👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.
در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای
فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول.......................................................................................................................................................
1- مقدمه. 3
2- بيان مساله. 6
3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 8
4- اهداف تحقیق.. 11
5- سوالات و فرضيه هاي پژوهش.... 11
6- پيشينه تحقيق :12
الف : داخلي.. 12
ب : منابع خارجي.. 13
7- سازماندهی مطالب... 14
فصل دوم..
مبحث اول : مفهوم امنيت و آسايش عمومي.. 16
گفتار اول : مفهوم امنيت... 16
گفتاردوم : مفهوم اسایش عمومی.. 21
مبحث دوم : جرايم رايانه اي.. 24
گفتار اول : تعريف جرايم رايانه اي... 24
بند اول : تعريف مضيق ..............................................................................................................................................................25
بند دوم : تعريف موسع ............................................................................................................................................................. 25
بند سوم : تعريف بسيار موسع :....................26
گفتار دوم : جرايم رايانه اي و اينترنتي.. 27
گفتار سوم : جرايم رايانه اي و جرايم فناوري.. 27
گفتار چهارم : جرايم رايانه اي و جرايم سايبري.. 27
گفتار پنچم : جرايم رايانه اي و جرايم مالتي مديا29
گفتار ششم: جرمهای رایانه ای کدامند؟. 30
بند اول : محتوا علیه عفت و اخلاق.. 31
بند دوم : محتوا علیه مقدسات اسلامی.. 31
بند سوم : محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی.. 31
بند چهارم : محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی.. 32
بند ششم : امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.. 32
بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم. 33
بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی.. 33
مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای.. 34
گفتاراول : دیدگاههای نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی.. 36
گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای... 37
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله. 38
بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم. 39
بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری.. 40
فصل سوم..
مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای.. 43
گفتار اول: جرایم علیه امنیت... 43
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی.. 44
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون.. 46
بند اول : جرايم عليه امنيت كشور............46
بند دوم: جرايم عليهآسايش عمومي.. 48
گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای.. 50
گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی.. 53
بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی.. 53
1-گزارش جرم رایانه ای، تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1986. 54
2-توصه نامه R(89) 9کمیته وزرای شورای اروپا1989. 55
3-سازمان پلیس جنایی بین المللی.. 56
بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی.. 57
1-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382. 57
2-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380. 58
3-قانون تجارت الکترونیکی 1382. 58
4-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383. 59
4-لایحه جرایم رایانه ای 1384................................................................................................................................................60
5-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384. 62
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر. 63
بند اول: صلاحیت تقنینی.. 65
2-تابعیت........................................................................................................................................................................................66
3-حمایت از امنیت و منافع ملی.. ...................68
4-اجماع جهانی.........................................................................................................................................................................69
بند دوم: صلاحیت قضایی.. 70
بند سوم: صلاحیت اجرایی.. 71
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای.. 72
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی.. 72
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟. 73
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 76
گفتار اول: محاربه. 78
بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه. 81
بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور82
بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای.. 83
گفتار دوم: جرم جاسوسی.. 84
بند اول: جاسوسی سنتی.. 84
بند دوم: جاسوسی رایانه ای.. 88
1-عنصر قانونی..............................................................................................................................................................................88
2-عنصر مادی...............................................................................................................................................................................89
3- عنصر معنوی...........................................................................................................................................................................90
گفتار سوم: خیانت به کشور. 91
بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها93
بند دوم: تبلیغ علیه نظام. 96
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم.. 100
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری.. 103
گفتار چهارم: جعل.. 106
بند اول: تعریف جعل.. 107
بند دوم: جعل رایانه ای.. 111
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای.. 112
بندچهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی.. 116
الف: رکن قانونی............................................................................................................................................................................116
ب: رکن مادی................................................................................................................................................................................117
ج: رکن معنوی..............................................................................................................................................................................118
د: رکن ضروری.............................................................................................................................................................................119
گفتارپنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 120
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364. 121
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات... 124
نتیجه گیری فصل سوم:126
فصل چهارم:
پیشگیری از جرایم رایانه ای.. 128
مبحث اول:مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار. 129
گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی.. 129
بند اول: تعریف پیشگیری زودرس.... 129
بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیش گیری زودرس.... 130
بند سوم : مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی.. 132
بند چهارم : شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار133
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیش گیری وضعی – محیطی در جرم شناسی.. 134
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری.. 137
گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری.. 137
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری.. 140
بند اول: ویژگی های بزهکاران بزه دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی.. 141
الف: سرگرمی و تفریح............................................................................................................................................................. 141
ب: کسب منافع مالی................................................................................................................................................................141
ج: انتقام،اعتقادات یا گرایش های مختلف:142
د: انگیزه های جنسی.............................................................................................................................................................. 142
بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدارسایبری.. 143
الف:اقدامات مداخله امیز والدین.. ..................144
ب: تدابیر کاربری صحیح........................................................................................................................................................ 144
گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری.. 144
بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر. 145
الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس.... 146
ب: تدابیر نظارتی:..................................................................................................................................................................... 146
ج: تدابیر صدور مجوز.............................................................................................................................................................. 147
د: ابزارهای ناشناس: و رمز گذاری....................................................................................................................................... 148
بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر. 148
گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری.. 149
بند اول: انواع بزه دیدگان.. 150
بند دوم: دلایل بزه دیدگی.. 150
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان.. 150
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی.. 151
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی.. 151
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی.. 152
ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر. 152
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی.. 153
بند دوم: پیشگیری وضعی.. 154
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده154
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات... 155
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی.. 156
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر. 156
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها156
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر. 158
بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل.. 158
بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری.. 160
نتیجه گیری فصل چهارم:161
فصل آخر.
نتیجه گیری.. 166
فهرست منابع.. 171
 

👇 تصادفی👇

دانلود پکیج آموزش مسائل زناشویی به همراه یک بسته آموزشی رایگانتحقیق درباره سیستم کولر خودرو به صورت وردقالب دانه‌های برفمجموعه جدید تمامی افزونه های شرکت Vtem Joomlaفایل ارائه و پاورپوینت راجع به نیروگاه بادیدانلود مقاله و پروژه اصول سرپرستي03 (انگيزش در محيط كار )تخمین نرخ تنفس از سیگنال پالس اکسیمتر افراد مبتلا به بیماری خواب: بررسی و مقایسه روش های مختلف wordبازی Battle_Ship به زبان C++مجموعه 75 عدد لوپ بسیار زیبای عربی برای ارگ 2017 و FL Studio 12 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

دانلود پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

خرید اینترنتی پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

👇🏞 تصاویر 🏞