👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)

ارتباط با ما

دانلود


پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)
پيشگفتار
گفتار نخست ، به كليات بارگذاري و تعاريف مرتبط با آن پرداخته كه البته با توجه به گستردگي هر يك از تعاريف، فرض شده كه خواننده در دروس پيش نياز، آنها را مطالعه كرده باشد.
در گفتار دوم، بار مرده به طور كامل شرح داده شده و اجزاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي و روش‌هاي محاسبه بار مرده ارائه گرديده است. وزن حجمي محاسباتي مصالح و اجزاء بر اساس مقررات ملي بوده و از بندهاي آيين‌نامه پيروي شده است.
در گفتار سوم، به بار زنده پرداخته شده است. اصولاً محاسبات مربوط به بار زنده بر اساس آيين‌نامه‌ها و جداول آنها و با توجه به نوع كاربري‌ انجام مي‌شود. در اين فرآيند، حتماً به بندهاي تكميلي آيين‌نامه توجه شود، چرا كه در بسياري از موارد، تبصره‌ها و موارد ويژه بارهاي زنده بيشتري را پيشنهاد كرده و در صورت اشتباه در شناخت مطالب و يا نوع جدول، مطمئناً بارگذاري زنده سازه نيز نادرست خواهد بود. بارهاي جرثقال، آسانسور و پارك ماشين نيز جزء اين دسته بارها هستند.
گفتارهاي چهارم و پنجم، به بارهاي برف و باد پرداخته است. دليل بررسي جداگانه اين بارها، شرايط ويژه تعيين و محاسبه اين بارهاست. بار باد و برف با توجه به ناحيه و شهري كه سازه ساخته مي‌شود، تعيين و به همين دليل در اين خصوص جداول و نقشه‌هايي ارائه شده است.
پيوست‌ها نيز دربرگيرنده وزن حجمي مصالح و مواردي مي‌باشد كه در گفتارها قابل گنجاندن نبود.
 
گفتار نخست2
شناخت بارها و سامانه‌هاي انتقال بار و تعاريف2
1-1) كليات2
1-2) معرفي انواع بارها3
1-3) مباني احتمالاتي بارگذاري سازه:11
1-4) تعاريف سازه‌اي18
قاب‌ها:29
شكل‌پذيري:31
سيستم مهاربندي افقي:32
گفتار دوم33
بارهاي مرده (Dead load)33
2-1) كليات33
2-2) بار مرده سقف‌ها34
2-3) بار تيغه‌ها و جداگرها (Partition Loading)42
2-4)‌ بار مرده پله‌ها44
گفتار سوم48
بارهاي زنده (Live loads)48
3-1) كليات48
3-2) بار زنده كف‌ها:49
3-3) اثر بدترين آرايش سربارهاي زنده56
3-4) بارهاي وارد بر دست‌اندازها، نرده‌ها، جان‌پناه بام‌‌ها و حفاظ پاركينگ‌ها.58
3-5) شيوه اعمال بار خودروها و وسايل نقليه (بر اساس آيين‌نامه 519)60
3-6) كاهش سربارهاي زنده62
3-7) سربارهاي ضربه‌اي67
3-8) بارهاي حين اجراي ساختمان:75
3-9) نمونه‌ها76
3-10) تمرين‌ها88
گفتار چهارم95
بار برف (Snow load)95
4-1) كليات95
4-2) بار برف بام‌ها96
گفتار پنجم105
بارگذاري باد (Wind load)105
5-1) كليات105
5-2) بارهاي ناشي از اثر باد106
5-3) فشار و نيروي موثر باد بر ساختمان‌ها و ساير سازه‌ها110
5-4) ضوابط عمومي طراحي سازه براي باد120
5-5) نمونه‌ها121
5-6) تمرين‌ها127
پيوست شماره 1:131
جرم مخصوص مواد و جرم واحد مصالح و اجزاي ساختمان131
پيوست شماره 2139
بار زنده كف انبارهاي اجناس139
پيوست شماره 3143
روش تحليلي ديناميكي محاسبه بار باد در ساختمان‌هاي خاص143

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -آزمونهای روانشناختی - روانشناسی هوش و سنجش کد: 1217024-1217184-1217246تلگرام دسکتاپ Telegram Desktop 0.10.11دانلود مقاله طراحي سايت کتابخانه ها روشها و ساز وکارهابررسی فرزند خواندگی از منظر فقه و حقوقدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه چادگان به همراه گزارش کامل پشت نقشه در 1:100000برنامه زمان بندی راه (خاکبرداری تا خط کشی)تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکیGIGABYTE-GA-H61M-S2P-B ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)

دانلود پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)

خرید اینترنتی پروژه آماده: بررسی بارگذاری ناشی از بارهاي گرانش، برف و باد و بارهای مرده و زنده (136 صفحه فایل ورد - word)

👇🏞 تصاویر 🏞