👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي
چكيده:
آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد.
در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است.
بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است.
در بخش چهارم خاستگاه فكري او مورد بررسي قرار گرفته است تا از اين طريق ريشه‌هاي فكر و انديشة او و آبشخور باورهايش معلوم گردد. از اين رو به بررسي شباهت‌هاي سعدي با شهاب الدین ابوحفص سهروردي ،ابوالفرج بن جوزي، محمد و احمد غزالي همت گماشته شده است.
در بخش پنجم با طرح اين فرضيه كه سعدي عارف است يا سخنوري متشرع، با بيان مضامين عرفاني و بيانات شرعي او، به فرضيه مورد نظر پاسخ داده شده است و در اين حين با نگرش و تأمل در دو كتاب مشهور و معروف او «گلستان و بوستان» به آنچه تصديق تشرع و عرفان اوست اشاره و نتيجه گيري شده است.
بخش ششم اختصاص به اصلي پايان نامه يعني صفات و اسمای باري تعالي در دو اثر مذکور داشته و هر يك را به ترتيب الفبايي و به صورت مستقل با استناد به نوشته­ها و سروده­هاي شيخ آورده شده است.
در بخش هفتم صفتهايي را كه سعدي به ندرت از آنها استفاده كرده است به ترتيب الفبا یاد کرده است.
در بخش هشتم با بررسي اوصاف جمالي وجلالي به فرضيه های اصلي رساله پاسخ داده و نتيجه كلي پژوهش بازگو شده است.
 
تعداد صفحات 260 word
 
چکیده:
پیش گفتار
پیشینه تحقیق :
مساله تحقیق :
روند پژوهش :
مقدمه:
زندگی سعدی
پی­نوشت:
ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدی
الف: اوضاع سیاسی:
۱-الف) جنگ‌های صلیبی:
جنگ اول صلیب:
۲-الف) هجوم مغولان:
ب: اوضاع اجتماعی:
ج: اوضاع ادبی:
پی نوشت:
خاستگاه فکری سعدی:
شهاب الدین ابوحفص سهروردی:
ابوالفرج بن جوزی:
«ابوحامد امام محمد غزالی توسی»:
احمد غزالی:
تأثیر شهاب الدین ابو حفص سهروردی بر سعدی:
تأثیر ابن جوزی بر سعدی:
تأثیر محمد غزالی توسی بر سعدی:
نمونه­های شباهت گلستان و بوستان، با کیمیای سعادت: (۵۰)
حکایت:
گلستان و سوانح:
بوستان و سوانح:
پی­نوشت:
سعدی عارف یا متشرع؟
سعدی عارف:
سعدی متشرع:
معاد و قیامت:
نتیجه
در بیان ترس از خدا و دوری از گناه:
در بیان توبه و باز بودن در توبه:
نمونه­های امیدواری به درگاه حق:
نمونه­هایی در تحذیر از قیامت:
پی­نوشت:
بررسی صفت­های الهی
پی­نوشت:
صفت «بخشنده»
پی­نوشت:
صفت «تواب»
پی­نوشت:
صفت «جبار»
پی­نوشت:
صفت «جهان آفرین»
پی­نوشت:
صفت «حق»:
پی­نوشت:
صفت «خالق»:
پی­نوشت:
صفت «داور»:
صفت «دستگیر»
صفت «دوست»
صفت «رحمت»
صفت ‍»رزاق»:
صفت «سبحان»
صفت «ستار»
صفت «عالم الغیب»
صفت «عزت»
صفت «علیم»
صفت «غنی»
صفت «فضل»
صفت «قادر»
صفت «قدیم»
صفت «قهار»
صفت «کبریاء»
«صفت کریم»
صفت«لطیف»
صفت «مالک»
صفت «مجیب»
صفت «مستعان»
صفت «واحد»
صفت «وصف ناشدنی»
صفت «وهاب»
صفاتی دیگر
نتایج کلی پژوهش
شکل (۱-۸)
فهرست منابع و ماخذ:
Abstract
فهرست اعلام

👇 تصادفی👇

کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندرویددانلود مقاله مبانی نظری بهره وری سازمانی )فصل دوم پایان نامه روانشناسی (مجلات معماری خارجیمقاله بازی های قدیمیMathematical methods for mechanics: a handbook with MATLAB experiments ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

خرید اینترنتی پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

👇🏞 تصاویر 🏞