👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودوجود و حرکت آب را در رو و زیر زمین وبالاي سطح زمین نشان می دهد. آب در زمین همیشه در حال حرکت است و همیشه در حال تغییر شکل می باشد، از مایع به بخار ،به یخ و دوباره بازگشت به حالت اول.چرخه آب میلیاردها سال است که در حال کار است و زندگی همه چیز روي زمین به آب بستگی دارد؛ زمین بدون آب غیر قابل سکونت خواهد شد.توده هاي هوا، ابرها را در اطراف زمین به حرکت درمی آورند. قطعات ابر با یکدیگربرخورد کرده، رشد می کنند و به شکل بارش به سمت پایین می آیند. قسمتی از این بارش به شکل برف بر روي توده هاي برفی و یخچال ها تجمع می یابند. برف در نقاط گرم تر ذوب شده و به شکل نهر جاري می شود و تبدیل به برفاب می شوند. بارش ها برروي سطح اقیانوس ها ریخته می شوند و قسمت دیگري از آن نیز بر روي زمین می بارندکه در اثر جاذبه روي سطح زمین جاري شده و تبدیل به رواناب سطحی می شوند.بعضی از رواناب هاي سطحی وارد رودخانه ها شده و در نهایت به سمت اقیانوس هاحرکت می کنند؛ برخی دیگر نیز به صورت آب شیرین در دریاچه ها و رودخانه ها تجمع پیدا می کنند. تمام رواناب هاي بر روي سطح زمین جاري نمی شوند و قسمت زیادي ازآنها به زیر زمین فرو می روند (نفوذ). بخشی از این آب نفوذ یافته، به اعماق پایین تررفته و آبخوان ها را تغذیه می کنند (سنگ هاي زیرسطحی اشباع از آب) و حجم زیادي از آب شیرین را براي مدت هاي مدید نگهداري می کنند.بخشی از آب زیرزمینی نیز نزدیک به سطح زمین باقی می ماند و مجدداً به شکل تراوشبه بدنه هاي آبی (و اقیانوس ها) باز می گردند و مانند تخلیه آب زیرزمینی عمل می کنند.برخی دیگر نیز به صورت چشمه هاي آب شیرین از زیر زمین بیرون می آیند. در طول زمان، این حجم آب در حال حرکت است و هر از چند گاهی بخشی از آن به اقیانوس هاختم می یابند که همان نقطه شروع است، و باز مجدداً این مسیر طی می شود.
اقیانوس ها حجم زیادي از آب “ذخیره شده” براي مدت بسیار طولانی در چرخه آب درحال چرخش بوده است. تخمین زده می شود که از کل حجم آب دردنیا به میزان1،386،000،000 کیلومتر مکعب، حجمی برابر با 1،338،000،000 کیلومتر مکعب در96 درصد از کل حجم آب در دنیا در / اقیانوس ها ذخیره شده اند، یعنی حدود 5اقیانوس ها می باشد. همچنین تخمین زده می شود که حدود 90 درصد از کل تبخیر آب موجود در چرخه آب در جهان منشأیی به نام اقیانوس ها دارند. براي اینکه حجم هاي گفته شده را بتوانید تجسم کنید باید گفت که حجم اتاق خواب شما حدوداً فقط 360 کیلومتر مکعب) می باشد. / مترمکعب ( 000000036و.........
با تخفیف بمدت محدود

👇 تصادفی👇

پاسخنامه نسخه اول(مکمل نسخه دوم)آزمون مشاوران نظام صنفی 100 درصد قبولی با دریافت مجموعه آزمون نصر احراز صلاحیت رتبه3 (آزمون نرم افزار)طراحی معماری کافی شاپدانلود تحقیق مفاهیم شبکه در سيستم عامل UNIXتزئینات وابسته به معماریآموزش پيش بيني بازار فرداآموزش کامل نرم افزار ++Cمجموعه کتاب های چهل داستان و چهل حدیث چهارده معصومبررسي پايداري و اثر ضريب كيفيت مكانيكي روي كنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئيچينگ نيمه-اكتيوریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞