👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودگردشگري در بسیاري از کشورهاي بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگ ترین وسودآورترین صنایع است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبه هاي متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادي از جمله اشتغالزایی و درآمد ارزي است؛ برحفظ ارزشهاي متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد و الگوي گشت و گذار را ازاندیشه هاي قرآنی و احادیث مستند دریافت می دارد.کشور ایران علی رغم غنا و تنوع فرهنگی، تمدنی، زیست محیطی و آداب و رسوم ،جایگاه وسهم متناسب با خود را در صنعت گردشگري کسب نکرده است. گردشگري؛ فرهنگی ترین حوزه اقتصاد است. آگاهان اقتصادي معتقدند گردشگري تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاداست که در حد بسیار زیادي با رگه هاي فرهنگی گره خورده است.به نظر می رسد کشورهاي صاحب نفت و یا کشورهاي دیگري که تنها یک منبع درآمدي دراختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگري به راحتی عبور نکنند چون عامل بسیار مهمی براي تنوع درآمد آنهاست.2مقایسه درآمد کسب شده توسط کشور ترکیه و همچنین آثار گردشگري این کشور از لحاظجاذبه هاي تاریخی ، فرهنگی و طبیعی با کشور ایران نشاندهنده آن است که سالانه چه مقدار ازظرفیت این صنعت را از دست می دهیم.طبق آخرین آمار موجود در سال 82 ، سهمیلیون نفر ایرانی به خارج از کشور سفرکرده اند که انگیزه عمده آنان تفریح وگذران اوقات فراغت بوده است. و این درحالی است که در طی این مدت تنها 700هزار گردشگر به کشور وارد شده است.با این رقم، ایران در حال حاضر تنها یکصدم درصد از سهم گردشگري جهان را در اختیار خود دارد.کشور ایران علی رغم رشدهاي شتابان در این صنعت ، کماکان با سایر رقباي خود اختلاف فاحشی دارد و فقط توانسته از کشورهایی مانند پاکستان و عمان پیشی بگیرد و سهم خود را ازتوریسم آسیا با کشور اردن در یک ردیف قرار دهد .

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش100- بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاداقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه و هنرستان، جلوگیری از افت تحصیلیدانلود کتاب خداشناسی قرآنی کودکاندانلود پاورپوینت روش تدریس مبتنی بر خلاقیتآموزش نرم افزار PDMSAircraft Design_ A Systems Engineering Approach ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞