👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودعنوان پایان نامه: بررسی نقش بازاریابی در فروش محصولات شرکت تولیدی لوازم لوکس( همراه با پرسشنامه و کار آماری )
پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی- رشته مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 180
شرح مختصر:
موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی که سازمان برای خودش قرار می­دهد، تعیین می­گردد. برای بسیاری از سازمان­های بازرگانی، سود یک هدف مهم است و می­تواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه­مدت افزایش منابع یا جریان نقدی و افزایش ارزش ویژه­ی برند باشد.
افزایش در ارزش ویژه­ی برند معادل یک دارایی هست که توسط عادات مشتریان و نگرش­های آن­ها به برندشان داده می­شود. در این نوشته سعی شده است، ابعاد این مفهوم، دیدگاه­های مختلف نسبت به آن و بازاریابی آن هرچند مختصر توضیح داده شود
فهرست مطالب
فصل اول. 8
کلیات پژوهش. 8
چکیده. 9
واژگان کلیدی. 9
مقدمه. 10
1- بیان مسئله. 12
2- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق. 14
سؤال تحقیق:. 16
هدف تحقیق:. 16
فرضیههای تحقیق:. 17
قلمرو تحقیق:. 17
قلمرو موضوعی:. 17
قلمرو زمانی:. 18
قلمرو مکانی:. 18
3- منابع و ابزارهای پژوهش:. 18
4- مفاهیم و واژگان اختصاصی. 19
برند چیست؟. 19
فصل دوم. 20
كليات پژوهش. 20
مقدمه. 21
نگرش از برون به درون سازمان. 24
مفاهیم مرتبط با برند. 25
ارزش ویژه برند (Brand Equity):. 25
مدیریت استراتژیک برند (Brand Strategic Management):. 26
تصویر برند (Brand Image). 26
آگاهی از برند (Brand Awareness). 27
تداعیهای برند (Brand Associations). 27
نمودار سازمانی در خصوص بخش مدیریت برند. 27
1- مدیر برند (The Brand Managere). 28
2- مدیر ارزش برند (The Brand Equity Manager). 28
3- مدیر دامنه برند (The Domain Brand Manager). 28
4- مدیر برند در سطح جهانی (The Global Brand Manager). 29
5- مدیر ارشد اجرایی CEO.. 29
6- مدافع برند (The Brand Champion). 29
7- مدیر طبقه (The Category Manager). 30
8- کمیته برند (The Brand Committee). 30
9- هماهنگکننده ارتباطات (The Communication Coordinator). 30
2-1- سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها:. 30
2-2- اصول و استراتژیهای نوین در بازاریابی تجاری:. 33
2-3- قومشناسی مشتریان:. 50
متدولوژی:. 51
کاربردهای قومشناسی مشتریان:. 52
2-4- بازاریابی ویروسی چیست؟. 52
2-5- اشتباه فاحش در بازاریابی. 55
2-6- مدیریت برند و خوشنامی قدرتمندی نام تجاری:. 58
تشریح نام تجاری:. 60
تبیین نام تجاری از دیدگاههای مختلف. 62
1) دکارت و کاربرد برهان ریاضی در مدیریت نامهای تجاری:. 63
2) روسو و اهمیت عواطف و احساسات:. 64
نیچه و خلق ارزشها. 65
آکر (ارزش ویژه نام تجاری). 66
3) کلر (ارزش ویژه نام تجاری برمبنای مشتری). 67
1. نظریه مصرف تظاهری:. 67
2. مدل بی.اِی.وی. 68
اهمیت نام تجاری:. 71
2-7- عوامل مؤثر بر توانمندیهای نام تجاری:. 74
الف) وفاداری نام تجاری. 74
ب) ارزشهای مشتریپسند. 75
مزایای نام و نشان تجاری. 77
جایگاهیابی نام و نشان تجاری. 78
تعریف ایجاد نام و نشان تجاری. 78
اصول ایجاد نام و نشان تجاری. 79
ارکان ایجاد نام و نشان تجاری:. 81
برندسازی الکترونیک:. 83
مراحل ایجاد نام و نشان تجاری اینترنتی:. 83
مرحله یک: تعریف نام و نشان تجاری. 83
مرحله دو: تعیین آیندهای مطلوب برای نام و نشان تجاری. 84
مرحله سه: ایجاد استراتژی نام و نشان تجاری. 85
مرحله چهار: شناسایی مراحل فعالیت نام و نشان تجاری. 87
مرحله پنج: قدرت نفوذ جنبههای منحصر بفرد اینترنت. 87
مرحله شش: پایش، ارزیابی و تطبیق. 88
ارکان ایجاد نام و نشان تجاری اینترنتی:. 88
رکن اول: درک مشتریان. 88
رکن دوم: ارتباطات بازاریابی. 90
رکن چهارم: محتوا. 92
3- یکپارچگی ارکان:. 94
2-8- عوامل مؤثر بر برند:. 96
موفقیت برند:. 97
ارزش افزوده برند:. 98
برندسازی:. 98
مدیریت برند:. 99
3- چگونگی ارتباط با مشتریان از طریق نام تجاری یک برند:. 101
4- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی:. 102
5- اهداف سوال برانگیز نامسازی. 104
مدیریت نام تجاری برند:. 106
2-8- آسیبپذیری نام و نشان تجاری. 107
تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری. 107
نقص در مدلهای مربوط به نام و نشان تجاری. 108
ماتریس استراتژیهای نام تجاری. 109
نامسازی اخلاقی و اعتبار شرکت. 111
نامسازی و مسئولیت اجتماعی شرکت. 112
ارزش ویژه نام و نشان. 113
2-9- عوامل ویژه موثر بر نام و نشان تجاری. 114
ـ توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان. 114
تأثیر بازاریابی خدمات بر نام و نشان تجاری شرکتهای تولیدی: 116
2-10- نقش خدمات در کسب مزیت رقابتی. 118
استراتژیهای ارائه خدمات. 121
توانایی ضعیف در ارائه خدمات به مشتری:. 122
استراتژی خلق ارزش با همکاری مشتریان برای حداکثر کردن ثروت سهامداران: 125
تعالی در اجرای خدمات (افراد و فرآیندها):. 130
استراتژی برنامهریزی بهبود خدمات:. 131
2-11- استانداردسازی و ارزیابی برندهای مختلف:. 137
2-12- ویژگیهای بازارهای خدمات:. 149
2-13- نتیجهگیری. 152
فصل سوم. 154
روش تحقیق. 154
1-3- مقدمه. 155
3-2- روش تحقیق. 155
3-3- جامعه آماری. 157
3-4- نمونه آماری. 157
3-5- تعیین حجم نمونه. 158
3-6- روش نمونهگیری. 158
3-7- روشهای جمعآوری دادهها. 158
3-8- تجزیه و تحلیل. 159
فصل چهارم. 160
تجزیه و تحلیل دادهها. 160
4-1- نتیجهگیری. 169
الف) نتیجهگیری براساس مشخصهای فردی افراد نمونه:. 169
ب) نتیجهگیری براساس فرضیات تحقیق:. 169
4-2- پیشنهادات. 170
4-3- پرسشنامه. 171
منابع. 178
منابع فارسی:. 178
منابع انگلیسی:. 180
 

👇 تصادفی👇

راه های کسب درآمد اینترنتیدانلود مقاله پیرامون سقف هاپاورپوینت تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودروThe Hackers Guide to Pythonارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞