👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودکاربرد ریاضی در موسیقی شاید تا حالا فکر کرده باشید ریاضی در چیزاي خشک و بی مزه است اما باید بگوییم که در اشتباهید. ریاضی در اینجا خود را با آلات موسیقی قاطی کرده. حالا ریاضیات را دراین آلت می بینید.مثلث از ابتدایی ترین اشکال هندسی بوده که انسانها در هنر ازاون استفاده میکردند، بدون شک اولین نوع از انواع مثلث هم که در هنر از آن استفاده شده مثلث متساول الاضلاع بوده است. اهرام مصر نمونه بسیاري قدیمی (حدود 2800 سال پیش از میلاد) از کاربري مثلت در هنر معماري قدیم بوده است. نمونه هاي دیگر از استفاده از مثلث در هنر تمدن در نپال نیز مشاهده Pompeii هاي قدیم را می تواند در کاشی کاري هاي دیواره معابدکرد .550 سال پیش از میلاد) که پدر ریاضیات، نجوم و فلسفه یونان - معروف هست تالس ( 640باستان بوده از شاگردان خود می خواهد که به مصر سفر کنند تا از پیشرفت علوم در آناز اولین افرادي بوده (Pythagoras) تمدن اطلاعات لازم را کسب کنند و فیثاغورثکه این دستور را می پذیرد و به مصر سفر میکند. فیثاغورث از بنیانگذاران علمی موسیقی در جهان بوده و اغلب از هندسه براي مدل کردن استفاده می کرده، می خواهیم با استفاده از تجربیات او سلسه مطالبی را پیرامون ارتباط موسیقی با علوم هندسه، فیزیک و ریاضی آغاز کنیم .موسیقی را می توانیم به روشهاي مختلف مدل کنیم براي شروع کار ساده ترین روش راانتخاب میکنم که عبارت است از مدل کردن عمودي موسیقی یاهمان هارمونی. این روش مدل کردن به موسیقیدان ها کمک می کند تا هنگام فکر یا گوش کردن به هارمونی تصویر بهتري از نت هاي موسیقی داشته باشند بخصوص براي نوازندگان سازغیر از پیانو .یک دایره در نظر بگیرید و آنرا به دوازده قسمت مساوي (یک اکتاو کروماتیک) تقسیم کنید و نت ها را به ترتیب روي هر قسمت بنویسد مانند شکل. یکی از ساده ترین اشکالهندسی که در این دایره تقسیم شده می توان ساخت مثلت متساوي الاضلاع می باشد. که اگر آنرا بسازید و به آن دقت کنید تفسیر موسیقی آن یک آکورد افزوده خواهد بود.حتما" شنید که آکوردهاي افزوده جداي از اینکه معکوس باشند یا نه چهار حالت بیشترنیستند که دایره فوق این موضوع را بسادگی نمایش میدهد چرا که اگر راس بالایی مثلث و انطباق دوباره روي E را در جهت عقربه هاي ساعت حرکت دهیم تا رسیدن به نت خود، می تواند سه حالت دیگر را به خود بگیرد. همچنین به وضوح در شکل می توان دیدکه یک آکورد افزوده از سه فاصله (که در اینجا هرکدام یک ضلع مثلث هستند) یکسان معادل 4 نیم پرده تشکیل شده است .

👇 تصادفی👇

نرم افزار شطرنجبررسی و ارزیابی مکانی فضاهای فرهنگی هنری به روش - AHP نمونه موردی: منطقه 22 تهرانشبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمنتحقیق داده بنیاد از بازاریابی ویروسی (پاورپوینت)دانلود کتاب اطلس رنگی ایمونولوژی - Color Atlas of Immunologyآشنايي با دكارت،پل استراترن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞