👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي
مقدمه:
عملكرد تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و بررسي عوامل تأثيرگذار بر آن موضوعي است كه بخش عمده اي از ظرفيت در علوم تربيتي را به خود اختصاص داده است. بهمين دليل، از ديرباز پژوهشگران علاقمند، با بررسي و مطالعه در اين زمينه سعي در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتايج قابل توجهي نائل آمده اند. از جمله عواملي كه مي تواند بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان تاثير بگذارد محيط زندگي شان مي باشد.
بين بشر و محيط زندگي اش به كنش و واكنش مداوم وجود دارد اين رابطه مداوم در حال نوسان است. محيط براي عده اي ممكن است منبع يك حس اعتماد به نفس قوي، جوازي براي ابراز احساسات دروني و بالاخره محل و مجالي پر از اميد براي تحصيل و پيشرفت و موفقيت باشد. از طرف ديگر اگر محيط زندگي نتواند ايگو افراد را تأمين و تقويت كند، اگر مانع رشد اعتماد به نفس آنها شود، و اگر بكرات موجب ظهور حس كينه و عداوت در آنها گردد منجر به حس طرد، درماندگي و تنهايي خواهد شد، و همين محيط است كه ما آنرا افسردگي زا مي خوانيم (فلك، 1375).
در زندگي هر كسي موقعيتهايي پيش مي آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مي سازد و هيچ انساني از افسردگي و اضطراب، تشويش و نگراني مصون نيست. ولي تا آنجا كه حالات يأس، سرخوردگي و اضطراب بعنوان واكنش محسوب مي شود بسيار سالم و مفيد مي باشند زيرا مثل يك دريچه اطمينان، شرايط سخت و دشوار محيط را به فرد گوشزد مي كنند تا بدين وسيله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بيشتر حفظ نمايد. همانطور كه زخم و سوزش و تورم و خونريزي در جسم انسان پديده هايي غير قابل اجتناب مي باشند يأس و سرخوردگي، افسردگي و تشويش هم اموري غيرقابل اجتناب مي باشند. ولي اگر فردي به دلايلي زمينه و استعدادي براي ابتلا به عوارض رواني داشته باشد يك حادثه كوچك در زندگي ممكن است منجر به بروز يك كيفيت شديد رواني شود بنابراين بين افسردگي روزمره با افسردگي شديد رواني بايد فرق گذشت (معاني، 1368). منظور ما در اين پژوهش افسردگي نوع دوم مي باشد كه بعنوان بيماري رواني تلقي مي شوند.
 
 
تعداد صفحات 79 word
 
فهرست مطالب
عنوان ......................................................................................................... صفحه
چكيده.....................................................................................................................
مقدمه................................................................................................................... 2
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله ..................................................................................................... 7
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش ......................................................................... 11
3ـ اهداف........................................................................................................... 14
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش .................................................................................... 15
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها .................................................................... 16
6ـ خلاصه ........................................................................................................ 18
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري ................................................................................................. 20
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)................................................
روان تحليل‌گري ............................................................................................... 22
رفتاري‌نگر......................................................................................................... 25
شناختي............................................................................................................. 30
زيست‌شناختي .................................................................................................. 32
انواع ................................................................................................................. 35
ميزان شيوع ..................................................................................................... 36
ب ـ پيشرفت تحصيلي ...................................................................................... 37
2ـ يافته‌هاي پژوهشي ...................................................................................... 43
3ـ خلاصه ........................................................................................................ 50
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه ...................................................................................................
الف ـ جامعه و نمونه ....................................................................................... 52
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات ............................................................................. 53
الف ـ معرفي سياهه ......................................................................................... 53
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري .......................................................................... 54
ج ـ اعتبار و پايايي ........................................................................................... 54
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري ................................................................... 56
الف ـ طرح تحقيق ............................................................................................. 56
ب ـ روشهاي آماري ........................................................................................ 58
4ـ خلاصه ........................................................................................................ 59
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده ........................................................... 61
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده .................................................... 63
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي....................... 64
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي ............................................................ 65
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي ................................................ 65
3ـ خلاصه......................................................................................................... 67
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها .................................................................... 69
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ............................................................................... 72
3ـ كاربرد نتايج ................................................................................................ 73
4ـ محدوديت‌ها.................................................................................................. 78
5ـ پيشنهادات.................................................................................................... 79
منابع

👇 تصادفی👇

صفر تا صد PHPشهرنشینی در ایران- اعتمادبررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تسهیم دانش در شرکت کاله360-تغیر شكل جانبی دیوار برشی كوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیادساخت دستگاه آنالایزربررسي و پژوهش در مورد فناوري اطلاعاتاموزش حذف گوگل اکانت a3 2016 frp rest sm-a310f ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

دانلود پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

خرید اینترنتی پایان نامه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

👇🏞 تصاویر 🏞