👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودروند تحولات ازدواج و طلاق طبق آمارالف : تحولات ازدواج مقدمه : ازدواج و زندگی زناشویی یک پدیده ي طبیعی و قرار دادي است . این پیمان باهمه ي پیمان هاي دیگر اجتماعی از قبیل بیع ، اجاره ، صلح و ... این تفاوت را داردکه آنها صرفاً یک سلسله قرار دادهاي اجتماعی هستند و طبیعت و غریزه در آنهادخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه براي آنها وضع نشده است . نفسازدواج بر اساس وحدت و پیوند بنا می شود و پایه ي آن بر محبت و همدلی قرار دارد .ازدواج به عنوان راه حل اجتماعی کارآمد و کاربردي ، وسیله اي براي سامان دادن وثبات زندگی فردي و اجتماعی و اهرمی براي رهایی از پرتگاه پر مخاطره ي گناه وتباهی است . امروزه به دلیل فرهنگ تجمل و مصرف گرایی حاکم بر جامعه ، هزینه هاي هنگفت و عمدتاً غیر ضروري مراسم ازدواج ، راه را براي ازدواج به موقع بسیاري ازجوانان سد نموده و بسیاري از دختران و پسران در این رابطه با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و سن ازدواج جوانان افزایش یافته است . بررسی وضع همسرداري جوانان1365 نشان می دهد که درصد مردان 15 الی 29 ساله ي - طی سال هاي 138218 % و درصد زنان متأهل در همین رده سنی از / 29 % و 5 / 37 % به 2 / متأهل از 533 % کاهش یافته است و در نتیجه مشاهده می شود که نسبت / 48 % و 3 / 59/6 % به 7ازدواج و تأهل بین جوانان به نصف کاهش یافته است ، به طوري که این کاهش درتمام رده هاي سنی مشهود است . بر اساس آخرین آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال در سال 1385 در مورد ازدواج ، متوسط سن ازدواج زنان و مردان به ترتیب25 سال می باشد . / 21/8 و 8وضعیت ازدواج کل کشور در سال 1385با توجه به آمار و طالاعات سازمان ثبت و احوال کشور ، کل ازدواج هاي ثبت شده درسال 1385 در سطح کشور به تعداد 778023 مورد بوده که نسبت به سال گذشته کهبرابر 787423 مورد بوده تعداد 9400 مورد کاهش داشته است .

👇 تصادفی👇

تحقیق کامل و جامع در مورد ایثارکامپیوتر مقاله تصویر پردازش تصویر"کسب درآمد از اینترنت در 7 روز"امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93دانلود كتاب Quantum mechanics ( مكانيك كوانتومي) جلد 1خلاصه کتاب هفده اصل کار تیمی ،نویسنده :جان ماکسول،مترجم :عزیزکیاونددانلود 6نرم افزارقدرتمند افزایش بازدید سایت و وبلاگ با آی پی های مختلفهنر خطاطاییپروژه dxf شماره 04 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞