👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران

ارتباط با ما

دانلود


بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران
عنوان پایان نامه: بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 117
شرح مختصر:
انواع گوناگون اختلالات رواني غير از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسي است كه مي تواند تأثير شايان توجهي بر مسئوليت كيفري مجرمان و مبتلايان به اين اختلالات و به تبع آن بر حقوق كيفري داشته باشد. مجموعه اختلالات رواني كه طيف گسترده اي از انواع بيماري هاي عصبي – رواني خفيف، متوسط و شديد را در بر مي گيرد، معمولاً نتيجه تأثير عوامل زيستي – رواني – اجتماعي هستند كه محيط فردي و اجتماعي شخص را مي سازند. ابتلا به اين اختلالات از چشم اندازهاي گوناگون قابل بررسي و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقي و به ويژه حقوق كيفري. قانون گذار با علم به اين مسئله و درك آن همواره در صدد وضع قواعدي متناسب با اين پديده ناميمون برآمده و تدابيري در اين رهگذر انديشيده است. در اين راستا قانون گذار نخستين قام را در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به ديگر اختلالات دماغي علاوه برجنون و با پذيرش اصل نسبي بودن مسئوليت كيفري اين قبيل بيماران، احكامناظر بر عدم مسئوليت كيفري و بعضاً مسئوليت كيفري تقليل يافته ي اين دسته از بزهكاران را تبيين نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامي با كشيدن خط بطلان بر قوانين پيشين صرفاً جنون (نه ديگر اختلالات رواني) را عامل رفع مسئوليت كيفري معرفي نموده است. اين در حالي است كه دستاوردهاي علوم پزشكي به ويژه روان شناسي و روان پزشكي حاكي از آن است كه پاره اي از اختلالات رواني به دليل سلب قدرت تعلق، درك و اراده از بين برنده مسئوليت كيفري است، عده اي از اختلالات به دليل تأثير گذاري و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درك و ارادهتقليل دهنده مسئوليت كيفري و برخي نيز به دليل عدم تأثير بر درك و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره مي اندازد ولي تأثير بر مسئوليت كيفري او ندارد. لذا بررسي دقيق و همه جانبه قوانين كيفري ايران به ويژه قانون مجازات اسلامي و تطبيق آن با يافته ها و دستاوردهاي نوين دانش هاي روز چون روان شناسي و روان پزشكي در راستاي شناسايي مسئوليت كيفري بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات رواني و شيوه هاي مناسب و كارا مواجه با اين قبيل بزهكاران امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
 فهرست مطالب
مقدمه
1
فصل اول: اختلالات رواني و جرم
9
مبحث اول: مفهوم اختلال رواني
11
مبحث دوم: گونه شناسي اختلالات رواني و ارتباط آن ها با جرايم
15
گفتار اول: روان گسيختگي و جرم
15
1- ماهيت روان گسيختگي
15
2- رابطه روان گسيختگي و جرم
21
گفتار دوم: اختلالات خلقي و جرم
21
1- ماهيت اختلالات خلقي
21
2- رابطه اختلالات خلقي و جرم
24
گفتار سوم: روان دردمندي و جرم
25
1- ماهيت روان دردمندي
25
2- رابطه روان دردمندي و جرم
31
گفتار چهارم: ديگر اختلالات رواني و جرم
32
1- انواع اختلالات رواني
32
2- رابطه اين دسته از اختلالات و جرم
41
مبحث سوم: رابطه بيماري صرع و عقب ماندگي ذهني با جرم
43
گفتار اول: رابطه بيماري صرع با جرم
43
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگي ذهني با جرم
44
مبحث چهارم: اختلال رواني عامل بزهكاري و بزهديدگي
47
گفتار اول: اختلال رواني عامل بزهكاري
47
گفتار دوم: اختلال رواني عامل بزهديدگي
48
گفتار سوم: فراواني انواع بزه هاي ارتكابي توسط بيماران مبتلا به اختلالات رواني
49
فصل دوم: تأثيرات اختلالات رواني بزهكاران بر مسئوليت كيفري آن ها
54
مبحث اول: مفهوم مسئوليت كيفري، اركان و علل رافع آن ها
56
گفتار اول: مفهوم مسئوليت كيفري
56
گفتار دوم: اركان مسئوليت كيفري
57
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئوليت كيفري
59
گفتار چهارم: پذيرش مسئوليت كيفري نسبي و يا تخفيف مجازات به استناد كيفيات مخففه
62
مبحث دوم: مسئوليت كيفري انواع بيماران مبتلا به اختلالات رواني
65
گفتار اول: مسئوليت كيفري روان گسيختگان
65
گفتار دوم: مسئوليت كيفري بيماران مبتلا به اختلالات خلقي
69
گفتار سوم: مسئوليت كيفري روان دردمندان
71
گفتار چهارم: مسئوليت كيفري مصروعان و عقب ماندگان ذهني
72
گفتار پنجم: مسئوليت كيفري بيماران مبتلا به ديگر اختلالات رواني
76
الف) اختلالات رواني زائل كننده مسئوليت كيفري
76
ب) اختلالات رواني كاهش (تقليل) دهنده مسئوليت كيفري
77
فصل سوم: تأثيرات اختلالات رواني بزهديده بر مسئوليت كيفري بزهكار
80
مبحث اول: نقش بزهديده در وقوع جرم با نگاهي به يافته هاي جرم شناسي
82
گفتار اول: سير تحول نگرش به نقش بزهديده در وقوع جرم
82
گفتار دوم: انواع نقش بزهديده در وقوع جرم و مؤلفه هاي مؤثر بر آن
85
مبحث دوم: اختلالات رواني بزهديده و تأثير آن بر مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران
91
گفتار اول: نقش اختلال رواني بزهديده در كاهش مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران و مصاديق آن
91
گفتار دوم: نقش اختلال رواني بزهديده در افزايش مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران و مصاديق آن
95
پيشنهادها (مطالب علمي پژوهش)
99
نتيجه گيري
101
فهرست منابع
107

👇 تصادفی👇

پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطبدانلود مقاله و پروژه پایان نامه بتن98 مقاله دانش آموزی کوتاه فناوری - علوم - اقتصاد - صنعتپروژه بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آنمقاله 87- بررسی سلامت روانی كاركنان بهزيستیسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه معاصر کد درس: 1220217فایل stl ش15 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران

بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران

دانلود بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران

خرید اینترنتی بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران

👇🏞 تصاویر 🏞