👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان
عنوان كامل : بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان
تعداد صفحات : 75
دسته : روش تحقيق
توضيحات :
مقدمه : شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک می گذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است که نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد می کند و پرورش می یابد با کسان و بستگان ووالدین نزدیک خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان کوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف کرد که افراد محیط زندگی کودک یعنی همان ها که بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد کودک با فطرت پاک و با اندک مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است که او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را که از اجداد به کودک منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم که تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می کند کودک مانند دفتری است که چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است که در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می کند خانواده شخصیت کودک را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود که آن را در درک از خویشتن به حد خود شکوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یک کودک بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است که طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید با چاکر ، غلام و بالاخره خوش فکر و خوش مرام ، عقیده کودک عقیده والدین است زیرا فکر و اندیشه اش هنوز آنچنان رشد و کمال نیافته که شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را کشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده که هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند که او را یهودی ، نصرانی و…. بار می آورند ( علی قائمی امیری – ۱۳۸۲)
فهرست عنوان صفحه
فصل اول مقدمه ۶ بیان مسئله ۸ اهداف تحقیق ۹ فصل دوم انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس ۱۴ تفاوت عزت نفس با خود پنداره ۲۱ ریشه ها و ابعاد عزت نفس ۲۲ عزت نفس بالا و پایین ۲۶ شیوه پرورش ۲۸ بدرفتاری جسمانی یا جنسی ۲۹ ظاهر جسمانی ۳۰ تغییرات در خود پنداره ۳۳ تغییرات در عزت نفس ۳۵ راههایی بسوی هویت ۳۷ عواملی که بر رشد هویت تأثیر می گذارند ۴۰ فصل سوم جامعه تحقیق ۴۴ روش نمونه گیرى ۴۵ اعتبار و روانی ابزار تحقیق ۴۶ روش آمارى ۴۷ فصل چهارم جداول پرسشنامه ۵۰ فهرست عنوان صفحه
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱ یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۵۵ فصل پنجم بحث و نتیجه گیرى ۵۸ پیشنهادات ۶۰ پرسشنامه عزت نفس ۶۱ مقیاس تأیید خویشتن راتوس ۶۵ منابع ۷۱

👇 تصادفی👇

مقاله پیرامون شبکه خصوصی مجازی VPNپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی)بررسي رابطه بررسي رابطه بین میزان مشارکت در تصمیم گیری ها با انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه اول ناحیه یک بندرعباسشیپ فایل آبوهواشناسی استان چهارمحال بختیاریدانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان مازندراندانلود پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت وردشیپ فایل طبقات اقلیمی استان خوزستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

دانلود بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

خرید اینترنتی بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

👇🏞 تصاویر 🏞