👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال

ارتباط با ما

دانلود


طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال
عنوان طرح پژوهشی: بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی  و سلولهای نرمال
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 100
شرح مختصر:
قارچهای خوراکی از نظر تغذیه ای جزو غذاهای عملکردی بی خطر هستند که از نظر فیزیولوژیکی مفید بوده و از گذشته در سرتاسر جهان استفاده می شدند. بارزترین تاثیر پزشکی قارچها و متابولیتهای آنها که توجه عموم را به خود جلب کرده است، تاثیر ضد توموری آنها می باشد. در این تحقیق تاثیر ضد تکثیری عصاره آبی قارچ صدفی خوراکی پلوروتوس فلوریدابر رده های سلولی سرطانی کبد (HepG)، معده (AGS)، پستان (MCF-7)، کلیه (ACHN)، آدرنال (PC-12)، رحم (Hela)، کولون (HT-29) و نیز سلولهای فیبروبلاستی L929 در شرایط برون تنی (in vitro) با استفاده از تست MTT بررسی شد. سلولها در گروه های تست و کنترل با غلظتهای مختلف عصاره آبی قارچ صدفی خوراکی پلوروتوس فلوریدابه مدت 24 ساعت تیمار شدند. تاثیر ضد سرطانی این عصاره بر رده های سلولی سرطانی و نرمال با استفاده از تست MTT به صورت درصد سایتوتوکسیسیتی تعیین شد. عصاره آبی قارچ صدفی خوراکی پلوروتوس فلوریداسبب کاهش معنی دار بقا و تکثیر تمام رده های سرطانی نامبرده شد ولی بیشترین تاثیر را بر سلولهای سرطان معده (AGS) و کبد (HepG) داشت.
كلمات كليدي: تست MTT، عصاره آبی قارچ صدفی خوراکی پلوروتوس فلوریدا، سلولهای سرطان کبد (HepG)، سلولهای سرطان معده (AGS)، سلولهای سرطان پستان (MCF-7)، سلولهای سرطان کلیه (ACHN)، سلولهای سرطان آدرنال (PC-12)، سلولهای سرطان رحم (Hela)، سلولهای فیبروبلاستی (L929)
فهرست مطالب:
چكيده.. 5
بخش اول: مقدمه..6
بخش دوم: مواد و روشها.. 23
بخش سوم: نتایج.. 73
بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 90
منابع.. 95
Abstract100

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات رشته کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد بخش عمومی کد درس: 1221125چگونگی ایجاد کسب و کار الکترونیکی مطمئنتعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ....)حذف سرب از آب با استفاده از پلیمرهای رسانا و كامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگرکتاب اعتیاد به اینترنت (کتاب راهنما برای ارزیابی و درمان)خلاقیت 4Evaluating effectiveness and optimum design of isolation devices for highway bridges using the fragility function methodاندركنش سازه - خاك تحت بارگذاری لرزه ای ایستگاه مترونمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - انسان از دیدگاه اسلام کد: 1217209 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال

طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال

دانلود طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال

خرید اینترنتی طرح پژوهشی بررسي تاثير سایتوتوکسیسیتی عصاره آبی قارچ خوراکی Pleurotus florida بر رده های سلولهای سرطانی و سلولهای نرمال

👇🏞 تصاویر 🏞