👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددوره پهلوي در تاريخ ايران ار سال 1304 خورشيدي تا سال 1357 ادامه يافت .در اين دوره تحولات سياسي و اقتصادي واجتماعي و ... زيادي صورت گرفت.که تاريخ ايران را در خور تغييرات اساسي نمود. روي هم رفته اين دوره از حکومت يکسري چالشها وافتخارات ومشکلات پيوسته اي در تاريخ ايران به بار آورد که از آغاز تا پايان دوره پهلوي به طور مفقم و خلاصه گرد آوري ونوشته شده اشت.
الف: تحولات واقدامات اساسي در دوره رضا شاه پهلوي 1304-1300 خورشيدي مهمترين اقداماتي که در اين دوره صورت گرفت:
1- در سال 1304 خورشيدي (1344 هجري قمري) روز چهاردهم آذر همين سال ضمن تشريفات رسمي و اداري سوگند در مجلس شوراي ملي ايران رضا شاه پهلوي به عنوان شاهنشاه پهلوي به عنوان شاهنشاه زمام امور مملکت را از دست گرفته و رسما شاه ايران گشت.
2- در سال 1304 خورشيدي به موجب تصويب مجلس شوراي ملي تقويم شمسي تقويم جلاي تقويم رسمي گشور ايران شد و به موجب قانون مذکور ادارات دولت وبنگاهايي وهمچنين موسسات اقتصادي کسبه به طور عموم موظف شدند به جاي ماههاي جديد را به شرح زير : فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذز دي بهمن اسفند به کار برد.و شش ماه اول سال سي يک روز وپنج ماه دوم سي روز ماه آخر 29 روز ودر سال کسيبه 30 روز شد.
3- سال 1304 خورشيدي شيخ خز عل و دو پسرش توسط سر تيب فضل الله خان فرستاده قواي خوزستان و حاکم نظامي در حين طرب وخوشگذراني باز داشت و به تهران اعزام شد.
4- در همين سال قانون نسخ القاب و درجات نظامي سابق از تصويب مجلس شوراي ملي ايران گذشت وافرادي مکلف شدند داراي نام نام خانوادگي با شند که بايد بصورت شناسنامه از طريق سجل اموال ثبت و ضبط وصادر شوند.
5- در همين سال قانون خدمت نظام اجباري مشتعل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد به موجب ماده اول آن کليه اتباع ذکور ايران اعم از سکنه به خدمت سربازي مي باشد. مدت خدمت آنان دو سال خواهد بود به جز شهرها و قضبات وايلات بايد متوقين در خارج از ايران نيز از اول سن 21 سالگي مکلف اند که به سربازي بروند.
6- در همين سال نخستين بانک ايراني از کسور بازنشتگي صاحب مذ هبان به بانک پهلوي تشکيل گرديد که بعد ها به نام بانک سپه ناميده شد .
7- همچنين ايران همان سال به دست رضا شاه پهلوي استخانهاي کريم خان زند را که آغا محمد قاجار در زير پلکان کاخ گلستان دفن کرده بودند بيرون آوردند و در قم در کنار قبر شاه صفي به به خاک سپردند.
8- در سال 1305 خورشيدي روز يکشنبه چهارم ارديبهشت در تالار مرمر کاخ سلطنتي گلستان تهران رضا شاه پهلوي طي مراسم سلطنتي تاجگذاري کرده و تاج پهلوي بر سر نهاد.
9- در سال 1306 خورشيدي رضا شاه اولين کلنگ ساختمان ايستگاه راه آهن را بر زمين زد.
10- در همين سال قانون تشکيل بانک ملي ايران به صورت شرکت سهامي از طرف مجلس شوراي ملي ايران تصويب شد.
11- در همين سال دولت ايران دعاوي خود را نسبت به جزاير بحرين تجديد کرد وبه دولت انگليس در اين ضمينه اعتراض کرده شکايت خود را به انجمن معل متفق فرستاد.
12- در سال 1307 خورشيدي حق قضاوت کنسولها(کاپيتر لاسيون) که از سال 1243 هجري قمري به موجب عهد نامه ننگ بارترکمنچاي بدعت گزارده شده بود لغو گرديد.

👇 تصادفی👇

Voltage Effect on the Optical Properties of Liquid Photonic Crystal Fiberدانلود مقاله و پروژه توليد قطعات با استفاده از ضايعات شيشه در دو لايهواردات چای از کشور هندوستان توسط کشور ایرانبروشور Publisher- فلج اطفال Poliomyelitisکارآموزی کارخانه گندمچگونه پولدار شویم؟حقوق اساسیبررسی توان راکتیو در سیستم قدرتساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلیپاورپوینت (MIS) سيستمهای اطلاعات مديريت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞