👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان
عنوان پایان نامه: بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 91
قسمتی از متن:
مسائل زیادی است که باعث بروز اعتیاد می شود از جمله :
1- آیا عوامل اجتماعی همچون بیکاری در جامعه آزادی بیش از حد جوانان نقشی در بروز این پدیده دارد؟
2- آیا ناسازگاری با محیط زندگی اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
3- آیا عوامل عاطفی همچون کم توجهی در دوران کودکی و نوجوانی در درون خانواده و همسالان اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
4- آیا به همین سادگی که سیگار در اختیار جوانان قرار می گیرد می تواند اولین ماده ای باشد که زمینة گرایش آنها را به طرف اعتیاد فراهم سازد؟
5- آیا استفاده از مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای رهایی از سختیهای زندگی اثری در معتاد شدن جوانان دارد؟
 
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدودبود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به طور پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصراً توسط گروههای خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین و کوکائین به بازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیز مشاهده شد. در دهة 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بود که توجه اجتماعی را در مقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد، اما در اوایل دهة 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و به صورت مسأله ای جهانی در آمد و ابعاد همه گیر آن به صورت یک موج از قاره ای به قارة دیگر گسترش یافت و در دنیای هیپیگری ماری جوانا[1] برای تفریح اشتراکی و گروهی شد و همراه با موسیقی و عشق به عنوان سه رکن اساسی فرهنگ هیپی ها متجلی گردید. [2] مشکل این آفت ویرانگر در دهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده و آثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته شده است که اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش احساس می شود.
فهرست مطالب:
فصل اول :
1- مقدمه.......................................... 8
2- بیان مسئله........................................ 10
3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش........................ 11
4- اهداف پژوهش............................................................. 13
5- پرسش یا فرضیه های پژوهش ........... 13
6- تعاریف نظری و عملیاتی ........................ 15
7- معرفی متغیرهای مستقل و وابسته.............................. 19
فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش
1- تاریخچة اعتیاد........................................................... 21
2- بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش........................... 24
3- بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور........................... 45
4- نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده........................... 47
فصل سوم : متودولوژی
1- جامعة آماری............................................................. 57
2- نمونه آماری و روش نمونه گیری.............................. 58
3- روش محاسبه حجم نمونه....................................................58
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1- بررسی و توصیف و تحلیل داده ها...................... 60
الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها.................................... 61
ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)................................... 69
ج) سایر یافته های پژوهش............................................ 69
فصل پنجم : نتیجه گیری
1) تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها................................ 82
2) محدودیتهای پژوهش ....................... 83
3) پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی................... 83
فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ
ضمائم.................................... 89
منابع و مآخذ............................................... 91
 
 

👇 تصادفی👇

مقاله مدارات تغذيهجزوه آشنايي با اصول و مفاهيم ( 5s)3200 سوال آزمون استخدامی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحیآموزش راه اندازی آژانس مسکن اینترنتی ودرامد عالی ازاننرم افزار افزایش لول کلشکاملترین مجموعه تراکت سیاه سفید (ریسو ) لایه باز13عددی پوشاک زنانه ،مردانه ، بچه گانه ، آرایشی وبهداشتی ، آرایشگاه زنانه ومردانه ...The Finite Element Method using MATLABطراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار wordکتاب مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)تحلیل بنیادی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان

👇🏞 تصاویر 🏞