👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 70
قسمتی از متن:
سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است. مطالعات روانشناسان نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افرا تعدیل می کند.این دو مولفه بعنوان شاخص های حایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی ،در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
فهرست مطالب:
چکیده فارسی............................................ 6
فصل 1:بیان مسأله
بيان مسأله.............................................9
اهداف................................................. 17
سوالات................................................. 18
فصل 2: زمینه و پیشینه تحقیق
مبانی نظری............................................ 20
پیشینه پژوهش.......................................... 47
 فصل 3: طرح تحقیق
نوع مطالعه............................................ 50
جمعيت مورد مطالعه..................................... 50
مكان و زمان انجام مطالعه.............................. 50
روش اجراي طرح......................................... 51
روش تجزيه و تحليل داده ها............................. 53
فصل 4:یافته ها و نتایج
نتايج................................................. 57
فصل 5:بحث و نتیجه گیری
بحث.................................................. 62
نتيجه گيري كلي........................................ 66
منابع.................................................67
چکیده انگلیسی......................................... 75
فهرست نمودارها و جداول:
نمودار 1.میانگین سنی افراد مورد مطالعه................ 57
نمودار 2.فراوانی افراد موفق و ناموفق.................. 58
جدول1.شاخصهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق به تفكيک معدل......59
جدول2.مقايسة دوگروه از نظر موفق و ناموفق در زمينة تاب آوری.................................................. 60
جدول3.رگرسيون تاب آوري روي سرسختی در كل نمونه و گروههاي موفق و ناموفق..............................................61

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتريان و ارائه راهكارهاي اقتصاديتحلیل ارتعاش آزاد تیر کامپوزیتی چند لایه با روش معادله دیفرانسیل کوادریچر و شبکه عصبی مصنوعی11- بررسی طرح تجاری و توجیهی تولید لامپ LEDو فوق کم مصرف - 146 صفحه فایل ورد (Word)18-بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاك در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهوازدستگاه گریدرکتاب زبان بدن (تالیف آلن پیز- ترجمه فارسی )نظريه‌هاي اجتماعي جرج ريتزركاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

👇🏞 تصاویر 🏞