👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودساختمان و عمل کبد کبد یا جگر یک توده , و یا به عبارت صحیح تر غده اي است پر خون و به شکل کوه و به رنگ قرمز تیره یا قهوه اي که در قسمت بالا و راست شکم , زیر دنده ها , قراردارد و قسمت اعظم این ناحیه را اشغال می کند . وزن کبد در یک شخص بالغ و زنده2 کیلوگرم ) است. / حدود 2500 گرم ( 5داخل کبد میلیونها مجاري ر یز وجود دارد که فقط مختص انتقال صفر اي ساخته شدهدر کبد است و به مین د لیل به آنها مجار ي صفراو ي داخل کبد ي گفته می شود . ای نمجاري کم کم به هم متصل شده و در نهایت به صورت دو مجرا به ضخامت مغز خودکار از کبد خا رج شده و محتو یات خود را به داخل ک یسه صفرا (که در زیر کبد قراردارد) , می ر یزند . همچنانکه بعداً خواه یم د ی د یک ی از علل زرد ي, انسداد هم ینمجاري صفراوي داخل یا خارج کبدي است.تقریباً تمام ی خو نی که از روده ها منشاء م ی گی رد از طری ق ی ک وری د (س یاهرگ)موسوم به ور ید یا س یاهرگ باب به داخل کبد م ی ریزن د و ا زآنجا پس از فعل وانفعالاتی که بر روي محتویات خون به عمل می آید , به داخل سیاهرگ اجوف تحتانیریخته و سپس از طریق آن به قلب می رسد .( Acute Hepatitis) هپاتیت حاد٢یرقان و ورم کبد هپا تیت چیست ؟ و عامل آن چیست؟به الته اب و ورم کبد هپا تیت گفته می شود که در میان عموم مردم به یرقان مشهوداست . اگر بیماري و علائم آن کمتر از 6 ماه طول بکشد , هپاتیت حاد و اگر بی شترباشد , هپاتیت مزمن گفته م ی شود .

👇 تصادفی👇

پاور پوینت سامانه تشخیص پلاک خودرو (به کمک پردازش تصویر و شبکه عصبی)Help فارسی تمرینات تری دی مکس 2013تبديل سيستم به تلفن حرفه ای و تمام عيارشبيه سازي المان محدود فرآيند فورج چرخشي براي توليد چرخدنده ساده و بررسي آن جهت پيش بيني نيروهاي وارد بر قالبAsme standard section1دانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روكش هاي نفوذ ناپذير در پوشش دادن لوله هاي انتقال گازپیاده سازی یک شبکه حسگر بی سیم و مطالعه ابزار شبیه سازی شبکه های ‏حسگر بی‌سیمكاربرد رايانه در مديريت بندر و امور گمركي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞