👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
عنوان پایان نامه: بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 80
شرح مختصر:
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر انجام گرفته است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنباطي انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش كليه دانش آموزان دختر مي باشد. به منظور نمونه گيري، یک مدرسه به صورت تصادفی خوشه­اي انتخاب شد. كه از بین دانش ­آموزان مدرسه، 90 دانش آموز به صورت داوطلبانه براي نمونه تحقیق انتخاب شدند. در ادامه، پس از همسان سازي آنها بر مبناي قد، وزن، سن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ، املا، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم گرفته شد، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد 45 نفره تقسیم شدند. نحوه گردآوري داده ها در اين پژوهش به روش كتابخانه­اي و ميداني و استفاده از منابع معتبر علمي و كتب و مقالات مي باشد. ابزار اندازه گيري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است. به منظور تجزيه و تحليل داده­ها در اين پژوهش از نرم افزار آماري SPSS استفاده شد. اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه انجام تمرينات ورزشي موجب افزايش نمرات دانش آموزان در دروس مزبور شده است. به عبارت ديگر،‌ ورزش موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر گرديده است
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش... 1
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسئله2
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش3
1-4- اهداف پژوهش4
1-4-1- هدف اصلي4
1-4-2- اهداف جزئي4
1-5- فرضيات پژوهش4
1-5-1- فرضيه اصلي4
1-5-2- فرضيات فرعي4
1-6- سوالات پژوهش5
1-6-1- سوال اصلي5
1-6-2- سوالات فرعي5
1-7- قلمرو پژوهش:5
1-7-1- قلمرو موضوعي:5
1-7-2- قلمرو زماني:5
1-7-3- قلمرو مكاني:5
1-8- متغيرهاي پژوهش5
فصل دوم: ادبيـات پژوهــش... 7
2-1- ادبيات و پيشينه پژوهش8
2-2- ادبيات نظري پژوهش9
2-3- نقش ورزش بر پيشرفت تحصيلي9
2-4- نقش مهم ورزش در درس خواندن11
2-5- اثر ورزش بر فعالیت مغزی11
2-5-1- چگونگی تاثیر ورزش در تقویت مغز:12
2-5-2- تاثیر ورزش بر بهبود افسردگی:12
2-5-3- فعالیت مغز12
2-5-4- روش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغز:13
2-6- نقش مهم ورزش در درس خواندن14
2-6-1- نقش ورزش مدارس در شکوفایی ورزش کشور14
2-7- ورزش و انگیزه تحصیلی17
2-8- شباهت های ورزش و مطالعه:18
2-9- نقش ورزش در حوزه مطالعات18
2-10- تعریف ورزش و تندرستی20
2-10-1- چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان20
2-10-2- تأثیر ورزش در اجتماعی شدن21
2-10-3- تأثیر ورزش در شخصیت22
2-10-4- تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران23
2-10-5- تأثیر ورزش در کاهش افسردگی24
2-10-6- تأثیر ورزش در کاهش اضطراب25
2-10-7- نقش ورزش در پُر کردن اوقات فراغت25
2-10-8- تأثیر ورزش بر فرهنگ27
2-10-9- تأثیر ورزش بر حافظه27
2-10-10- کسب اعتماد به نفس در اثر رشد و تکامل بدنی:28
2-10-11- تأثیر ورزش در کسب روحیه مقاوم در برابر مشکلات:28
2-10-12- ورزش و داشتن روحیه ای با نشاط:29
2-10-13- شکوفا شدن استعدادهای نهفته با ورزش:29
2-10-14- تأثیر فرهنگ در ورزش31
2-10-15- ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر رشد اجتماعی32
2-10-16- ورزش و رشد رفتار ضد اجتماعی33
2-10-17- نقش مربی33
2-10-18- رویکرد روان پویشی رشد شخصیت34
2-10-19- کاربرد های تئوری زیگموند فروید34
2-10-20- انگیزش ناخودآگاه و سود ثانویه34
2-10-21- تصعید34
2-10-22- رشد روانی- جنسی35
2-11- پيشينه عملي تحقيق35
2-12- خلاصه فصل43
فصل سوم: روش پژوهش... 45
3-1- مقدمه46
3-2- روش پژوهش46
3-3- روش اجراي تحقیق46
3-4- جامعه آماری47
3-5- حجم نمونه و نمونه گیری47
3-6- نحوه گردآوری داده ها47
3-7- ابزار پژوهش48
3-8- روش گردآوري داده ها48
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها49
3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها51
4-1- آمار توصيفي و استنباطي52
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 59
5-1- مقدمه60
5-2- خلاصه يافته ها60
5-3- بحث و نتيجه گيري61
5-4- مقايسه نتايج اين پژوهش با تحقيقات مشابه62
5-5- پيشنهادها63
5-6- محدودیت ها64
5-7- جمع بندي64
منابع و مآخذ.. 65
منابع فارسي66
منابع لاتين66
پيوســــــت ها67
پرسشنامه68
 

👇 تصادفی👇

نرم افزار تقويت امواج مغزپروژه کنترل تطبیقی یک سیستم غیرخطیتحقیق عوامل موثر در نگهداري مواد غذايي در سردخانهشیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان کردستاندانلود 5 فیل لایه باز لوح تقدیردانلود آموزش فارسی ساخت بروشور در فتوشاپدانلود فایل ورد word پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب هاپاورپونت حسابرسی عملکرد و مدیریت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دانلود بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

خرید اینترنتی بررسي تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

👇🏞 تصاویر 🏞