👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر

ارتباط با ما

دانلود


گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر
 
كارآموز موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر كرج
 
بخش تحقيقات سيب زميني و پياز و حبوبات آبي
 
مقدمه:
همزمان با تاسيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در سال 1339 تحقيقات مربوط به محصولات سيب زميني و پياز نيز بر مبناي يك برنامه مدون ابتدا براي شناخت ارقام بومي و محلي و سلكسيون و خالص سازي آن‌ها شروع و سپس با ورود ژرم پلاسم هاي جديد سيب زميني و پياز و ساير محصولات سبزي و صيفي برنامه شناخت ارقام مناسب جديد و سازگار خارجي از طريق روش هاي علمي و آزمايشات مقايسه ارقام و تعيين نيازهاي زراعي ارقام، توليد بذر مادري و توزيع بذر گواهي شده در قالب برنامه بررسي‌هاي باغباني پي ريزي گرديد. از سال 1358 بخش تحقيقات سبزي و صيفي به طور مستقل فعاليت‌هاي خود را تحت مديريت و موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر ادامه داد. در سال 1376 براساس تصميمات متخذه در شوراي عالي سياستگذاري سازمان تات تحقيقات سبزي و صيفي به مركز تحقيقاتي ورامين منتقل گرديد و فعاليت هاي تحققاتي محصولات سيب زميني، پياز و حبوبات ابي تحت عنوان بخش تحقيقات سيب زميني و پياز در كرج فعاليت خود را شروع نمود. فعاليت هاي تحقيقاتي اين محصولات قبل از انقلاب اسلامي علاوه بر كرج در چندين ايستگاه تحقيقاتي توسط 20 كارشناس انجام مي گرديد و در حال حاضر مسئوليت اجراي طرح هاي تحقيقاتي و برنامه توليد بذر كشور بر عهده 36 نفر كارشناس و عضو هيأت علمي مي باشد. اين بخش از ديرباز با مركز بين المللي سيب زمين (CIP) در زمينه آموزش و تبادل ژرم پلاسم ارتباط داشته است. مهمترين اولويت ها و برنامه هاي تحقيقاتي محصولات اين بخش به تفكيك ارائه مي‌گردد.
 
تعداد صفحات 177 word
 
«فهرست مطالب»
 
شماره صفحه
1
12
مقدمه
40
طبقه بندي
42
گياه شناسي
44
گلدهي در سيب زميني
46
طبقه بندي و مراكز پراكنش سيب زميني
47
عادت رشد
48
سيستم توليد بذر گواهي شده در كانادا
58
آبياري
60
نيازهاي غذايي سيب زميني
64
زمان برداشت
73
فيزيولوژي پس از برداشت
77
گواهي بذور سيب زميني
85
هدفهاي اصلاحي سيب زميني
86
طرح در حال اجرا در مؤسسه بررسي سيب زميني
101
شماره صفحه
پيشينه
145
رده بندي گياهي
145
تركيب پياز
146
بو و طعم پياز
146
ارقام پياز
147
سطح زير كشت
149
توليد
151
عملكرد
152
فرايند توليد
154
انبار كردن
167
طرح هاي در حال اجراء در مؤسسه بر روي پياز
169
منابع و مأخذ
177

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسی رابطه برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات 61پروژه مکان یابی تسهیلات نامطلوب Locating undesirable facilitiesLEARNING_ANGULARJS_FOR_NET_DEVELOPERSریاضیات فقط در 11 صفحه!!!!!!!!پاورپوینت کامل پيش درآمدي بر جنگ نرم (مفهوم شناسي ، كاركردها و روشها) 70صفحهافزونه دایرکتوری کسب و کار 4.4.2 J-BusinessDirectoryپاییز پدر سالار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر

گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر

دانلود گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر

خرید اینترنتی گزارش كارآموز کشاورزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر

👇🏞 تصاویر 🏞