👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب

ارتباط با ما

دانلود


نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب
عنوان تحقیق: نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 35
شرح مختصر: تحقيق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ايران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتيب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصيات و شرايط تعلق نفقه به اقارب، ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و... بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.
فهرست مطالب
چكيده1
فهرست مطالب... 2
مقدمه. 4
فصل اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب... 5
گفتار اوّل: تعريف نفقه و حدود آن. 5
مبحث اول: طرح مسأله. 5
گفتاردوم: مباني نظري.. 5
مبحث اول: نفقه در لغت... 5
مبحث دوم: نفقه در فقه. 5
مبحث سوم:نفقه در قانون. 8
گفتار سوم : تعريف اقارب... 9
مبحث اول:تبيين مسأله. 9
گفتار سوّم: مصاديق اقارب... 9
مبحث اول: نفقه پدر و مادر و اجداد:10
مبحث دوم: خصوصيات و شرايط تعلق نفقه به اقارب:10
مبحث سوم: ضمانت اجراي نفقه اقارب:11
مبحث چهارم: تفاوت مفهوم نفقه اقارب در قانون با جامعه. 16
گفتار پنجم: خصوصيات و شرايط تعلق نفقه به اقارب... 17
گفتار ششم: ميزان تعيين نفقه. 19
گفتار هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب... 19
فصل دوّم: اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن. 20
گفتار اوّل: ضمانت اجراى نفقه اقارب... 20
مبحث اول : ضمانت اجراى مدنى.. 20
مبحث دوم: ضمانت اجراى کيفرى.. 20
مبحث سوم: ضمانت اجراي نفقه اقارب:21
گفتار دوّم : تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب... 21
گفتار سوّم : نفقه اقارب دين است يا مواسات ؟. 22
مبحث اول: تکلیف نفقه از زمان تقدیم درخواست منفق عليه تا زمان صدور حکم دادگاه23
مبحث دوم: مسئوليت پدر نسبت به انفاق فرزندان بعد از حکم دادگاه به انفاق.. 25
فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26
فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26
گفتار اوّل: ابرا،اتلاف و اختلافات ناشی از نفقه. 26
مبحث اول: ابرای نفقه. 26
مبحث دوم: اتلاف نفقه. 26
مبحث سوم: اختلافات در نفقه. 26
گفتار دوّم: هديه دادن به خويشاوندان‏. 26
گفتار سوّم: برخی موارد متفرقه مربوط به نفقۀاقارب در قانون مدنی ایران. 27
فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28
فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28
گفتار اوّل: کلّیات نفقۀ اقارب در حقوق کامن لاو. 28
گفتار دوّم: نهاد ويژه‌حمايت از کودک.. 29
گفتار سوّم: ضمانتهاى اجرايى نفقه اقارب در کامن لاو. 29
گفتارچهارم: تفاوتهاى حقوق ايران و کامن لاو در خصوص نفقه اقارب... 31
منابع. 34

👇 تصادفی👇

دانلود نرم افزار ارسال ایمیل تبلیغاتی برای وبلاگ ( کاملا فارسی )دانلود لایه shapefile آبراهه های استان لرستانبررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ....دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADMپايان نامه بررسي خواص گاز مايع وامكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوزربات صدایابگاز طبیعی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب

نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب

دانلود نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب

خرید اینترنتی نگاهي حقوقي به تأمين نفقه اقارب

👇🏞 تصاویر 🏞