👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

ارتباط با ما

دانلود


قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار
عنوان مقاله: قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت و آثار
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 36
قسمتی از متن:
در این تحقیق بر آنیم که ماهیت و آثار قرارداد سبدگردانی را بررسی کنیم و ببینیم که این قرارداد از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها چه جایگاهی دارد؟ آیا همه این قواعد در این قرارداد نیز مجری است؟ یا استثنائاتی هم دارد؟ و وجه تمایز و شباهت این قرارداد را با قراردادهی دیگر بررسی می کنیم و در ادامه انعقاد قرارداد سبدگردانی و سپس نحوه فعالیت سبدگردانان در حوزه سبدگردانی را مورد مداقه قرار می دهیم.
با توجه به جدیدالتصویب بودن آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب4/8/83 و دستور العمل اجرایی آن مصوب17/10/85 ، متاسفانه بررسی قرارداد سبدگردانی پیشینه ای نداشته و به طور علمی و خاص مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است . به همین خاطر منبع مستقیمی در این رابطه وجود ندارد و یا حداقل نگارنده پس از جستجوی زیاد قادر به یافتن چنین منابعی نشد. لذا بر آن شدیم تا مقررات آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب 4/8/83 و دستورالعمل اجرایی آن مصوب17/10/85 و قرارداد نمونه سبدگردانی را دست آویز تحقیق قرار داده و با تحلیل آن مقررات حاصل کار را به شکل کنونی ارئه دهیم . امید است که مفید واقع شود.
فهرست مطالب:
مقدمه 5
بخش اول: کلیات 6
مبحث نخست: تعریف اصطلاحات 6
گفتار نخست : تعریف سبد گردانی 6
الف) تعریف سبدگردانی از دیدگاه سبدگردان 6
ب) تعریف سبدگردانی از دیدگاه سرمایه گذار 6
ج) تعریف سبدگردانی از دیدگاه آئــین نـامه ارائـه ی خدمات مـشاوره و ســبدگردانـی مـصـوب 4/8/83 6
گفتار دوم: تعریف سبد 7
گفتار سوم: تعریف سبدگردان 7
گفتار چهارم: تعریف سرمایه گذار 7
مبحث دوم: اهمیت سبدگردانی 7
مبحث سوم: شرایط اعطای خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار 9
بخش دوم: ماهیت قرارداد سبدگردانی 10
مبحث نخست: مفهوم قرارداد 10
گفتار نخست: تعریف عقد در قانون مدنی 10
گفتار دوم: تعریف جامع از عقد 11
مبحث دوم:مفهوم قرارداد سبدگردانی 12
گفتار نخست: معنی قرارداد سبدگردانی 12
گفتار دوم: تمییز سبدگردانی از سایر قرارداد ها 12
الف) سبدگردانی و بیع 12
ب) سبدگردانی و قرض 13
ج) سبد گردانی و صلح 13
د) سبدگردانی و اجارهء اشخاص 14
ه) شباهت سبدگردانی و وکالت 14
مبحث سوم: اوصاف قرارداد سبدگردانی 14
گفتار نخست: سبدگردانی از عقود عهدی است 15
گفتار دوم: سبدگردانی از عقود معوض است 15
گفتار سوم: سبدگردانی عقدی جایز است 15
مبحث چهارم: انعقاد قرارداد سبدگردانی 16
گفتار نخست: اراده ؛ قصد و رضا 16
الف) اجرای اصل حاکمیت اراده در سبدگردانی 16
ب) محدودیتهای ناشی از آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب 4/8/83و قرارداد نمونه سبدگردانی 17
ج) محدودیتهای ناشی از قراردادهای خصوصی 17
گفتار دوم: اهلیت و اختیار تصرف 17
گفتار سوم: موضوع قرارداد سبدگردانی 18
بخش سوم: اثر حقوقی قرارداد سبدگردانی 18
بخش چهارم: نحوهء فعالیت کارگذارن در حوزهء سبدگردانی 21
مبحث نخست: مزایای ارائه خدمات سبدگردانی 21
گفتار نخست: مزایای ارائه خدمات سبدگردانی از دیدگاه کلان 21
الف)جذب نقدینگی در جامعه 21
ب) افزایش تولید ملی 21
ج) ورود سرمایه های بزرگتر و بلند مدت 21
د) جلب اطمینان بیشتر نسبت به بازار سرمایه و کمک به شفافیت این بازار 22
ه) کاهش امکان دستکاری قیمتها 22
گفتار دوم: مزایای ارائه خدمات سبدگردانی از دیدگاه سرمایه گذاران 22
الف) نداشتن تخصص مالی 22
ب) نداشتن وقت کافی 23
ج) مدیریت ریسک 23
د) مراجعه حضوری به کارگزار 24
ر) زیان ناشی از خرید تک سهم 24
ز) کسب بازدهی مناسب 25
س) کاهش ریسک و افزایش اطمینان خاطر برای سرمایه گذار 25
ش) تغییر هدف سرمایه گذاری از کوتاه مدت به بلند مدت 26
ص) کاهش هزینهء معاملات 26
ض) توجه ویژه به سبد سرمایه گذار 26
گفتار سوم: مزایای ارائه خدمات سبدگردانی از دیدگاه نهادهای مالی سبدگردانی 26
الف) افزایش معاملات کارگزاری و در نتیجه افزایش درآمد 26
ب) استفاده از متخصصان مالی در زمینه های مختلف و گسترش فعالیتهای کارگزاری 27
ج) جذب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه سرمایه های بیشتر 27
د) ایجاد رقابت بین کارگزاریها در زمینه ی تحلیل مالی، بازاریابی و ارائهء خدمات نوین به سرمایه گذاران 27
ه) کمک به ارتقاء سطح تحلیل های مالی مخصوصا" در کارگزاریها، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی 27
مبحث دوم: نحوهء ارائهء خدمات سبدگردانی 28
گفتار نخست: کلیات آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب 4/8/1383 ( شورای عالی بورس) 28
گفتار دوم: مواد مهم آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی مصوب 4/8/83 (شورای عالی بورس) 29
گفتار سوم: دستور العمل اجرایی سبدگردانی مصوب17/10/85 (هیئت مدیرهء بورس) 31
نتیجه گیری 33
فهرست منابع و مآخذ 34

👇 تصادفی👇

افزایش فالوورپایان نامه تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغنهاي روان كنندهآموزش آشپزی نسخه موبایلنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - تاریخ فرهنگ ایران دو کد درس: 1229002ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌صلب به روش تئوری و عملی wordزبان انگلیسی(خودآموز و کاربردی)طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش آهنگری(فورجینگ)قالب نمایشگاه خودرو جوملا 3داستانهای هری ‍‍‍‍پاتر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

دانلود قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

خرید اینترنتی قرارداد سبدگردانی در بورس اوراق بهادار، ماهیت وآثار

👇🏞 تصاویر 🏞