👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودانگیزه هر کار اجتماعی پیوند مخصو صی است که بین خدمتگزار و مراجعه کننده به وي برقرار می شود و در تمام جهات تابع همان پیوند خواهد بود . یعنی اگر آن ار تباط سالم بودکار سال می صورت می پذیرد و اگر ان پیوند ناسالم بود کاري ن اسالم به وجود می آید. براین اساس رابطه بین خدمتگزار و مراجعه کننده در جامعه اسلا می حول محور قرارداد و اعتباراداري نمی گردد چون انگیزه در این نظام صیانت پیوند با خداست که همگان با ذات اقدسش ارتباط وجودي دارند و اگر مسائل دیگري مانند استخدام و ریاست و یا مع اونت و... مطرح است فقط به منظور ایجاد نظم صوري در جامعه می باشد وگرنه تنها عامل ارتباطبین افراد مسلمان در یک نظام اسلامی , همان پیوند بندگی با خداي سبحان است .خدمتگزارانی که پایه ي کارشان بر اساس مشروعیت عام و تحصیل رضاي الهی بوده١مسرورند (ینقلب الی اهل م سرورا 1) و کارمندانی که کارشان منامشروع یا هدفشان رسیدنبه مقام وهمی و حفظ پیوند قراردادي بوده غمگین هستند زیرا آنچه را که حق و صواب بودهفراهم نکرده اند تا بماند و سودمند باشد . و آنچه فراهم نموده اند باطل و ناپایدار بود و بافرارسیدن روز حقیقت رخت بربسته ا ست(ما عندکم ینفذ ما عندالله باق 2)پیشبرد اهداف مطلوب هر سازمان و اجراي کامل و دقیق طرح ها و برنامه ها در هر موسسه مستلزم وجودیک سیستم ارزشیابی موثر و قوي و عادلانه است که می تواند به مثابه محکی جهت سنجش کارهاي فردي و عملیات گروهی و قضاوت در مورد شخصیت هاي حقیقی وحقوقی اداري به کار آید
و.. با تخفیف بمدت محدود

👇 تصادفی👇

افسانه آفرينش-صادق هدايتدانلود اسلاید بسته های اطلاعاتی packetگزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالیبرگزیده شعر عاشقانه نیماییآلزایمرزندگینامه استاد شهریارAircraft design-Cambridge aerospace seriesدانلود پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایرانمقاله انواع روش های کوددهی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞