👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداستفاده اصلی از انرژي هسته اي، تولید انرژي الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد براي جوشاندن آب و ایجاد بخار براي راه اندازي توربین هاي مولد است. بدون راکتورهاي موجود در نیروگاه هاي هسته اي، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود. انرژي هسته اي بهترین کاربرد براي تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژي الکتریکی به طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه ها را اوانیوم تشکیل می دهد.چرخه سوخت هسته اي تعدادي عملیات صنعتی است که تولید الکتریسته را با اورانیوم در راکتورهاي هسته اي ممکن می کند.اورانیوم عنصري نسبتاً معمولی و عادي است که در تمام دنیا یافت می شود. این عنصر به صورت معدنی در بعضی از کشورها وجود دارد که حتماً باید قبل از مصرف به صورت سوخت در راکتورهاي هسته اي، فرآوري شود.الکتریسته با استفاده از گرماي تولید شده در راکتورهاي هسته اي و با ایجاد بخار براي به کار انداختن توربین هایی که به مولد متصل اند تولید می شود.سوختی که از راکتور خارج شده، بعداز این که به پایان عمر مفید خود رسید می تواند به عنوان سوختی جدید استفاده شود.فعالیت هاي مختلفی که با تولید الکتریسیته از واکنش هاي هسته اي همراهند مرتبط به چرخه سوخت هسته اي هستند. چرخه سوختی انرژي هسته اي با اورانیوم آغاز می شود و با انهدام پسمانده هاي هسته اي پایان می یابد. دوبار عمل آوري سوخت هاي خرج شده به مرحله هاي چرخه سوخت هسته اي شکلی صحیح می دهد.اورانیوم اورانیوم فلزي رادیواکتیو و پرتوزاست که در سراسر پوسته سخت زمین موجود است. این فلز حدوداً500 بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطی حلبی معمولی و عادي است. اورانیوم اکنون به اندازه اي درصخره ها و خاك و زمین وجود دارد که در آب رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها موجود است. براي در گرانیت وجود دارد که 60 درصد (ppm مثال این فلز با غلظتی در حدود 4 قسمت در هر میلیون ( 4و در ته مانده زغال سنگ با غلظتی ppm از کره زمین را شامل می شود، در کودها با غلظتی بالغ بر 400موجود است. اکثر رادیو اکتیویته مربوط به اورانیوم در طبیعت در حقیقت ناشی از ppm بیش از 100معدن هاي دیگري است که با عملیات رادیواکتیو به وجود آمده اند و در هنگام استخراج از معدن وآسیاب کردن به جا مانده اند.

👇 تصادفی👇

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود جزوه کنکوری مشتق 2 ویژه رشته ریاضی و فیزیک pdfدانلود پایان نامه پهناي باند قدرت و راندمان لامپ‌هاي پرقدرت در رادار 190صکارآفرینی راه اندازی کتابفروشیماشین حساب به زبان ++cجزوه آناتومی اندام (به همراه تصاویر آناتومی )301- تحلیل شكست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ500 نمونه آشپزخانه واقعی و طراحی شدهنرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)قطعات الکترونیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞