👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

ارتباط با ما

دانلود


پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
دانلود پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
چكيده
در تحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد.
تحقيق داراي 5 فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است.
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 8 بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در كشور- اثرات جهانگردي و حضور توريست در كشور- امنيت و تأثير جهانگردي بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردي- روش جاري و تخلفاتي كه عليه و توسط توريست در كشور انجام مي شود- آمار مربوط به توريست ها و علل عقب ماندگي صنعت توريسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.
مقدمه
مسأله پژوهشی
اهمیت مسأله پژوهشی
اهداف پژوهش
پرسش های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی
فصل پنجم: ‌نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل ششم: منابع و مآخذ و پیوست
منابع و مآخذ
پیوست ها

👇 تصادفی👇

مقاله درباره بازار بورس (۱۱صفحهword)بررسی کليماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل 4 ستاره در این منطقهPulp And Paper Industry Energy Best Practice Guidebookتصاویر بسم الله الرحمن الرحیمدانلود لایه shapefile مرز استان سمنانپروژه تبدیل infix به postfix و محاسبه حاصل عبارتپاورپوینت "معماری مساجد"دانلود پروژه مدیریت هتل با ویژوال بیسیک + داکیومنت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

دانلود پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

خرید اینترنتی پژوهش توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

👇🏞 تصاویر 🏞