👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

ارتباط با ما

دانلود


آسيب پذيري لرزه اي سازه ها
عنوان مقاله: آسيب­ پذيري لرزه ­اي سازه ­ها + فرم‌هاي پرسشنامه ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمان‌ها
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 25
قسمتی از متن:
در سالهاي اخير تلاش فزاينده­اي براي تدوين ضوابطي براي برآورد آسيب­ پذيري لرزه­اي ساختمانهاي موجود به عمل آمده است. اما، به دليل تنوع ساختمانها و اثر عوامل مختلف در آسيب­پذيري لرزه­اي سازه­ها تاكنون يك روش سيستماتيك براي اين منظور تهيه نشده است. آنچه در اين مقـاله ارائـه مي­شود شامل مـرور تحقيقـات گذاشته در ايـن زمينه و ارزيابي آسيب­پ ذيري ساختمانهاي بتن مسلح و بررسي روشهاي مقاوم ­سازي آنها مي­باشد. در ابتدا روشهاي ارزيابي آسيب­ پذيري و سپس روش پيشنهادي مطرح مي­گردد. هدف از اين موضوع، شناختن نقاط ضعف سازه و ارزيابي آسيب­ پذيري كل سازه با توجه به معايب سازه ­اي مي­باشد و سؤالات اساسي طراحي و اجراي ساختمان در قسمت ماتريس ارزيابي كيفي ارائه مي­گردد. در راستاي اين موضوع مثال مورد ارزيابي در ايران تشريح و نحوه ترميم و اصلاح ارائه مي­گردد.
لازم به ذكر است كه در قسمت ارزيابي آسيب­ پذيري، روش پيشنهادي، با توجه به روش ارزيابي آسيب­ پذيري سازه ­هاي بتن مسلح ونزوئلا، ارائه مي­گردد و بـه عبارتي، تكميل شده اين روش مي­باشد. روشهاي ارزيابي دقيق و سريع آمريكا، روش اول، دوم و سوم ارزيابي ژاپن، در راستاي اين موضوع مطرح مي­گردد. در بررسي روشهاي مقاوم ­سازي ساختمانهاي بتن مسلح، روشهاي تقويت و مقاوم­ سازي در كشورهاي مكزيك و ژاپن تشريح و در راستاي اين موضوع نكاتي پيرامون مقاوم ­سازي يادآوري مي­گردد. در نهايت روش پيشنهادي اين تحقيق با توجه به پرسشنامه ارزيابي آسيب­ پذيري ساختمان بتن مسلح ارائه شده است.

👇 تصادفی👇

تحليل تئوري و اجزا محدود پسا كمانش ستون آلياژ حافظه دار با دو ويژگي حافظه شكلي و سوپر الاستيسيتهدانلود پروژه تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاهرشته عمران شهرسازی شهر فریمانکتاب آموزش آندروید 2016عصر بیگناهی463- تحلیل ریسكهای پروژه با استفاده از منطق فازی در مطالعه موردی پروژه احداث كارخانه بهرهبرداری ونمكزدایی نفتنقد نمایشنامه Pygmalion by George Bernard Shawنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- مددکاری- اعتیاد کد درس: 1222170دانلود پاورپوینت سیستم های گرمایش از کفردیاب ماهواره ای پرستو در صنعت ساختمان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

دانلود آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

خرید اینترنتی آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

👇🏞 تصاویر 🏞