👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design

ارتباط با ما

دانلود


Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design
Basudeb Ghosh, Sachendra N. Sinha, M. V. Kartikeyan (auth.)

👇 تصادفی👇

ارزیابی مقایسه­ای مدلهای MLP،RBF ، ANFIS و MNLR در برآورد ابعاد حفره ­آبشستگی پائین­دست سرریزپاورپوینت "سرريز و انواع آن"6-تحلیل دینامیكی اندر كنش سد وزنی و مخزن نیمه بینهایت در حوزه فركانس به كمك نرم افزار ANSYSاموزش نرم افزار متلببازده و ریسک و تنوع بخشیکسب و کار اینترنتیتاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالیسيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design

Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design

دانلود Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design

خرید اینترنتی Fractal Apertures in Waveguides, Conducting Screens and Cavities: Analysis and Design

👇🏞 تصاویر 🏞