👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتالس ملطي
تالس هم سياستمدار بود، هم رياضي‌دان، هم اخترشناس، هم از سلاطين مالي و هم يكي از «هفت مرد دانا»‌ طبق سنت يونانيان. شهرت طالس در درجه اول، در حوزه اخترشناسي است. او بدين نتيجه رسيد كه آب عنصر متشكله و بنيادين همه چيز است. او باور داشت زمين چون بشقابي مسطح بر آب شناور است.
آناكسيماندروس
آنچه اغلب به آناكسيماندروس نسبت داده‌اند، تعيين اوقات اعتدال شب و روز و تشخيص ميل دايره‌البروج. او به وجود جهان‌هايي به تعداد بي‌نهايت معتقد بود و فكر مي‌كرد ‌آنها حامل تقسيم عالم بي‌نهايتند و روزي همگي دوباره جذب آن خواهند شد.
آناكسيمنس
ديد او از عالم تقريباً همان سان است، ولي معتقد بود ماده اوليه عالم و ماده تشكيل دهنده همه چيز هواست. هوا تا بي‌نهايت كشيده است، ولي از آن رو به اين نظر در مورد هوا رسيد كه در فرآيند رقيق شدن يا متراكم گشتن هوا دقت كرده بود. افزون بر اين، وي معتقد بود كل خلقت، كل عالم نفس مي‌كشد. نفس روح همه چيزها بود.
هكاتيوس
يكي از نخستين نويسندگان نثر يونان و در منابعي ديگر براي نوشتن اثر يوناني در مورد جغرافيا به دست آورد.
هراكليتوس
در عالم او آتش به عنوان عامل تغيير، جايگاهي بلند داشت. آتش همه چيز را مي‌سوزاند و تغيير مي‌دهد تا سرانجام خود به آتش بدل گردند.
فيثاغورث
او يك رهبر مذهبي و يك دانشمند نمونه بود. در نظم فيثاغورثي زنان نيز مانند مردان عضو بودند. فيثاغورثيان باور داشتند كه روح مي‌تواند جسم را ترك گويد، در بدن انسان ديگر رهل اقامت افكند. فيثاغوث در جواني از مصر و بابل ديدن كرد و شايد همين ديدار بود كه به او انگيزه داد رياضيات بخواند و اعلام كند «همه چيز عدد است». فيثاغوث و پيروانش توجه زيادي به اعداد داشتند و شكي نيست كه يك نظريه كامل براي اعداد پيدا كردند.
اين نظريه ظاهراً بر سه نوع مشاهده استوار بوده است. در درجه اول آنها متوجه شدند كه يك نسبت رياضي بين نت‌هاي موسيقي و طول زه مرتعش يا ستون لرزان هوا وجود دارد. دومين مشاهده به مثلث قائم‌الزاويه مربوط مي‌شد. مشاهده سوم، اين بود كه نسبت‌هاي عددي معيني بين مدت زماني كه طول مي‌كشد تا اجرام آسماني مختلف گرد زمين بچرخند، وجود دارد.
نامنتظرترين فيثاغورثيان درباره عالم اين بود كه زمين نيز سياره است و مانند همه سيارات ديگر، مدار دارد.
انكساغورس

👇 تصادفی👇

مجموعه ”فروشگاه اینترنتی بسازید،پول پارو کنید”مقایسه افزودنی استحصال شده از ملاس نیشکر حاوی نانو کربن Cn و کربن (ذغال چوب) روی خواص فیزیکی و رئولوژیکی گل حفاریسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق بین الملل - مسئولیت مدنی کد درس: 1223120-1223147-1223104نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی اقتصادی- کانسارهای رسوبی کد درس: 1116130روش تحقیق روانشناسینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری- جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران کد درس: 1222017پروژه سازه پنج طبقه بتن آرمهآموزش نورپردازی379-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞