👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر

ارتباط با ما

دانلود


بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر
عنوان پایان نامه: بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
این پروژه­ای است پیرامون میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان که مشتمل است بر تعریف اضطراب ، ویژگی ها و آثار و نشانه های اضطراب امتحان ، علل و عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان.
در این تحقیق به تعریف اضطراب ، احساس افراد مضطرب می پردازیم و اینکه علل و عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان کدامند؟ و در مورد نظریه های دانشمندان، انواع اضطراب و نگرانی، عوامل ایجاد اضطراب امتحان اشاره کردیم .
اضطراب یک احساس منتظر و ناخوشایند و اغلب مبهم با علت نامعلوم می باشد که باید آن را از ترس که یک علت معلوم و خارجی دارد تفکیک کرد. اضطراب اغلب با احساس های جسمانی مثل تنگی نفس ، تپش قلب ، تعرق ، سردرد و میل جبری برای دفع ادرار و بی قراری همراه است . نگرانی و اضطراب لازمه حیات و تضمین کننده، سعی و تلاش انسان هاست. اما هنگامی که آن قدر شدت می یابد که منجر به کاهش عملکرد فرد می باشد و به عنوان یک اختلال مطرح می گردد . نگرانی ها در مورد مسائل متعدد رخ می دهد و از جمله آن ها اضطراب امتحان است که یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود.
هدف از نوشتن این پژوهش و انتخاب موضوع به این علت است که در میان روان شناسان این مبحث مورد توجه زیادی قرار گرفته است چون اضطراب امتحان در مورد دانش اموزان به وفور دیده می شود .لذا با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته و همچنین امار گیری و جدول فراوانی درصد اضطراب امتحان را در بن دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان نشان کمی دهد . از نتایج به دست امده از این تحقیق میتوان دریافت که با شناسایی علل و دلایل به وجود امدن اضطراب امتحان، میتواند ما را در بررسی هر چه بهتر این علل و پیشگیری و درمان اموزشگاهی و جامعه ای که هر کدام از این ها به شاخه هایی تقسیم می شوند و در اخر به این نکته توجه داشته باشیم که برای درمان اضطراب باید درصدد رفع علل آن باشیم .
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 3
1 – 2 – بیان مساله. 4
1 – 3 – اهمیت مساله. 4
1 – 4 – اهداف پژوهش. 6
1-4-1- اهداف عام. 6
1-4-2- اهداف خاص. 6
1 – 5 – سوالات پژوهش. 7
1 – 6 – فرضیه های پژوهش. 7
1 – 7 – متغیر های پژوهش. 8
1 – 8 – تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 8
1-9-روش انجام پژوهش. 9
1-10- جامعه آماری. 9
1-11- حجم نمونه و روش نمونه گیری. 10
1-12- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها. 10
1-13- ابزار پژوهش. 10
1-14- محدودیت های تحقیق. 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش
2 – 1 – مبانی نظری پژوهش. 13
2 – 1 – 1 – تعاریف اضطراب :. 13
2 – 1 – 2 – انواع اضطراب و نگرانی. 14
2 – 1 – 3 – علائم و نشانه های اضطراب. 16
2 – 1 – 4 – آثار اضطراب. 18
2 – 1 – 5 – ریشه های اضطراب. 20
2 – 1 – 6 – اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی. 28
2 – 1 – 7 – راه های غلبه بر اضطراب. 30
2 – 1 – 8 – تعریف اضطراب امتحان. 31
2 – 1 – 9 – امتحان و اضطراب. 32
2 – 1 – 10 – امتحان چیست ؟. 33
2 – 1 – 11 – ارزشیابی مستمر ، نه امتحان سنتی. 34
2 – 1 – 12 – روز های امتحان و نگرانی های آن. 37
2 – 1 – 13- دانش آموزان و روز های امتحان. 38
2 – 1 – 14 – هدف ارزشیابی و امتحان. 39
2 – 1 – 15 – چگونگی سوالات امتحان و اضطراب دانش آموزان 41
2 – 1 – 16 – انواع اضطراب امتحان. 42
2 – 1 – 16 – 1 – اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده. 42
2 – 1 – 16 – 2 – اضطراب ناتوان کننده. 43
2 – 1 – 17 – عوامل ایجاد اضطراب امتحان. 44
2 – 1- 17 – 1 – عوامل فردی و شخصیتی. 44
2 – 1 – 17 – 2 – عوامل آموزشگاهی و جامعه ای. 47
2 – 1 – 17 – 3 – عوامل خانوادگی. 49
2 – 1 – 18 – نظریه دانشمندان درباره اضطراب امتحان. 50
2 – 1 – 19 – راه کار هایی برای مقابله بر اضطراب امتحان 52
2 – 2 – تحقیقات انجام یافته در ایران و جهان. 57
خلاصه ی فصل دوم. 58
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه. 60
3 –2– روش انجام پژوهش. 60
3 – 3 – جامعه آماری. 61
3 – 4 – حجم نمونه و روش نمونه گیری. 61
3 – 5 – روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها. 62
3 – 6 – ابزار پژوهش. 62
3-7- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه. 63
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده های آماری
4-1- مقدمه. 65
4 – 2 – تجزیه و تحلیل کمی داده ها. 66
4 – 3- تجزیه و تحلیل کیفی داده ها. 94
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5 –1- بحث. 97
5 – 2 – پیشنهادات. 99
5 – 3 – محدودیت های تحقیق. 102
فهرست منابع. 104
پیوست ها. 107
پیوست ها. 108
پرسشنامه. 108
 فهرست جداول
جدول 2-1- علائم جسمانی – روانی اضطراب17
جدول 3-1- جدول شماه گویه های متغیرهای پژوهش63
جدول4-1- توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران می شوم66
جدول4-2- توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران می شوم67
جدول4-3- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم68
جدول4-4- توزیع فراوانی قبل از امتحان خیلی نگرانم69
جدول4-5- توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران میشوم70
جدول4-6- توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم71
جدول4-7- توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم72
جدول4-8- توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است.73
جدول4-9- توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوالهایی بپرسد و جواب غلط بدهم میترسم74
جدول4-10- توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست75
جدول4-11- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم76
جدول4-12- توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد77
جدول4-13- توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند.78
جدول4-14- توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم79
جدول4-15- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود80
جدول4-16- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می ترسم81
جدول4-17- توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم82
جدول4-18- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم.83
جدول4-19- توزیع فراوانی هنگامیکه معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می ترسم.84
جدول4-20- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم.85
جدول4-21- توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه میشوند86
جدول4-22- توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد87
جدول4-23- توزیع فراوانی از امتحان می ترسم88
جدول4-24- توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد.89
جدول4-25- توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد90
جدول4-26- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد.91
جدول4-27- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یک92
جدول4-28- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو92
جدول4-29- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سه92
جدول4-30- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار93
جدول4-31- جدول ANOVA93
جدول4-32- رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بینی93
جدول4-33- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش94
 فهرست نمودارها
نمودار4-1- توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران می شوم66
نمودار4-2- توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران می شوم67
نمودار4-3- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم68
نمودار4-4- توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم69
نمودار4-5- توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران میشوم70
نمودار4-6- توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم71
نمودار4-7- توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم72
نمودار4-8- توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است.73
نمودار4-9- توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوالهایی بپرسد و جواب غلط بدهم میترسم74
نمودار4-10- توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست75
نمودار4-11- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم76
نمودار4-12- توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد77
نمودار4-13- توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند.78
نمودار4-14- توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم79
نمودار4-15- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود80
نمودار4-16- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می ترسم81
نمودار4-17- توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم82
نمودار4-18- توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم.83
نمودار4-19- توزیع فراوانی هنگامیکه معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می ترسم.84
نمودار4-20- توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم.85
نمودار4-21- توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه می شوند86
نمودار4-22- توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد87
نمودار4-23- توزیع فراوانی از امتحان می ترسم88
نمودار4-24- توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد.89
نمودار4-25- توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد90
نمودار4-26- توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد.91

👇 تصادفی👇

پروژه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايراناصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوقدانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتربررسي عددي ساختار جريان و انتقال حرارت در جريان حول بيضي در نسبت اقطار مختلفراز های مخفی کنکورنرم افزار تبلیغات تلگراماسپانسر ما باشیددانلود Vignette برنامه دوربین حرفه ای اندرویدالكترومغناطيسجزوه کامل سوختگی اطفال و مراقبتهای آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر

بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر

دانلود بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر

خرید اینترنتی بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر

👇🏞 تصاویر 🏞