينه هاي عمومي را تشكيل مي دهد به نحوي كه در برخي از كشورها 90 تا 95 درصد از هزينه هاي عمومي مورد نياز دولت از طريق ماليات تامين مي شود، اما اين رقم در ايران حتي با تلاش هاي بسيار زياد دولت بسيار كم است و با رقم هاي مرسوم در دنيا بسيار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از توليد ناخالص داخلي برخي از كشورها از درآمد مالياتي تامين مي شود، درحالي كه اين رقم در ايران بسيار اندك است. لازمه ي دستيابي به وضعيت مطلوب درآمدهاي مالياتي در كشور ارتقاء فرهنگ مالياتي است كه اجراي طرح خود اظهاري مالياتي در تيرماه هر سال نيز بدين منظور صورت مي گيرد.
ماليات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است؛ به طوري كه در حال حاضر بيش از 150 كشور جهان به اجراي اين ماليات پرداخته اند و از مزاياي اين ماليات مدرن بهره مي برند. اين ماليات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرايند توليد : توزيع اخذ مي شود و از مزاياي زيادي همجون توان درآمد زايي بالا براي دولت، پايه ي گسترده ي مالياتي، سهولت اجرا، كاهش انگيزه ي فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خود اظهاري، اعتماد به مؤديان، ساز و كار خود كنترلي، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي، اجتناب از پديده ماليات مضاعف و غيره برخوردار است.

👇 تصادفی👇

بانک شماره موبایل صنعت قسمت معدن با قیمت مناسبمقاله بررسی مسئولیت پذیری دانش آموزاندستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)چند صدا برای گریه های نوزادانتقال حرارت هایپربولیک در سیالات نیوتنی تعمیم یافتهدانلود پایان نامه شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكيکنترل و پایداری سازی بازوی مکانیکی روبات با استفاده از تئوری معادلات ریکاتی وابسته به حالتنمونه گزارش ساختار سازمانی مدرسه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞