👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

ارتباط با ما

دانلود


دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)
نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالتمرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیهفهرست:فصل اول : دفاتر محاکم حقوقیمبحث اول : امور مربوط به مدير دفتر و دفتر دادگاهمبحث دوم : وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي حقوقيمبحث سوم: وظايف اختصاصي مديران دفاتر دادگاه عمومي جزاييمبحث چهارم: وظايف اختصاصي ساير اعضاي دفتر دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه عمومي جزاييمبحث پنجم: دفاتر دادكاه،جلسه دادرسي و نحوه تعيين وقت و اوقات دادگاه هافصل دوم : شعب حقوقیمبحث اول : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ قراردادمبحث دوم : تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2.315.330.58 ریالمبحث سوم : الزام به ایفای تعهداتمبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیتمبحث پنجم: مطالبه طلبمبحث ششم: الزام به تنظیم سند رسمیمبحث هفتم: خلع یدمبحث هشتم: مطالبه ی اجرت المثل و خسارتمبحث نهم: قلع و قمع بنای احداثیمبحث دهم: ابطال اسناد رسمیمبحث یازدهم: مطالبه طلبمبحث دوازدهم: رفع مزاحمت ملکیمبحث سیزدهم: مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرممبحث چهاردهم: ابطال نظریه داوریمبحث پانزدهم: ابطال وکالتنامهمبحث شانزدهم: تقسیم ماترکمبحث هفدهم: تنفیذ مبایعه نامهمبحث هجدهم: اعلان بی اعتباری مبایعه نامهمبحث نوزدهم: مطالبه ی بهای زمینمبحث بیستم: خلع ید به وضع یدفصل سوم: اجرای احکام مدنیمبحث اول: صدور قرار تامین خواستهمبحث دوم: طلاقمبحث سوم: مطالبه ی نفقهمبحث چهارم: تقسط مهریهمبحث پنجم: حضانت طفلمبحث ششم: تمکینمبحث هفتم: مطالبه ی اجور معوقهمبحث هشتم: مطالبه وجهمبحث نهم: خلع یدمبحث دهم: تنظیم سند اتومبیلمبحث یازدهم: تقسیم ترکهمبحث دوازدهم: قرار تامین خواستهمبحث سیزدهم: اجرت المثلمبحث چهاردهم: تنظیم سند رسمی اجارهمبحث پانزدهم: تحویل زمینفصل چهارم: شعب کیفریمبحث اول: صدور چک بلامحلمبحث دوم: سرقت و جرح عمد با چاقومبحث سوم: ایجاد فراحمتمبحث چهارم: مشارکت در محل اشیاء تقلبیمبحث پنجم:عرضه مواد غذایی غیر بهداشتیمبحث ششم: تهدید به قتلمبحث هفتم: غیبت از مرخصی زندانمبحث هشتم: تخریب کرکره مغازه-سرقتمبحث نهم: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعیمبحث دهم: تغییر ارقام پلاک خودرومبحث یازدهم: ورود به عنف و ضرب و جرح عمديمبحث دوازدهم: ورود به عنفمبحث سیزدهم: رشوهمبحث چهاردهم: جعلمبحث پانزدهم: افتراءفصل پنجم: اجرای احکام کیفریمبحث اول: ترک انفاق: قطع معاشرت و بیرون کردن از خانه به ضرب چاقومبحث دوم: کلاهبرداریمبحث سوم: ایجاد مزاحمت، نگهداری مشروبات الکلی، تهدید و ...مبحث چهارم: خیانت در امانتمبحث پنجم: انتقال و فروش مال غیرمبحث ششم: رشوهمبحث هفتم: حمل و نگهداری مشروبات الکلیمبحث هشتم: نگهداری الات قمارمبحث نهم: کشف تجهیزات دریافت از ماهوارهمبحث دهم: ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانهمبحث یازدهم: جعل و استفاده از سند مجعولمبحث دوازدهم: مزاحمت تلفنیمبحث سیزدهم: صدمه بدنی غیر عمدیمبحث چهاردهم: فروش جنس فاسد و تقلبیمبحث پانزدهم: صدور چک بلا محلفصل ششم: دادگاه اطفالمبحث اول: تصادف رانندگیمبحث دوم: رابطه نامشروعمبحث سوم: شرب خمرمبحث چهارم: فرار از زندانمبحث پنجم: رانندگی بدون گواهینامهفصل هفتم: دادگاه خانوادهمبحث اول: مطالبه ی اجرت المثلمبحث دوم: مطالبه ی نفقهمبحث سوم: مطالبه مهریهمبحث چهارم: ملاقات فرزندمبحث پنجم: فسخ نکاحمبحث ششم: لغو حضانتمبحث هفتم: طلاقمبحث هشتم: الزام به تمکینمبحث نهم: اعسار به تقسیط مهریهمبحث دهم: استرداد جهزیهفصل هشتم: تجدید نظرمبحث اول: فسخ قراردادمبحث دوم: مطالبه ی وجه چکمبحث سوم: قلع و قمع مستعدثات 2-خلع ید 3-مطالبه ی اجرت المثلمبحث چهارم: اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانیمبحث پنجم: اثبات مالکیتمبحث ششم: ابطال سندمبحث هفتم: اعسارمبحث هشتم: الزام به تنظیم قراردادمبحث نهم: رفع مزاحمتمبحث دهم: الزام به ایفای تعهدمبحث یازدهم: رفع ممانعت از حقمبحث دوازدهم: الزام به تنظیم سند رسمیمبحث سیزدهم: پرداخت خلافی و عوارض شهرداریمبحث چهاردهم: اصلاح رای و بطلان شناسنامهمبحث پانزدهم: تنفیذ و تایید مبایعه نامه و تایید تاریخ آن

👇 تصادفی👇

مکاتب استراتژی-مجموعه مقالاتسنسورها: کاربرد سنسورها در يک رباتکتاب کنکور زبان انگلیسی فارتحقیق در مورد فرایند فتوسنتزپرسشنامه سازگاری اسپانیرتوسعه روش زونالیته ژئوشیمیایی با استفاده از مدل سازی مولتی فرکتالی جهت اکتشافات منابع فلزی (مطالعه موردی ذخایر کرومیت شرق ایران)خلاصه ها سری سوم - شیمیHandbook of Knots and Splicesنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- متون فقه 2 کد درس: 1220289دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن (فایل Visio ویزویو) و نمودار های رشنال رز (همرا با داکیومنت آموزشی پروژه)کامل و جامع و نایاب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

دانلود دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

خرید اینترنتی دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

👇🏞 تصاویر 🏞