👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودگاز گلخانه اي می دانیم که کره زمین به طور طبیعی در اثر تابش خورشید گرم می شود، اما اینجا منظور ما از گرم شدن زمین، پدیده دیگري است.این پدیده نسبتا جدید عبارت است از تغییر دماي زمین در اثرفعالیتهاي بشري که با تغییرات طبیعی آن فرق دارد. در طول 100 سال گذشته، کره زمین به طور0 درجه سانتیگراد گرمتر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنها / غیرطبیعی 4حدس می زنند فعالیت هاي صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار موثر است و به گرم شدن کره زمین کمک می کند.در اثر این افزایش « تغییر آب و هوا » . افزایش میانگین دماي زمین است « گرم شدن زمین » منظور ازدما به وجود می آید. گرم شدن زمین موجب تغییر الگوي بارش، افزایش سطح آب دریاهاي آزادو کاهش سطح آب دریاچه ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسانها می شود.اثر گلخانه اي چیست؟ گازهاي گلخانه اي چه گازهایی هستند؟به مجموعه اي از گازها که مقداري از انرژي خورشید را در جو زمین نگه می دارندو باعث گرم،(NO دي اکسیدنیتروژن ( 2 ،(H2O) شدن جو می شوند ، گازهاي گلخانه اي می گویند. بخار آبگازهاي گلخانه اي اصلی هستند. اگر این گازها در جو (CH و متان ( 4 (CO دي اکسیدکربن ( 2نبودند، انرژي گرمایی خورشید مجددا به فضا بر می گشت و به این ترتیب هواي زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از الان می شد. اثر گلخانه اي به افزایش دماي کره زمین در اثر وجود گازهاي گلخانه اي در جو زمین گفته می شود.٢آیا می دانید چرا به این گازها، گازها ي گلخانه اي می گوییم؟آیا شما تا حالا یک گلخانه دیده اید؟گلخانه یک اتاق شیشه اي است که نور خورشید از شیشه هاي آن به داخل می تابد و هواي گلخان هرا گرم می کند

👇 تصادفی👇

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید کیک و کلوچهفایل ورد word پروژه طراحی و ساخت دستگاه ic testerراهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودیروش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده WORDکتاب فارسی مرجع کامل ضد امنیت شبکه ( ترجمه کتاب Anti Security )مراحل شكل‏ گيري هويت ديني جوانانبرنامه‌تحت‌اکسل‌ترسیم پروفیل عرضیاستانداردهای IEEE برای بهره برداری و تست ماشین های الکتریکی40- بررسی رفتار تابعیت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههای ابزار دقیق تونل اكتشافی تونل تالون با مدلسازی عددی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞