👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي
عنوان پایان نامه: بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 135
شرح مختصر:
هدف از انجام این پژوهش بررسي رابطه بين تاثیرات بد حجابی در ایجاد فساد اجتماعی و اخلاقی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است.
جامعه آماری اين پژوهش 10000 نفر از بانوان 15 تا 44 ساله  است. كه از اين ميان آنها 240 نفر را به تصادف انتخاب نموديم. و تعداد 250 پرسشنامه را بين آنها توزيع نموديم كه از اين تعداد پرسشنامه، 240 پرسشنامه به طور كامل به دست ما رسيد. پس نمونه آماري را 240 نفر از بانوان  انتخاب نموديم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در اين پژوهش استفاده از آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن، تحلیل همبستگی بخشی بود. یافته­ های پژوهش رابطه بين تاثیرات بد حجابی در ایجاد فساد اجتماعی و اخلاقی را مثبت و معنی­ دار نشان دادند.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش... 1
1-1- مقدمه :2
1-2- طرح و بیان مسئله :3
1-3- اهمیت و ضرورت :5
1-4- فرضيات پژوهش7
1-4-1- فرضیه ی اصلی پژوهش:7
1-4-2- فرضیات فرعی پژوهش7
1-5- اهداف پژوهش8
1-5-1- هدف اصلی پژوهش8
1-5-2- اهدف فرعی پژوهش8
1-6- قلمرو وحیطه های پژوهش8
1-7- روش تحقیق :10
1-8- کاربرد نتایج :10
1-9- موانع و محدودیت ها :10
تعریف واژه ها :11
فصل دوم: ادبيات پژوهش... 16
2-1- مقدمه17
2-2- مباني نظري پژوهش18
2-3- بخش اول:ادبیات تحقیق23
2-3-1- حجاب از دیدگاه اسلام28
2-3-2- حجاب از دیدگاه قرآن39
2-3-3- فلسفه و چرایی حجاب41
2-4- بخش دوم: بررسي نظريات46
2-4-1- مازلو :46
2-4-2- نظریه افلاطون:49
2-4-3- نظریه آنومی یا بی هنجاری دورکیم:51
2-4-4- نظریه فمنیستی:54
2-4-5- نظریه کارکرد گرائی ساختاری تالکت پارسونز56
2-4-6- نظریه نمایشی اروین گافمن:63
2-4-7- نظریه نمایشی65
2-4-8- مبانی فکری و زمینه های شکل گیری نظریه گافمن68
2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده69
2-5-1- تحقیقات داخلی:69
2-5-2- تحقیقات خارجی :73
فصل سوم: روش پژوهش... 79
3-1- مقدمه80
3-2- روش پژوهش80
3-3- جامعه آماري81
3-4- نمونه آماري81
3-5- روش گردآوري اطلاعات81
3-6- ابزار پژوهش82
3-7- تجزيه و تحليل داده ها82
3-8- روش تعيين روايي ابزار84
3-9- پایایی پرسشنامه84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها86
4-1- مقدمه87
4-2- تحصیلات:88
4-3- سن:89
4-4- نوع پوشش:90
4-5- امتیاز پرسشنامه:91
4-6- جدول توافقی فساد اخلاقی و اجتماعی با بدحجابی:92
4-7- رابطه فساد اخلاقی و اجتماعی با بدحجابی:92
4-8- جدول توافقی فضای فیزیکی با بدحجابی:93
4-9- رابطه فضای فیزیکی با بدحجابی:94
4-10- جدول توافقی طلاق روانی با بدحجابی:94
4-11- رابطه طلاق روانی با بدحجابی:95
4-12- جدول توافقی وضعیت اقتصادی با بدحجابی:95
4-13- رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با بدحجابی:96
4-14- جدول توافقی مدگرایی با بدحجابی:96
4-15- رابطه مدگرایی با بدحجابی:97
4-16- جدول توافقی سطح تحصیلات با بدحجابی:97
4-17- رابطه تحصیلات با بدحجابی:98
4-18- جدول توافقی سن با بدحجابی:98
4-19- رابطه سن با بدحجابی:99
4-20- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس سطح تحصیلات:99
4-21- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس گروه سنی:99
4-22- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس نوع پوشش:100
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101
5-1- مقدمه102
5-2- نتيجه گيري از فرضيات پژوهش102
5-3- بحث و نتیجه گیری104
5-4- نتايج بدست آمده104
5-5- سخن آخر105
5-6- محدودیت هاي پژوهش106
5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر106
5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر107
5-7- پیشنهادات پژوهش108
5-7-1- پيشنهادات108
5-7-2- پیشنهادات به محققين آينده110
5-7-3- پیشنهادات کاربردی111
منابع و مآخذ. 112
الف)منابع فارسي.. 112
ب) منابع لاتين.. 114
ضمائم:115
پرسشنامه115

👇 تصادفی👇

پروژه دیکشنری اندروید45- بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLABدانلود ASTRO File Manager with Clouds PRO play – فایل منیجر قدرتمند و عالی “آسترو” اندروید120- ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك درزلزله های حوزه دور و نزدیك گسل با تحلیل دینامیكیتاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایرانتحلیل اندر کنش سازه و سیال در یک مبدل موج-نیرو از نوع جاذب نقطه ای سیستم های انتقال آبپاورپوینت تحلیل تئاتر شهر تهراندانلود پایان نامه قالب word با عنوان پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان ۷۵ ص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي

بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي

دانلود بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي

خرید اینترنتی بررسي رابطه بين بدحجابي و فساد اجتماعي و اخلاقي

👇🏞 تصاویر 🏞