👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران
چکیده: ديه يكى از انواع مجازاتی است كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان تصویب شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................... 1
ضرورت تحقیق......................................................................................... 1
اهداف تحقیق............................................................................................ 2
پرسشهای تحقیق........................................................................................ 3
فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................................3
پیشینه تحقیق............................................................................................ 3
روش تحقیق............................................................................................. 3
فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص...... 4
مبحث اول:مفاهیم و مبانی............................................................................. 6
گفتار نخست:واژه شناسی.............................................................................. 6
الف:دیه................................................................................................... 6
ب:قصاص............................................................................................... 9
ج:جنسیت................................................................................................ 10
د:ارش.................................................................................................... 11
هـ:حکومت.............................................................................................. 13
گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص................................................................ 15
الف:مبانی قصاص درآیات و روایات................................................................ 15
1.مبانی قرآنی قصاص................................................................................ 15
2.مبانی روایی قصاص................................................................................ 23
ب:مبانی دیه درآیات وروایات........................................................................ 24
1.مبانی قرآنی دیه...................................................................................... 24
2.مبانی روایی دیه..................................................................................... 26
مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص........................................................... 29
گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص................................................................ 29
الف:در دوران قبل از اسلام........................................................................... 29
ب: در دوران پس از اسلام............................................................................ 35
گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه......................................................................... 37
الف:در دوران قبل از اسلام........................................................................... 37
ب: در دوران پس از اسلام............................................................................ 39
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص............................. 43
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه..................................................... 44
الف:دیدگاهها ورویکردها............................................................................. 44
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها............................................................................. 49
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص.................................................... 55
الف:دیدگاهها و رویکردها............................................................................. 55
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها............................................................................. 58
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه.................................... 60
مبحث نخست:رویکردهای فقهی...................................................................... 62
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور.......................................... 62
الف:تشریح دیدگاهها.................................................................................... 62
ب:ادله استنادی.......................................................................................... 69
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه............................................... 86
فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص........................... 90
مبحث نخست: رویکردهای فقهی..................................................................... 92
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص............................................. 97
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول................................................ 106
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل....................................................................... 107
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول....................................................................... 114
الف:قتل زن توسط مرد................................................................................ 114
ب: قتل مرد توسط زن................................................................................. 118
نتیجه گیری.............................................................................................. 120
پیشنهادات................................................................................................ 122
منابع:..................................................................................................... 123
کتابهای فارسی.......................................................................................... 123
کتابهای عربی........................................................................................... 125
مقالات و پایان نامه ها................................................................................. 127
 فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

دانلود هندبوک های طراحی چرخدندهبررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سالنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- علوم قرآن و حدیث - تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 کد درس: 1220105دانلود تحقیق قاچاق و عناصر آنمقاله ای در زمینه ستاره شناسیویدئوی آموزشی جلسه سوم فتوشاپ - زبان فارسیبررسی و اثرات سمیت سلولی عصاره اتانولی و متانولی L. Mentha longifolia (پونه )بر روی رده ی سلولهای Hela با روش MTTگرما (Heat) تعداد صفحه 13برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

خرید اینترنتی دانلود بررسی مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

👇🏞 تصاویر 🏞