👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
چکیده
نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی
داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایداردر جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این میان به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی است، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت هادر حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این میان سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین­المللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه نقش یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بررسی نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش هادولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای نقش موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.
 
کلید واژه­ها:صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت، همکاری­های آموزشی، علمی و فرهنگی، یونسکو
 
فهرست مطالب
 
صفحه عنوان
 
فصل اول: کلیات 1
فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی مقدمه فصل دوم 20
مبحث اول: بررسي شكل‌گيري يونسكو و تشكيلات آن 23
گفتار اول: چگونگي شكل‌گيري يونسكو 23
بند1- پيش از جنگ جهاني اول 24
بند 2- دوران بين دو جنگ جهاني 25
بند3- دورانپسازجنگجهانيدوم 27
گفتاردوم: تشكيلاتيونسكوونحوهرأي‌گيريدراينارکان 31
بند 1- كنفرانس عمومي 31
بند 2- شوراي اجرايي 35
بند 3- دبيرخانه 36
مبحث دوم: نگاهي به اهداف، فعاليت ها و اهم اقدامات يونسكو 37
گفتار اول: بررسي اهداف و حوزه فعاليت هاي يونسكو 38
بند 1- آموزش 39
بند 2- فرهنگ 43
بند 3- علوم طبيعي 46
بند 4- علوم انساني و اجتماعي 48
بند 5- ارتباطات و اطلاع رساني 50
 
عنوان صفحه
گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو 52
بند1- حفاظت از ميراث فرهنگي 53
بند2- يونسكو و نابودي آپارتايد 58
بند3- يونسكو و آموزش حقوق بشر 60
بند4- بهبود وضعيت زنان 63
بند 5-یونسکو و جوانان 66
بند 6- یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته 68
نتيجه‌گيري فصل دوم 71
فصلسوم:مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و نهادهاي تضمين كننده آن
مقدمه فصل سوم 73
مبحث اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و ارتباط آن با مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموكراسي 74
گفتار اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي 75
بند 1- صلح منفی 76
بند 2- صلح مثبت 77
بند 3- ميثاق جامعه ملل و صلح و امنيت بين‌المللي 79 بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد 85
گفتار دوم: ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با مفاهيم بنيادين دموكراسي و حقوق بشر 88
بند 1- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با دموكراسي 89
بند 2- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با حقوق بشر98
مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين‌المللي 104
گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن 104
بند 1- شوراي امنيت105
بند 2- مجمع عمومي111
 
عنوان صفحه
بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)113
بند 4- ديوان بين‌المللي دادگستري 115
گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصي سازمان ملل متحد 118
بند 1- سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO)119
بند 2- سازمان بين‌المللي كار(ILO)122
بند 3- سازمان بهداشتي جهاني(WHO)127نتیجه­گیری فصل سوم132
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی
مقدمه فصل چهارم 135
مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت بين المللي 135
گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن 136
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها 140
گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو 145
بند 1- نقش مشورتی 147
بند 2- نقش ارتباطی 147
بند 3- نقش اجرایی 148
بند 4- نقش اطلاع رسانی 148
گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی149
مبحث دوم: چالش هاي سازمان يونسكو 152
گفتار اول: اصل عدم مداخله 153
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگي 157
گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموكراسي در كشورها 161
عنوان صفحه
نتیجه گیری فصل چهارم 166
نتیجه گیری نهایی 167
منابع و مآخذ 170

👇 تصادفی👇

Email as Username V5.2 - دانلود پلاگین استفاده از ایمیل به جای نام کاربریبررسي تجربي اثرات برامدگي هاي پنجره گونه روي مشخصه هاي دنباله مدل ساختمان بوسيله جريان سنج سيم داغاقدام پژوهی جذب کردن دانش آموزان به نماز و فرائض دینیفرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی فارسی- انگلیسیICDL1 - سوالات کتبی ( سری اول )دانلود پاورپوینت کامل در مورد آشنایی با شبکه های NGN (با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 155 اسلایدنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه کلام - فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی کد درس: 1236002 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

دانلود دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

خرید اینترنتی دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

👇🏞 تصاویر 🏞