👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه  حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..
حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.
تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.
قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.
حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.
حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.
در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.
صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.
 

فهرست مطالب
مقدمه. 1
بیان مساله. 4
سوالات تحقیق... 4
اهمیت تحقیق... 4
فرضیات تحقیق... 4
فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی... 5
شرایط تابعیت اشخاص حقوقی... 8
متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)8
تعلق تابعیت.... 10
استمرار تابعیت.... 13
اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی... 21
استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و ...26
قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40
منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی... 41
منشاء قاعده طی مراجع داخلی... 41
مبنای قاعده طی مراجع داخلی... 44
شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی... 46
اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی... 50
مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی... 50
حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی... 52
مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی... 67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی... 68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی... 72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک.... 74
بروز یک اختلاف بین المللی... 74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک.... 76
خواهان.. 76
خوانده. 78
موضوع حمایت دیپلماتیک.... 80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک.... 82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف... 82
علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک.... 91
انصراف از حمایت دیپلماتیک.... 92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی... 98
فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک..... 99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی... 100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی... 102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک.... 103
طرق مسالمت آمیز. 105
طرق غیر مسالمت آمیز. 105
فصل چهارم: جبران خسارت... 118
اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات... 120
موضوع جبران خسارات... 120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122
نتیجه. 126
فهرست منابع 132
فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

SERVOگنجینه 1 (40کتاب نمایشنامه و فیلمنامه )+(10نمایش صوتی)پروژه dxf شماره 01بررسی اثرات هارمونیک ها در خازن و روش های کاهش آن 157 صفحهاینترنت ماهواره ایسری دوم پرسشنامه های استاندارد سایت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

دانلود دانلود پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

👇🏞 تصاویر 🏞