👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده:
زندگي امروز ديگر بدون شبكه وسيع انرژي الكتريكي كه با انشعابات زياد مجتمع‌هاي بزرگ و كوچك صنعتي و مسكوني و غيره را تغذيه مي‌نمايند، قابل تصور نيست.
انرژي الكتريكي در مقايسه با ساير انرژيها از محاسن ويژه‌اي برخوردار است و همين محاسن است كه ارزش و اهميت و كاربرد آنرا فوق‌العاده روزافزون ساخته است. در این پروژه که درپنج فصل ارائه گردیده سعی شده ارزش و اهمیت جریان الکتریکی مورد بررسی قرارگیرد.
 
 
فهرست مطالب
صفحه
مقدمه 5
لزوم توجه و آشنايي با توزيع انرژي الكتريكي 12
پيشرفت سيستم‌هاي توزيع 13
مدارها و پست‌هاي فوق توزيع 14
ساختار فيدرهاي سيستم توزيع 16
سطوح ولتاژ شبكه توزيع 16
پست‌ها (ايستگاه‌هاي) توزيع 17
تعمير و عيب‌يابي شبكه‌هاي هوايي 18
حفظ زيبايي محيط و حريم‌ها 19
حادثه‌آفريني و ايمني 20
مقايسه سيستم‌هاي زميني و هوايي 21
صرفه اقتصادي 22
مشكلات اجرايي 23
پست ايستگاهي 24
مقدمه 27
جنس سيم‌هاي هوايي 27
فولاد 29
قطر هادي چند رشته‌اي 31
مقدمه 34
انواع هادي‌ها از نظر شكل 38
اثرات پوستي 40
طرز شناسايي كابل 46
كابل روغني 50
كابلهاي فشار ضعيف و متوسط 55
مقدمه 63
مفاهیم وتعاریف 65
5-1-مقاومت های ثابت 68
6-1- مقاومت های متغیر 70
7-1- استانداردهای مقاومت 72
8-1- تشخیص مقدار اهم مقاومت ها 72
فریت: 75
10-1- خازن 75
12-1- خازن های ثابت 76
13-1- خازن های متغیر 81
15-1- ترانزیستورBJT 82
منابع ومآخذ 86
 
 

 
مقدمه
 
به همان اندازه كه سلولهاي اندام يك موجود زنده نياز به خون دارد اندام جوامع صنعتي نيز محتاج به جريان الكتريكي مي‌باشند. زندگي امروز ديگر بدون شبكه وسيع انرژي الكتريكي كه با انشعابات زياد مجتمع‌هاي بزرگ و كوچك صنعتي و مسكوني و غيره را تغذيه مي‌نمايند، قابل تصور نيست. با نگاهي گذرا به افزايش تعداد مشتركين وزارت نيرو و افزايش ظرفيت توليدي انرژي الكتريكي در مي‌يابيم كه جامعه ما نيز در جهت صنعتي شدن از بيان فوق‌الذكر مستثني نيست. انرژي الكتريكي در مقايسه با ساير انرژيها از محاسن ويژه‌اي برخوردار است و همين محاسن است كه ارزش و اهميت و كاربرد آنرا فوق‌العاده روزافزون ساخته است. به عنوان نمونه مي‌توان خصوصيات زير را نام برد:
1- هيچ گونه محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع اين انرژي وجود ندارد.
2- عمل انتقال اين انرژي براي فواصل زياد به سهولت امكان‌پذير است.
3- تلفات اين انرژي در طول خطوط انتقال و توزيع كم و داراي راندمان نسبتاً بالايي است.
4- كنترل و تبديل و تغيير اين انرژي به ساير انرژي‌ها به آساني انجام‌پذير است.
بطور كلي هر سيستم انرژي الكتريكي داراي سه قسمت اصلي مي‌باشد:
1- مركز توليد نيرو (نيروگاه)
2- خطوط انتقال نيرو
3- شبكه‌هاي توزيع نيرو
معمولاً نيروگاه‌ها با توجه به جوانب ايمني و اقتصادي و به خصوص با توجه به نوعشان (آبي، بخاري، گازي، اتمي) در مسافتي دور از مصرف‌كننده‌ها ساخته مي‌شوند.
وظيفه خطوط انتقال نيرو با تجهيزات مختلف مربوطه اين است كه انرژي توليد شده را به شبكه‌هاي توزيع منتقل نمايند.
عمل انتقال نيروي برق با فشار الكتريكي كم امكان‌پذير نيست بلكه جهت انتقال از فشار الكتريكي زياد استفاده مي‌شود كه بعداً در نزديكي محل مصرف در پست‌هاي توزيع توسط ترانسفورماتورهاي كاهنده به فشار الكتريكي كم تبديل شده و توزيع خواهد شد كه اولين ترانسفورماتور در سال 1885 و طبق اختراع به ثبت رسيده سي‌پرنوسكي (Zipernowski) و دري بلاتلي (Deri-Blatly) در كارخانه گانس و كو ساخته شد. اين ترانسفورماتور از نوع ترانسفورماتور حلقه‌اي و زرهي بدون درز و كاملاً مسدود بوده و از مفتولهاي نازك آهن عايق شده در آن استفاده بود. اسم ترانسفورماتور نيز اول مرتبه توسط همين مخترعين به آن داده شد.
همچنين براي اينكه بتوان سيستمهاي مختلف انتقال و توزيع نيروي برق را به سهولت به يكديگر مرتبط نمود، از فشارهاي استاندارد شده‌اي استفاده مي‌شود كه عبارتند از:
1- فشار ضعيف تا 1000 ولت
2- فشار متوسط از 1000 ولت تا KV 33
3- فشار قوي (ولتاژ انتقال) KV)400 – 132230- 63(
4- ولتاژ انتقال
در ايــران جهت تغذيه مصرف‌كننده‌ها عموماً از جريان متناوب سه فاز فشار ضعيف (220/380 V) استفاده مي‌شود. نقش شبكه توزيع را از نظر ارزش و اهميت مي‌توان به مويرگ‌هاي بدن تشبيه نمود كه آخرين و مهمترين وظيفه يعني تغذيه مصرف‌كننده‌ها را عهده‌دار مي‌باشد. لذا به منظور تأمين انرژي مورد نياز مصرف‌كننده‌ها شبكه در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي و مسكوني و عمومي داراي شرايط و خصوصيات معيني مي‌باشند
شرايطي كه در هر شبكه توزيع مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
1- تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين.
2- ايجاد پايداري جهت تأمين انرژي مصرف‌كننده‌ها به اين صورت است كه وضعيت شبكه‌ها بايد طوري باشد تا در مواقع خرابي يك قسمت از شبكه در تغذيه مصرف‌كننده‌ها وقفه‌اي حاصل نشود.
3- امكان عيب‌يابي سريع شبكه
عدم رعايت موارد فوق سبب مي‌شود كه اشكالات زيادي در شبكه توزيع بوجود آيد:
كه از جمله آنها: خاموشي‌هاي طولاني در سطوح وسيع، افزايش تعداد خاموشيها و نارضايتي مشتركين
فصل اول اين گزارش آشنايي با شبكه‌هاي توزيع مي‌باشد. با توجه به اينكه صنعت برق يكي از حياتي‌ترين صنايع يك كشور به حساب مي‌آيد. در اين ميان شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي، كه محل تلاقي مشتركين با صنعت برق مي‌باشد لذا هر گونه اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت از ديد مصرف‌كنندگان، مشكل كليه صنعت برق قلمداد خواهد شد. بنابراين لازم و ضروري است كه ديد بهتر و مهندسي به اين شبكه‌ها كه شامل شبكه‌هاي شعاعي (باز) شبكه‌هاي از دو سو تغذيه شونده شبكه‌هاي غربالي و شبكه‌هاي تار عنكبوتي داشته باشيم.
شبكه‌هاي شعاعي (باز)، شبكه‌هاي از يك سو تغذيه مي‌باشند و چنانچه در يك قسمت از سيستم اشكال پيش بيايد، كل شبكه بي‌برق مي‌ماند لذا اين شبكه‌ها داراي قابليت اطمينان پايين و هزينه پاييني دارند. شبكه‌هاي از دو سو تغذيه داراي هزينه بالا و قابليت اطمينان تا حدودي بالا و شبكه‌هاي تار عنكبوتي و غربالي داراي قابليت اطمينان فوق‌العاده بالا و هزينه بسيار بالايي مي‌باشند و همچنين در اين فصل به پيشرفت‌هاي سيستم توزيع، خطوط و پست‌هاي فوق توزيع، ساختار فيدرهاي سيستم توزيع، سطوح ولتاژ شبكه توزيع، پستها (ايستگاه‌هاي توزيع)، و همچنين پارامترهايي كه بايستي قبل از طراحي يك شبكه مد نظر قرار گيرد، مورد مطالعه قرار مي دهيم.
فصل دوم هاديهاي هوائي: بدون ترديد هاديها مهمترين اجزاي يك شبكه انتقال انرژي محسوب شده و مسير جريان از طريق آنها برقرار مي‌گردد. تامين برق مشتركين بصورت مناسب و مطمئن از طريق اين هاديها صورت مي‌گيرد. و در اين فصل سيمهاي هوايي و قطر هاديهاي چند رشته‌اي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
فصل سوم كابلها: امروزه انتقال انرژي الكتريكي يكي از مسائل مهم در صنعت برق مي‌باشد كه يك سري از عوامل تعيين كننده چگونگي انتقال انرژي (هوايي، زميني) مي‌باشند بطوريكه انتقال انرژي الكتريكي بصورت زميني فقط از طريق كابلها ميسر مي‌باشد، بنابراين در اين فصل به بررسي و مطالعه هر يك از عوامل كه تعيين كننده انتقال انرژي الكتريكي بصورت زميني، شامل هاديها، كابلها، طرز شناسايي كابلها، اثرات خازني كابلها، لايه‌هاي مختلف كابلها، نيمه‌هاديها، كابلهاي خشك (20 كيلو ولت) و كابلهاي روغني پرداخته شده است.
فصل چهارم آشنایی با الکترونیک کاربردی:گسترش علم الکترونیک در صنعت وسایر رشته های تخصصی، فراگیری آن را در حد کاربردی برای هنرجویان رشته ی برق ضروری نموده است. آشنایی با قطعات الکترونیکی که در صنعت برق کاربرد دارندبه صورت ساده بیان شده است.
فصل پنجم:دستگاه جستجوگرسیم (فرستنده ، گیرنده)توضیح داده شده است.

👇 تصادفی👇

برنامه ریزی منابع سازماننرم افزار ارسال پیام در وایبردانلود تحقیق بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شدهدانلود گزارش کارآموزی در اداره آموزش پرورش‎مقاله 61- بررسی نقش رسانه‌ های جمعی (با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيری و رفتار کودکاندانلود ربات کلش اف کلنز مخصوص اندرویدطراحي مجدد دريچه تنظيم كيفيت محصول جدا‌كننده مارپيچي در كارخانه ذغال‌شويي زرندپایان نامه ارشد شکل شناسی قصه ی حسین کرد شبستری و فیروزشاه نامه ی بیغمیپاورپوینت خلاقیت وحل مسئلهتحلیل تنش ورق های کامپوزیت-فلز با گشودگی دایروی تحت بارگذاری کششی در صفحه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞