👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق
مقدمه
عليرغم تلاشي ارزنده اي كه سيستم توزيع در اقتصاد كشور دارد و نيز سرمايه گذاري عظيمي كه در اين بخش از صنعت انجام مي گيرد اهميت طرح، برنامه ريزي. ساخت و بهره برداري در اين بخش شناخته نشده و آن در حالي است كه چنانچه به اين سيستم از صنعت توجه كافي صورت نگيرد نمي توان درآمد معقول و مطلوب را براي كل صنعت برق انتظار داشت.
به همين جهت خاطر نشان مي سازد چنانچه مسئولين محترم توجه كمتري در مقايسه با سيستمهاي توليد و انتقال نسبت به توزيع مبذول داشته باشد و زير بناي اين بخش از صنعت را كه از اهميت ويژه اي برخوردار است. متزلزل گردد، معظلي بوجود خواهد آمد كه پي آمد آن در چند سال آينده به صورت ناهنجار نمايان خواهد شد. بنابراين بذل توجه مسئولين محترم و اعمال اوليت موازي با ساير بخشهاي صنعت برق حركتي است كه سيستم توزيع نيازمند آن است.
بحث ديگري كه مي توان مطرح كرد، علاقه و شوق مهندسين جوان به گرايشي در سيستمهاي قدرت و عدم توجه آنها در زمينه توزيع مي باشد. زيرا اعتقاد دارند كه اين سيستم از نظر تكنولوژي اهميت چنداني ندارد. در حالي ك سرمايه گذاري در سيستم قدرت نسبت به كل سرمايه گذاري از درصد كمتري برخوردار بوده و سيستم توزيع به علت تنوع كالا و ميزان مصرفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين لازمه بها دادن به اين سيستم عنايت اساتيد محترم دانشگاه به تشويق و آموزش دانشجويان مهندسي در اين بخش از صنعت مي باشد تا انشاا... خلاء حاصل كه در اين رابطه بوجود آمده در آينده نزديك پر شود و در جهت افزايش كارائي و كاهش هزينه از طريق مكانيزه نمودن طرحها و تسريع درآمد تهيه پروژه ها و اعمال نظارت صحيح كه مي تواند كاهش بار مالي و تسريع در انجام طرحها را فراهم آورد.
بر اساسي تحقيقات و پروژه هاي انجام شده به نظر مي رسد بطور كلي سياست و روالي كه در چند سال گذشته دروزات نيرو ادامه داشته سرمايه گذاري در بخش توليد و انتقال را ركن اصلي صنعت برق دانسته و سيستم توزيع جايگاه مهمي در كل مجموعه برق نداشته در حالي نكات مهم و جالبي در اين سيستم نهفته است كه در صورت رعايت جوانب كار منجر به آنچنان صرفه جويي خواهد شد كه به مراتب بهتر و بيشتر از سرمايه گذاريهاي كلان از جمله در بخش توليد خواهد بود.
 
تعداد صفحات 114 word
 
مقدمه 1فصل اول 41-1 آشنایی با انواع شبکه های توزیع 42-1 شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد 6شبکه های هوایی و متعلقات آن 93-1 هادیهای جریان الکتریکی 91-3-1 سیمهای هوایی 10حداقل سطح مقطع 102-3-1 انواع کابلها 113-3-1 انتخاب مقطع کابل 144-3-1 شرایط خواباندن کابلها در کانال 144-1- سر کابل 155-1 مفصل 166-1- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو 171-6-1 شبکه های باز 172-6-1 شبکه های حلقوی بسته 183-6-1- شبکه های ستاره ای 184-6-1- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی 18
فصل دوم حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین 181-2 اتصال به زمین 19طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف 212-2 ایمنی 221-2-2 تقسیم بندی ایمنی 223-2- لوازم ایمنی انفرادی 244-2 حریم و فواصل مجاز 261-4-2 انواع حریم 27حریم ایمنی برای شبکه ها 28
فصل سوم 1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه 291-1-3- طبقه بندی پایه ها 292-1-3- انواع پایه های بتنی 312-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق 333-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز 344-3- انواع مهار از نظر نیرو 415-3- تجهیزات یک تیر میانی ۲۰ کیلوولت 426-3- تجهیزات یک سکشن میانی 437-3- تجهیزات یک سکشن انتهایی 438-3- دستگاههای منصوبه روی شبکه ۲۰ کیلوولت 449-3- تابلوهای الکتریکی 46
فصل چهارم 1-4- محاسبات مکانیکی خطوط 492-4- تاثیر یخ 521-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی 522-2-4- منحنی سیم 533-4- محاسبات کشش سیم 544-4- نیروی ناشی از باد روی هادی 545-4- محاسبات الکتریکی خط 55متعلقات سیمهای هوایی 551-5-4- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر….. 562-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه 573-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی 574-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط 575-5-4- محاسبه سیم مهار 586-5-4- محاسبه فونداسیون……. 587-5-4- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف …. 598-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط 60
فصل پنجم محاسبات روشنایی 64الف) طراحی روشنایی داخلی 641-5- راهرو و سرویس بهداشتی 642-5- سرویس بهداشتی و حمام 653-5- آشپزخانه 664-5- هال و پذیرایی 675-5- اتاق خواب 68ب) طراحی روشنایی پارکینگ 69ج) طراحی روشنایی خیابان 74
فصل ششم 1-6- طرح و نظارت 782-6- چگونگی تهیه پروژه 793-6- نظارت پروژه 804-6- اجرا پروژه 815-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت 826-6- برآورد پروژه از نظر کالا 907-6- گروههای اجرایی 92
فصل هفتم 1-7- اداره بهره برداری 961-1-7- واحد تعمیرات هوایی 972-1-7- واحد تعمیرات زمینی 993-1-7- واحد روشنایی معابر 4-1-7- واحد بالانس وارتینگ 1015-1-7- واحد سرویس پستها 1046-1-7- واحد اتفاقات و عملیات 1052-7- اداره بازرسی 1063-7- اداره خدمات مالی و اداری 1064-7- اداره خدمات مشترکین 1065-7- نحوه کار با خط گرم ۲۰ کیلوولت 1071-5-7- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار ۲۰ کیلو ولت 1086-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم 1081-6-7- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد 1127-7- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف 113ضمیمه 117

👇 تصادفی👇

نقش طراحي مطلوب شبكه حمل و نقل درون شهري در ساماندهي حركت عابرين پيادهدانلود جزوه کامل اثرات محیطی وتنش بر دام ( word )تحقیق درباره موفقیت مدیران بازاریابروش اجرایی ارزیابی ریسکبررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)فایل پنجم نسخه صوتی حکایت دولت و فرزانگیبررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکیبررسی امکان پیش بینی رسوبات معلق با استفاده از ترکیب منحنی سنجه رسوب و شبکه ی عصبی مصنوعی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق

دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق

دانلود دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق

👇🏞 تصاویر 🏞