👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی
مقدمه:
به جرأت می توان گفت که هیجانات لذت بخش یا مثبت در زندگی انسان به طور کلی درست به همان اندازه مهم و متنوع هستند که هیجانات ناگوار یا منفی، مگر آن که برداشتی بسیار بدبینانه از زندگی داشته باشیم.
در اجتماع ها گرو وسیعی از کودکان و بزرگسالان هستند که به گونه ای خاص از جنبه های فکری، حسبی، عاطفی، هیجانات و یا ویژگیهای رفتاری با دیگر همسالان خود تفاوت دارند. این افراد به کمک ویژه ای نیاز دارند تا استعداد های نهائی خود را به شکلی مطلوب شکوفا سازند.
تشخیص نیازهای ویژه این کودکان و بزرگسالان از جانب مربیان و افراد عادی به یک رشته طرح و برنامه ریزی ویژه منتهی می شود، که از جهات مختلف کمک موثری به این گروه است.
برای معرفی نوجوانانی که خصوصیاتشان مانع می شود با بهره گیری از امکانات آموزشی معمول مداریش به صورت طبیعی رشد کنند واژه های متعددی استفاده شده است. ولی واژه ای که امروزه بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد واژه معلول و یا (handrcapped) می باشد و البته عده زیادی از متخصصان بر این عقیده هستند که واژه معیوب impaired و ناتوان disabled است که به افرادی اطلاق می شود که دارای نقص عضو هستند لذا کاربرد واژه معلول چندان صحیح نیست.[1]
هدفهاي كلي و آرماني تحقيق :
در انجام هر منظور خاص لازم است ابتدا تصور روشني از هدف خود داشته باشيم و اين مستلزم آن است كه تعريفي كوتاه از هدف خود را بيان داريم :
هيجانها نوعاً واكنشهايي موقتي، انطباقي و بيولوژيك هستند كه معمولاً (ولي نه به ضرورت) توسط محركهايي بيروني به سرعت ايجاد مي‌شوند. همراه با هر الگوي واكنش هم فعاليت فيزيولوژيكي و هم فعاليت واكنش آشكاري ديده مي‌شود كه اساسع تشخيص هيجانهاي مختلف به شمار مي‌آيند. همچنين ممكن است در انسان همراه با هيجانهاي مختلف، احساسات ذهني قابل بياني وجود داشته يا نداشته باشد. اين واكنشها به صورت الگوهاي خاصي سازمان مي‌يابند كه در مورد هر يك از هيجانات و تركيبات آنها متفاوت است. اين كه الگوي مربوط به هر يك از موارد هست خود يك مسئله تجربي است كه شما از طريق آزمايش با يك سري تقريبهاي متوالي قابل تبيين است و به طور كلي موضوع تفكيك كامل هيجانها از ساير واكنشهاي كلي جسمي كه زادة داروها، حركات بدبين يا خستگي زياد است خود يك مشكل پيچيده مي‌باشد.
بسياري از صاحبنظران از جمله فروپد، با ذكر روابط متقابل و نزديك ميان آثار ناشي از بيماري، خستگي، قاعدگي، تغيير شرايط زندگي و هيجانها، اذعان داشته‌اند كه الگوهاي واكنش داراي وجوه مشترك هستند و يكديگر را تغيير مي‌دهند و با هم تركيب مي‌شوند.
فرضيه‌هاي تحقيق :
سوالات ويژه تحقيق :
 
تعداد صفحات 115 word
 
 
تقدیر و تشکرفصل اول- طرح تحقیقپیشگفتارمقدمهضرورت تحقیقهدف های کلی و آرمانی تحقیقفرضیه های تحقیقسوالات ویژه تحقیقتعریف موضوع تحقیقخلاصه ای از سایر فصل ها
فصل دوم – سابقه موضوع تحقیقمفهوم هیجانتعریف هیجاننظریه های هیجاننظریه جیمزلانگهانتقاد به نظریه جیمزلانگهنظریه کنون- باردنظریه واتسون درباره هیجاننظریه روانکاورینظریه فعال سازینظریه فرایند متضاددیدگاه ماندلرنظریه بازخوردروابط میان هیجان هاشدت هیجانشدت فعال سازی هیجانشدت تحریک هیجانیسطح بهینه خیزش هیجانپایایی هیجانسایر جنبه های هیجانیمغز و هیجانجنبه های فیزیولوژیک احساسات و هیجان هاهیجان و برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختارآیا انگیزه های هیجانی اساسی فیزیولوژی متفاوتی دارند؟عناصر تجربه های هیجانیارتباط میان مراحل فیزیولوژی هیجانطبقه بندی هیجان ها و ابعاد آناختلالات ابزار هیجانیارتباط بین انگیزش و هیجانهیجان و ارتباط غیرکلامیسابقه موضوع تحقیقمعلولیمعلول کیست و معلول چیست؟معلولیت بیناییخلاصه تحقیقاتی که در زمینه نابینایی در جهان صورت گرفته استتحقیقی در مورد تظاهرات هیجانی یک کودک نابینامعلولین حرکتیخلاصه تحقیقاتی که در زمینه معلولین حرکتی در جهان صورت گرفته است
فصل سوم – روش تحقیقروش تحقیق و جامعه آمارینمونه مورد تحقیقابزار تحقیقمتغیر مستقلمتغیر وابستهروش آماری
فصل چهارم- جداول آماریجداول آماری تحقیق
فصل پنجم- نتیجه گیرینتیجه گیری و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل ششم- خلاصه تحقیق و پیشنهاد هاخلاصه تحقیق و نتایج آنپیشنهاداتمحدودیت های تحقیقپیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
فهرست منابع فارسیفهرست منابع لاتیناستفاده از پایان نامه
پیوست ۱ فرمول های مورد استفاده در تحقیقپیوست ۲ جدول نمرات بدست آمدهپیوست ۳ تست مورد استفاده

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- مشاوره و راهنمایی- نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 کد درس: 1211363مطالعه ي عددي جريان آشفته در مبدلهاي حرارتي صفحه لوله با سطوح گسترش يافته ي موج دارطرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو ۱۰۰۰ تن در سال81 - اقدام پژوهی: چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟ - 19 صفحه فایل ورد - wordشیوه تعلیم و تربیت فرزنداندانلود هندبوک پروسه طراحی پایپینگ جلد 2 : طراحی پیشرفته پایپینگپاورپوینت ارتباط ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی

👇🏞 تصاویر 🏞