👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه کشاورزی کشت برنج

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه کشاورزی کشت برنج
مقدمه:
برنج از گياهان زراعي مهم قاره آسياست . دانه برنج و فراورده هاي حاصل از آن نزديك به 40 درصد غذاي مورد نياز نصف مردم جهان را تشكيل مي دهد و از لحاظ توليد جهاني نيز مي تواند با گندم برابري كند (1).
برنج شامل دو گروه زراعي آسيايي و افريقايي است . در برنجهاي گروه آسيايي برنج معمولي يا اوريزا ساتيوا وجود دارد كه بومي آسياست (تصوير 1-1) . در گروه برنج آفريقايي اوريزا گلابريما را مي توان نام برد كه بومي آفريقاست (تصوير 2-1) . حدس زده مي‌شود كه زراعت برنج تقريبا 3000 سال قبل از ميلاد مسيح در كشورهاي هندوستان و چين متداول بوده است . گونه ساتيوا از لحاظ سطح زير كشت، توليد ، و تغذيه اهميت جهاني دارد . ولي زراعت و مصرف برنج گونه گلابريما بسيار كم است. و عمدتا به نقاط پراكنده اي در آفريقا محدود مي شود (1).
سطح زير كشت برنج پس از گندم از ساير غلات بيشتر است . نزديك به 90 درصد سطح زير كشت و توليد برنج به كشورهاي خاور دور اختصاص دارد . بيش از نصف محصول سالانه برنج در جهان نيز در دو كشور هندوستان و چين توليد مي شود . سطح زير كشت و توليد منطقه آن به شرح جدول (1-1) است .
كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري برمه ، تايلند ، ويتنام ، لائوس ، اندونزي ، فيليپين ، پاكستان ، هندوستان ، ايالات متحده آمريكا ، ژاپن ، ايتاليا ، مصر ، اسپانيا ، چين ، برزيل ، كوبا ، مكزيك و استراليا از جمله كشورهاي توليد كننده برنج به شمار مي رود . ميزان توليد برنج در تايلند ، برمه ، ويتنام و لائوس بيش از مصرف داخلي است . نزديك به 90 درصد برنج موجود در بازارهاي بين المللي مربوط به اين چهار كشور است . ايالات متحده امريكا ، برزيل ، ايتاليا و مصر از ديگر كشورهاي صادر كننده برنج هستند
تعداد صفحات 60 word
 
فصل اول:4
مقدمه:5
منطقه6
استانها8
واژهبرنج. 10
فصل دوم:13
مشخصاتمورفولوژيكي. 13
برگ... 13
ريشه :14
برگ :14
ساقه :15
گلآذين :16
پنجهزني :17
ساختمانگلدربرنج :17
فصل سوم:19
نقش عناصر غذایی:19
اهمیتمواد معدني. 20
اثر متابوليكي عناصر غذايي. 20
عناصر غذایی پرمصرف:23
ازت :23
فسفر :24
گوگرد:25
پتاسيم :26
كلسيم. 28
منيزيم. 29
عناصر غذايي كم مصرف.. 29
كمبود مواد غذايي :30
علائم كمبود عناصر غذايي:31
كمبود ازت nitrogen deficiency. 31
كمبود فسفر deficiencyphosphorus. 32
كمبودپتاسيم deficiencypotassium.. 32
كمبودگوگرد sulfur deficiency. 33
كمبودسيليس silicon deficiency. 33
كمبودروي zinc deficiency. 33
فصل چهارم:35
اثرات اقتصادي مصرف كود درشاليزار:36
بطوركلي عملكردمحصول برنج به سه عامل بستگي دارد.37
كودهاي مناسب براي شاليزار37
كودسبز. 38
كود دامي. 40
كودهاي شيميايي. 41
ازت.. 42
فسفر. 43
پتاس.. 44
فصل پنجم:47
احتياجاتكودي :47
از كاشت تا ابتداي ساقه زدن. 50
فصل ششم:56
زهكشي. 56
نقش زهكشي زيرزميني در مزارع ماندابي. 56
حاصلخيزي خاك و پخش كود:57
حاصلخيزي خاك و فرونشست آب:57
پخش كود :58
سرعت فرونشست بهينه (Optimum percolation)60
 
جدول(1-1)توزيعمنطقهايسطحزيركشتوتوليدشلتوكدرجهاندرسال 1971 برحسب درصد (1)4
جدول(2-1)سطحزيركشتوميزانتوليدشلتوكدرسال 1366 درايران (1)7
جدول3-1سطحزيركشتوتوليدبرنجدرايران. 8
جدول1-2مقايسهخصوصياتسهزيرگونهبرنجهايجاوانيكا،12
برنج اينديكا12
5)فعاليت كاتاليتيكي ، عناصر معدني بوسيله تعيين ساختمان سه بعدي آنزيمها بر فعاليت آنها موثرند . همچنين ممكن است (بعضي ) عناصر در محلهاي فعال آنزيمها مورد نياز باشند و در واكنشهاي آنزيمي بطور مستقيم شركت كنند(4) .جدول 1-3 عناصر مورد نياز براي رشد اغلب گياهان عالي و ميزان متداول آنها در ماده خشك (4)20
جدول (5-1) مصرفموادغذاييبرنج (Bilteanu and Birneaur 1979) (2)46
جدول 2-5 روندجذبموادغذاييدرمراحلمختلفرشدتا رسيدندربرنج (Bilteaun et al 1983) (2)49
جدول 3-5 مقادير NPK توصيهشدهدرزراعتبرنجدرنواحيمختلفدنيا (2)54
نمودار رابطه بين كود مصرف شده و عملكرد برنج (7)57
جدول 2-5 روندجذبموادغذاييدرمراحلمختلفرشدتا رسيدندربرنج (Bilteaun et al 1983) (2)49
جدول 3-5 مقادير NPK توصيهشدهدرزراعتبرنجدرنواحيمختلفدنيا (2)54
نمودار رابطه بين كود مصرف شده و عملكرد برنج (7)57
 

👇 تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای اشراق تهراندایره المعارف و دست نوشته های انگیزشیپايان نامه پتك پنوماتيك110 عنوان پرفروش براي ساخت تبليغاتدانلود پایان نامه مونوگرافي روستاي اخترآبادفرآیند های شکل دهی فلزاتگوشیتان را به اسکنر جیبی تبدیل کنید ...مجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینما ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه کشاورزی کشت برنج

پایان نامه کشاورزی کشت برنج

دانلود پایان نامه کشاورزی کشت برنج

خرید اینترنتی پایان نامه کشاورزی کشت برنج

👇🏞 تصاویر 🏞